close
News

ນາກາຍ “ກັບການພັດທະນາ”

DSCF300

ເມື່ອທ້າຍເດືອນພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ ທີມງານ 108 ພວກເຮົາໄດ້ມີໂອກາດໄປຮ່ວມ ງານເທດສະການ ການສຶກສາ ແລະ ການຈັດຫາງານ ທີ່ນາກາຍ

ເມືອງນາກາຍ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ໃນງານໄດ້ມີການຈັດສະແດງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກິດຈະກໍາຫຼາຍໆຢ່າງຈາກປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ນໍາສະເໜີໃນສະບັບທີ່ຜ່ານມາ.  ສໍາລັບ ທ່ານໃດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມ ກໍ່ສາມາດນໍາກັບໄປອ່ານໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ WWW.108MAGAZINE.COM.


ນາກາຍ ເມືອງນ້ອຍ ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ຈັກ, ພວກເຮົາໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ໄປຮ່ວມງານ ແລະ ໄດ້ເຫັນເຖິງການພັດທະນາ ທີ່ຖືໄດ້ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ຫນ້າຍິນດີຫຼາຍ ມື້ນີ້ຈະມາແບ່ງປັນໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ ແລະ ຫາກມີໂອກາດ ຂໍເຊີນຊວນເຂົ້າໄປສໍາພັດດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ.
ປະຊາຊົນນາກາຍເຮັດຫຍັງ? ຄໍາຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນຢາກຮູ້. ບ້ານເຮົາໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີວິຖີຊີວິດ ໄປຕາມທໍາມະຊາດປະຊາຊົນປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ-ປະມົງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່ ເຊິ່ງນາກາຍເອງກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຂຶ້ນມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນເລີ່ມປ່ຽນແມ່ນ ນາກາຍຖືໄດ້ວ່າເປັນເມືອງໜຶ່ງ ທີ່ກໍາລັງກຽມພັດທະນາ ໂດຍສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກ:


ກຸ່ມຜັກປອດສານພິດ: ກຸ່ມຄອບຄົວຊາວບ້ານບາງຄອບຄົວ ແມ່ນດໍາເນີນການປູກຜັກປອດສານພິດ ຮ່ວມເປັນໂຄງການ ເພາະປັດຈຸບັນ ຫຼາຍຄົນຫັນມາບໍລິໂພກຜັກປອດສານພິດຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເລີ່ມຫັນມາສູ່ການກະສິກໍາປອດສານພິດ.
ກຸ່ມຊາວບ້ານຕໍ່າແພສີ້ນ: ປະຊາຊົນບາງກຸ່ມມີອາຊີບໃນການຕໍ່າສີ້ນຢູ່ແລ້ວ ມາລວມກັນ ເພື່ອເປັນກຸ່ມ ແລ້ວສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີສິນຄ້າຂາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.


ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີອີກຫຼາຍໆຜະລິດຕະພັນ ທີ່ກໍາລັງເລີ່ມພັດທະນາ ຫັນປ່ຽນສິນຄ້າແບບເກົ່າ ໃຫ້ກາຍເປັນແບບໃໝ່ ທັນສະໄໝ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງພວກເຮົາເຫັນວ່າ ນີ້ແມ່ນການພັດທະນາ ທີ່ບ້ານອື່ນ ຫຼື ເຂດອື່ນຄວນເອົາເປັນແບບຢ່າງ ເພື່ອພ້ອມກັນສົ່ງເສີມ ໃຫ້ບ້ານເຮົາມີສິນຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກສີມືຂອງກຸ່ມຊາວບ້ານເອງ.

Nee

The author Nee