close
Cover Story

ກຸງສີ ລິດຊິ້ງ Krungsri Leasing

THW_7513—Copy—Copy—Copy

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການໃຫ້ບໍລິການຂອງກຸງສີ ລິດຊິ້ງ

ກຸງສີ ລິດຊິ້ງ ຫລື ຊື່ເຕັມຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນ ບໍລິສັດກຸງສີ ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດໃນກຸ່ມທະນາຄານກຸງສີ ອະຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດມະຫາຊົນ ແລະ ເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອMUFG ກຸ່ມສະຖາບັນການເງິນທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ 1 ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການທີ່ ສປປລາວ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ2014 ເປັນຕົ້ນມາ, ປັດຈຸບັນມີ 2ສາຂາຄື: ສໍານັກງານໃຫຍ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ສາຂາ ຈໍາປາສັກ ໂດຍຜະລິດຕະພັນຂອງກຸງສີ ລິດຊິ້ງມີ 2ປະເພດຫລັກໆຄື:

1) ສິນເຊື່ອເພື່ອລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ສຳລັບຜ່ອນສິນຄ້າຕ່າງໆທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ໂທລະສັບມືຖື, ແທັບເລັດ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນໄອທີ, ຄໍາ, ປະກັນໄພລົດໃຫຍ່, ຢາງລົດ, ກະເປົາແບຣນເນມ, ແວ່ນຕາ, ສິ້ນໄໝ ແລະອື່ນໆ

2) ສິນເຊື່ອເພື່ອລົດໃຫຍ່ ສຳລັບລົດໃໝ່ທຸກຍີ່ຫໍ້ຊັ້ນນໍາໃນຕະຫລາດ ແລະ ລົດມືສອງ.

ຕັ້ງແຕ່ບໍລິສັດເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນເດືອນທັນວາ ປີ2014, ກຸງສີ ລິດຊິ້ງມີຈໍານວນພະນັກງານພຽງ 40  ຄົນ ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວແບບກ້າວກະໂດດ ຮອງຮັບກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ເສດຖະກິດທີ່ວ່ອງໄວຂອງປະເທດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນການໃຊ້ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອທີ່ເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນພະນັກງານຂອງກຸງສີ ລິດຊິ້ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ ເກືອບ5ເທົ່າ ໂດຍປັດຈຸບັນມີຈໍານວນພະນັກງານທົ່ວລະບົບຫລາຍກວ່າ 240ຄົນ.

ນະໂຍບາຍການຮັບພະນັກງານຂອງກຸງສີ ລິດຊິ້ງເປັນແນວໃດແດ່?

ກຸງສີ ລິດຊິ້ງ ສະໜັບສະໜຸນນະໂຍບາຍການຄັດສັນພະນັກງານທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນໃນການຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ ໂດຍທີ່ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ຮັບທັງຜູ້ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນ ແລະ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຄວາມເໝາະສົມຂອງຜູ້ສະໝັກກັບຕຳແໜ່ງທີ່ເປີດຮັບສະໝັກ ໂດຍມຸ່ງເນັ້ນທີ່ສັກກະຍະພາບຂອງຜູ້ສະໝັກທີ່ສາມາດພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕໄປພ້ອມກັບອົງກອນໄດ້ ເຊິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງອົງກອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະສົບຄວາມສຳເລັດແບບຍືນຍົງ.

ຂໍ້ດີໃນການຮ່ວມງານກັບ ກຸງສີ ລິດຊິ້ງແມ່ນຫຍັງ?

ອົງກອນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໂອກາດທຸກຄົນໃນການສະແດງສັກກະຍະພາບ ໃນການປະຕິບັດງານໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ເຊິ່ງວັດທະນະທໍາຂອງອົງກອນແມ່ນ ມີຄວາມອົບອຸ່ນ ມີການອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ສາມາດປຶກສາຫາລືກັນໄດ້ທຸກບັນຫາ ເພື່ອຮ່ວມກັນຫາວິທີທາງແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະ ມຸ່ງເນັ້ນການພັດທະນາສັກກະຍະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ເປັນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານໃນອະນາຄົດ ລວມເຖິງສະຫວັດດີການຕ່າງໆທີ່ບໍລິສັດໃຫ້ກັພະນັກງານດ້ວຍ.

ສະຫວັດດີການກ່ຽວກັບພະນັກງານມີຫຍັງແດ່?

ສະຫວັດດີການຂອງກຸງສີ ລິດຊິ້ງ ທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນນອກຈາກຈະອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເຊັ່ນ: ການພັກວຽກໃນວັນພັກລັດຖະການ, ສະຫວັດດີການປະກັນສັງຄົມ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ຊຸດຢູນິຟອມພະນັກງານ ແລະ ສິດທິພິເສດໃນການສະໝັກຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ. ນອກນັ້ນ ບໍລິສັດຍັງມີໂປແກມເຝິກອົບຮົມ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສຳລັບພະນັກງານທຸກລະດັບເປັນປະຈໍາ ໂດຍສົ່ງພະນັກງານໄປເຝິກອົບຮົມກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານກັບບໍລິສັດໃນເຄືອຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ທັງເຊີນຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດມາເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄຸມພະນັກງານຈໍານວນຫລາຍອີກດ້ວຍ.

ລວມເຖິງກິດຈະກໍາອື່ນໆ ທີ່ທາງບໍລິສັດຈັດໃຫ້ພະນັກງານ ທັງໃນ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ເປັນປະຈໍາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂອງຂວັນເລັກໆນ້ອຍໆປະຈໍາເດືອນ ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃນການເຮັດວຽກ, ບໍລິການນວດ ເພື່ອເປັນການຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດຈາກການເຮັດວຽກ ໂດຍສະມາຄົມຄົນພິການນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເຮົາຈັດເປັນປະຈໍາທຸກໆເດືອນ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງບໍລິສັດນອກສະຖານທີ່ ທີ່ພັດທະຍາ ແລະ ລະຍອງ ໃນຊ່ວງປີ 2016 ແລະ 2017ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຜົນຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີຈາກພະນັກງານໃນບໍລິສັດ.

ຝາກເຖິງຜູ້ທີ່ຢາກເຮັດວຽກກັບກຸງສີ ລິດຊິ້ງ

ຝາກເຖິງນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ຢາກຮ່ວມງານກັບກຸງສີ ລິດຊິ້ງ ແມ່ນສາມາດຕິດຕາມຂ່າວສານການປະກາດຮັບະໝັກພະນັກງານໄດ້ທີ່108Job ບໍ່ວ່າຈະເປັນວາລະສານ ຫລື ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່ຊ່ອງທາງດິຈິຕອນຂອງກຸງສີ ລິດຊິ້ງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຍື່ນໃບສະຫມັກວຽກທາງ ອີເມວ: kls.recruit@krungsrilaos.com

ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກ

Facebook Fanpage: Krungsri Leasing Laos

LINE ທີ່ @krungsrileasing

ໂທສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 1454ຮັບຮອງວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ອນໃຜ ແລະ ທ້າຍສຸດນີ້ຂໍຮຽນເຊີນທຸກທ່ານໃຫ້ເຂົ້າມາເປັນຄອບຄົວກຸງສີ ລິດຊິ້ງນໍາກັນເດີ້.

Nee

The author Nee