close
Top Scoops

ຕອນ: ຊ່າງກ້ອງ ຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ສິລະປະພາບຖ່າຍ

AO1_1791-copy

ຫຼາຍຄົນເຄີຍຕັ້ງຄໍາຖາມບໍ່ ວ່າໃນສັງຄົມບ້ານເຮົາມີອາຊີບຫຍັງແດ່? ຖ້າເວົ້າເຖິງສາຂາຮຽນໃນບ້ານເຮົາ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ມີບໍ່ຫຼາຍ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມີ 12 ຄະນະ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ແລະ ບັນດາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ທີ່ມີສາຂາຮຽນຄ້າຍຄືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ລະດັບຊັ້ນສູງ). ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ໃນຕົວຈິງຍັງມີອີກຫຼາຍໆ ສາຍງານ ທີ່ມີວຽກຕົວຈິງ ແຕ່ບ້ານເຮົາຍັງບໍ່ມີສອນ ຫຼື ມີບາງອາຊີບ ອິດສະຫຼະ ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກປະຈໍາ. ວາລະສານ ຂອງພວກເຮົາເປັນໜຶ່ງດຽວກ່ຽວກັບ ວາລະສານອາຊີບ ທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ນໍາສະເໜີ ໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກກັບຫຼາກຫຼາຍອາຊີບ ແຕ່ອີກໜຶ່ງອາຊີບທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ສໍາພາດ ແລະ ເຊື່ອວ່າທ່ານຜູ້ອ່ານເອງກໍ່ຍັງບໍ່ຮູ້ ນັ້ນຄື “ອາຊີບອິດສະຫຼະ”. ອາຊີບອິດສະຫຼະແມ່ນຫຍັງ? ເຮັດຫຍັງແດ່? ແລະ ມັນແມ່ນສາຂາໃດກັນແທ້ ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກອິດສະຫຼະໄດ້. ຕໍ່ໄປນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບການນໍາສະເໜີ ອາຊີບອິດສະຫຼະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ການເຮັດວຽກ, ຄວາມຍາກງ່າຍຂອງອາຊີບນີ້ເປັນແນວໃດ ມາຕິດຕາມແຕ່ລະຕອນ ພ້ອມໆກັບພວກເຮົາເລີຍ.

ຄອນສະຫວັນ ບູລົມ

ປະຈຸບັນອາຊີບອິດສະຫຼະ ແມ່ນເປັນຊ່າງຖ່າຍພາບ ແລະ ໄວໆນີ້ກຳລັງເລີ່ມເຮັດຫນັງໂຄສະນາ ທີ່ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກດີໆໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

ເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ແນວໃດ?

ສິ່ງທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ ມາເຮັດວຽກດ້ານນີ້ ແມ່ນເລີ່ມຈາກໄດ້ຮັບໂອກາດ ຈາກລຸ້ນອ້າຍຊ່າງພາບໃນວົງການ ໃຫ້ມາຖ່າຍຮູບຊ່ວຍ. ອີກທັງອາຊີບຊ່າງພາບ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຮັກທີ່ສຸດ ເຮັດແລ້ວມີຄວາມສຸກ. ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຮົາເທົ່ານັ້ນທີ່ມີຄວາມສຸກ ແຕ່ເຫັນຄົນທີ່ເຮົາໄດ້ຖ່າຍຮູບໃຫ້ ມີຄວາມສຸກ ກໍ່ເລີຍເປັນສິ່ງທີ່ ເຮັດວຽກດ້ານນີ້ ມາຕະຫຼອດ 6 ປີ .

ສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບວຽກອິດສະຫຼະ ມີຫຍັງແດ່? ຂໍ້ດີມີຄື? ບັນຫາມີຫຍັງແດ່?

ຖ້າຖາມເຖິງສິ່ງທ້າທາຍ ທຳອິດ ແມ່ນອຸປະກອນ, ຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບນີ້ ຮູ້ດີວ່າອຸປະກອນກ້ອງ-ເລນ ແພງທີ່ສຸດ, ຊື້ມາເທື່ອໜຶ່ງ ກິນຕົ້ມຫມີ່ໄປຫລາຍເດຶອນ.  ບວກກັບຕົວເຮົາຍັງບໍ່ມີຮ້ານເປັນຂອງຕົນເອງ, ມີຊ່າງພາບນ້ອງໃຫມ່ ຂຶ້ນມາຫລາຍ. ແຕ່ອຸປະສັກ ຍ່ອມມີໂອກາດຕາມມາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ແນ່ນອນ ເຮົາຕ້ອງບໍລິການໃຫ້ດີກ່ວາ ແລະ ແຕກຕ່າງ ຊ່າງພາບອື່ນໆທີ່ມີຮ້ານ  ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ມີຄົນມາຈ້າງເຮົາ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮັບມືກັບອາຊີບອິດສະຫຼະຕ້ອງຮູ້?

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮັບມື ສຳລັບອາຊີບຊ່າງພາບອິດສະຫຼະ ແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ມີການພັດທະນາໄວເຫຼືອເກີນ ໃນປັດຈຸບັນການຫາກ້ອງມາຖ່າຍຮູບ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກຄືສະໄໝກ່ອນ (ມືຖືຍັງສາມາດຖ່າຍຮູບໄດ້), ອຸປະກອນທີ່ເຮົາມີ ຕ້ອງໄດ້ຫາທາງອັບເກດຕະຫລອດ. ດັ່ງນັ່ນ, ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຢ່າຢຸດພັດທະນາຕົນເອງ, ສ້າງຕົນເອງໃຫ້ແຕກຕ່າງ ສຳຄັນຄືຕ້ອງຮັກສາ ວິໄນ ແລະ ສັດຈະຕໍ່ຕົນເອງ ກັບລູກຄ້າ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. ສິ່ງນີ້ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ອາຊີບຊ່າງພາບເທົ່ານັ້ນ ອາຊີບອື່ນໆ ກໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ເມື່ອພົບກັບບັນຫາ ຢາກກັບຄືນໄປເຮັດວຽກປະຈໍາຄືນບໍ່?

ເຄີຍຄິດຢູ່ຄືກັນວ່າຈະກັບໄປດີບໍ່? ແຕ່ຮູ້ສຶກວ່າ ວຽກທີ່ເຮົາເຮັດທຸກມື້ ກໍ່ເໝືອນວຽກປະຈຳ ເຮັດທຸກມື້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. ຈຶ່ງຄິດວ່າ ບໍ່ຢາກກັບໄປເຮັດວຽກປະຈຳ. ແຕ່ບໍ່ຫມາຍຄວາມວ່າ ວຽກປະຈຳບໍ່ດີ ຂຶ້ນຢູ່ກັບມຸມມອງຂອງໃຜມັນ, ສຳລັບ ຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ທຸກວຽກມີດີ ໃນຕົວຂອງມັນເອງ.

ສາມາດຕິດຕາມຜົນງານໄດ້ຢູ່ໃສແດ່?

ສາມາດຕິດຕາມຜົນງານໄດ້ທີ່ Facebook.com: Khonesavanhboulome

ລ່າສຸດຂໍຝາກຜົນງານຫນັງໂຄສະນາ ເພສ We share social media world

 

Nee

The author Nee