close
News

ຄັ້ງທໍາອິດ!!! ງານເທດສະການການສຶກສາ ແລະ ການຈັດຫາງານ ທີ່ນາກາຍ

DSC_5815

ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫຼາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຫາງານ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ຄັ້ງນີ້ ຂໍແນະນໍາງານເທດສະການການສຶກສາ ແລະ ການຈັດຫາງານ ທີ່ເມືອງນາກາຍ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າ ເປັນບາດກ້າວທໍາອິດ ທີ່ປະຊາຊົນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກຮຽນ ຈະໄດ້ພົບກັບ ການແນະນໍາດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຈັດຫາງານເປັນຄັ້ງທໍາອິດ.

ວັນເສົາ ທີ 18 ພະຈິກ 2017 ທີ່ເມືອງນາກາຍ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໂອໄດ ສຸດາພອນ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ທ່ານ ສົມພົງ ວັນໄພທອງ ເຈົ້າເມືອງ ນາກາຍ, ທ່ານ Frederic Hofmann (CEO Nam Theun 2 Power Company) ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາແຂກທີ່ມີກຽດຈາກເຂດອ້ອມຂ້າງ, ບັນດາສະມາຄົມ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ບັນດາບໍລິສັດ, ພໍ່ແມ່ນປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາ ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ.


ທີ່ເດີ່ນສະໂມສອນເມືອງ ເມືອງ ນາກາຍ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ງານຄັ້ງນີ້ມີ ສະຖາບັນການສຶກສາ, ບັນດາສະມາຄົມຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ມາສະແດງຜົນງານ, ສາທິດການຜະລິດຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສອບຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສາມາດສະໝັກວຽກງານພາຍໃນງານ.


ນອກຈາກນັ້ນ ໃນງານມີຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ: ມິນິຄອນເສີດຈາກນັກຮ້ອງດັງ, ກິດຈະກຳທາງດ້ານການສຶກສາ, ການສະແດງລະຄອນເວທີ, ການສອນກິລາ ເພື່ອສ້າງສີສັນໃນງານອີກດ້ວຍ.


ງານນີ້ ຖືໄດ້ວ່າແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກສຶກສາໃນເຂດທ້ອງຖີ່ນ ໄດ້ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ການຈັດຫາງານເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນອີກໜຶ່ງວຽກງານ ທີ່ຫຼາຍໆພາກສ່ວນກໍາລັງສຸມໃສ່ ເຊື່ອວ່າອີກບໍ່ດົນແຂວງອື່ນໆກໍ່ຈະຈັດງານແບບນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ຊອກວຽກ ກ້າວເຂົ້າສູ່ການ ການສຶກສາ ແລະ ການຈ້າງງານຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນອະນາຄົດ. 

Nee

The author Nee