close

LATEST POSTS

News

ງານຖະແຫລງຂ່າວ ” SCG MUANGTHONG UNITED ASAEN TOUR 2018 ” ຄັ້ງທີ 2

DSC_9066
ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເອັດສຊີຈີ ປະກາດຈັດການແຂ່ງຂັນເຕະບານນັດພິເສດ SCG MUANGTHONG UNITED ASEAN TOUR ຄັ້ງທີ 2 ໃຫ້ແຟນບານລາວໄດ້ຊົມ ແລະ ໃກ້ຊິດກັບທີມຊາດລາວ ເຊິ່ງຈະລົງແຂ່ງຂັນກັບທີມ ເອັດສຊີຈີ ເມືອງທອງ ຢູໄນເຕັດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2018
read more

Cover Story

IMG_7413
Cover Story

3 Merchants ສະຖານທີ່ແຫ່ງໃຫມ່ທີ່ເນັ້ນຄວາມເປັນເອກະລັກ ໂດຍສະເພາະຂອງອາຫານຈາກພາກພື້ນອິນດູຈີນ

ໂຮງແຮມ Cowne Plaza Vientiane ເປັນໂຮງແຮມລະດັບ 5 ດາວ ເລີ່ມເປີດບໍລິການ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2017, ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ບໍລິການກັບບັນດາແຂກທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດແບບເປັນອົງກອນ ແລະ ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາພັກຜ່ອນຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວ. ໂຮງແຮມມີຫ້ອງພັກຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ຈໍານວນ 198 ຫ້ອງໄວ້ຮອງຮັບແຂກທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ, ທາງໂຮງແຮມຍັງມີຫ້ອງຈັດສະແດງ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມທີ່ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບພິເສດ ມີຄວາມເປັນເອກະລັກແຕກຕ່າງຈາກໂຮງແຮມອື່ນ, ມີທີມງານຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະຮ່ວມງານກັບບັນດາຜູ້ຈັດງານ. ໂຮງແຮມຮັບປະກັນລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແບບໄຮ້ສາຍ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ຈຸດໃດຂອງໂຮງແຮມ, ມີສະລອຍນໍ້າກາງແຈ້ງ,
read more

NEWS

News

ງານຖະແຫລງຂ່າວ ” SCG MUANGTHONG UNITED ASAEN TOUR 2018 ” ຄັ້ງທີ 2

DSC_9066
ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເອັດສຊີຈີ ປະກາດຈັດການແຂ່ງຂັນເຕະບານນັດພິເສດ SCG MUANGTHONG UNITED ASEAN TOUR ຄັ້ງທີ 2 ໃຫ້ແຟນບານລາວໄດ້ຊົມ ແລະ ໃກ້ຊິດກັບທີມຊາດລາວ ເຊິ່ງຈະລົງແຂ່ງຂັນກັບທີມ ເອັດສຊີຈີ ເມືອງທອງ ຢູໄນເຕັດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2018
read more

CAREER ADVICE

Career Advice

ລັກສະນະວຽກຂອງ HR (ສະໄໝເກົ່າ, ຍຸກປັດຈຸບັນ, ຍຸກອະນາຄົດກໍາລັງຈະເກີດ)

4d0af93214970d26ade2f4d8de584911
ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ(HR)ຖືເປັນວຽກທີ່ສຳຄັນໃນການສັນຫາກຳລັງຄົນມາເຮັດວຽກໃນອົງກອນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ແມ່ນໜ່ວຍງານທີ່ສາມາດສ້າງຜົນຜະລິດ ຫຼື ກຳໄລເຂົ້າອົງກອນ ຄືກັບໜ່ວຍງານອື່ນກໍ່ຕາມ. ບົດບາດຂອງ HR ນອກຈາກການສັນຫາຄົນເຂົ້າອົງກອນແລ້ວຍັງຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ເບິ່ງສະຫວັດດີການ, ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມກ້າວໜ້າທາງອາຊີບ ແລະ ຍັງມີການພັດທະນານຳອີກ ເຊິ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າບົດບາດຂອງ HR ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ນຳວຽກສັນຫາ, ພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ໃຫ້ອົງກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຊັດເຈນຂຶ້ນ ລອງມາເບິ່ງວ່າ HR ແຕ່ອາດີດ, ປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ
read more