close

LATEST POSTS

News

ງານແຂ່ງຂັນ ຄາຣາເຕໂດ້ ຊິງຂັນທ່ານ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2018

IMG_1559
ວັນທີ 8 – 9 ກັນຍາ 2018 ທີ່ສູນກິລາ ບຶງຂະຫຍອງສະຫະພັນຄາຣາເຕໂດ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຈັດການແຂ່ງຂັນ ຄາຣາເຕໂດ້ ຊິງຂັນທ່ານ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2018 ຊິງໄຊໃນ 30 ລາຍການ ( 30 ຫຼຽນຄຳ, 30 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 60 ຫຼຽນທອງ
read more

Cover Story

IMG_7413
Cover Story

3 Merchants ສະຖານທີ່ແຫ່ງໃຫມ່ທີ່ເນັ້ນຄວາມເປັນເອກະລັກ ໂດຍສະເພາະຂອງອາຫານຈາກພາກພື້ນອິນດູຈີນ

ໂຮງແຮມ Cowne Plaza Vientiane ເປັນໂຮງແຮມລະດັບ 5 ດາວ ເລີ່ມເປີດບໍລິການ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2017, ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ບໍລິການກັບບັນດາແຂກທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດແບບເປັນອົງກອນ ແລະ ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາພັກຜ່ອນຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວ. ໂຮງແຮມມີຫ້ອງພັກຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ຈໍານວນ 198 ຫ້ອງໄວ້ຮອງຮັບແຂກທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ, ທາງໂຮງແຮມຍັງມີຫ້ອງຈັດສະແດງ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມທີ່ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບພິເສດ ມີຄວາມເປັນເອກະລັກແຕກຕ່າງຈາກໂຮງແຮມອື່ນ, ມີທີມງານຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະຮ່ວມງານກັບບັນດາຜູ້ຈັດງານ. ໂຮງແຮມຮັບປະກັນລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແບບໄຮ້ສາຍ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ຈຸດໃດຂອງໂຮງແຮມ, ມີສະລອຍນໍ້າກາງແຈ້ງ,
read more

NEWS

News

ງານແຂ່ງຂັນ ຄາຣາເຕໂດ້ ຊິງຂັນທ່ານ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2018

IMG_1559
ວັນທີ 8 – 9 ກັນຍາ 2018 ທີ່ສູນກິລາ ບຶງຂະຫຍອງສະຫະພັນຄາຣາເຕໂດ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຈັດການແຂ່ງຂັນ ຄາຣາເຕໂດ້ ຊິງຂັນທ່ານ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2018 ຊິງໄຊໃນ 30 ລາຍການ ( 30 ຫຼຽນຄຳ, 30 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 60 ຫຼຽນທອງ
read more

CAREER ADVICE

Career Advice

ລັກສະນະວຽກຂອງ HR (ສະໄໝເກົ່າ, ຍຸກປັດຈຸບັນ, ຍຸກອະນາຄົດກໍາລັງຈະເກີດ)

4d0af93214970d26ade2f4d8de584911
ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ(HR)ຖືເປັນວຽກທີ່ສຳຄັນໃນການສັນຫາກຳລັງຄົນມາເຮັດວຽກໃນອົງກອນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ແມ່ນໜ່ວຍງານທີ່ສາມາດສ້າງຜົນຜະລິດ ຫຼື ກຳໄລເຂົ້າອົງກອນ ຄືກັບໜ່ວຍງານອື່ນກໍ່ຕາມ. ບົດບາດຂອງ HR ນອກຈາກການສັນຫາຄົນເຂົ້າອົງກອນແລ້ວຍັງຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ເບິ່ງສະຫວັດດີການ, ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມກ້າວໜ້າທາງອາຊີບ ແລະ ຍັງມີການພັດທະນານຳອີກ ເຊິ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າບົດບາດຂອງ HR ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ນຳວຽກສັນຫາ, ພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ໃຫ້ອົງກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຊັດເຈນຂຶ້ນ ລອງມາເບິ່ງວ່າ HR ແຕ່ອາດີດ, ປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ
read more