close
News

ງານມະຫາກໍາສິນຄ້າຫັດຖະກໍາລາວຄັ້ງທີ 16 ປີ 2017 ກໍາລັງຈະຈັດຂຶ້ນ

14

ວັນທີ 5 ກັນຍາ ທ່ານ ຫານຊະນະ ສີສານ ປະທານສະມາຄົມ ຫັດຖະກໍາລາວ, ທ່ານ ນາງ ສີອອນ ສີຣິປັນຍາ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສະມາຄົມ ຫັດຖະກໍາລາວ ແລະ ທ່ານ ສົມສະໜຸກ ມີໄຊ ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ ສະມາຄົມ ຫັດຖະກໍາລາວ ໄດ້ຮ່ວມເປັນປະທານຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບງານມະຫາກໍາສິນຄ້າຫັດຖະກໍາລາວຄັ້ງທີ 16 ຈະຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 14-22 ຕຸລາ 2017 ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ (ຕຶກເກົ່າ).

      ງານມະຫາກໍາສີມືຫັດຖະກໍາລາວ ຈັດຂຶ້ນໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມລະຫວ່າງ ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ.

ໃນງານ ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຫຍັງແດ່?

  • ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ພົບກັບສິນຄ້າຫັດຖະກໍາລາວຫຼາກຫຼາຍຈາກທົ່ວປະເທດ ລວມເຖິງສິນຄ້າ ODOP ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກທົ່ວໄປ.
  • ນອກຈາກນີ້ ທາງສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ ຮ່ວມກັບອົງການ JETRO ຈັດການປະກວດການແຂ່ງຂັນ ຜະລິດຕະພັນດີເດັ່ນ ໃນຫົວຂໍ້ “ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ” ເພື່ອໃຫ້ໄວໜຸ່ມຜູ້ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ສາມາດສົ່ງຜົນງານເຂົ້າປະກວດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຈະໄດ້ໄປຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ທີ່ຫ້ອງການ ສະມາຄົມ ຫັດຖະກໍາລາວ (ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ).
  • ງານສໍາມະນາ ໂດຍຮ່ວມກັບ ອົງການ JETRO (ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ) ໃນຫົວຂໍ້ “ໂຄງການເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ”
  • ການເດີນແບບເສື້ອຜ້າອາພອນລາວປະຈໍາວັນ

ຮັບຮອງວ່າ ງານນີ້ພິເສດ ແລະ ແຕກຕ່າງແນ່ນອນ ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ແລ້ວມາຮ່ວມງານນໍາກັນ 14-22 ຕຸລານີ້.

ສໍາລັບຮ້ານຄ້າໃດທີ່ສົນໃຈ ຈະນໍາສິນຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄປຈໍາໜ່າຍ ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ທາງສະມາຄົມຫັດຖະກໍາລາວ (ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ).

DC

The author DC