close
News

ບໍລິສັດ ບອສຈ໌ ຂະຫຍາຍຕົວເປີດສູນທຸລະກິດໃຫມ່

4

ບໍລິສັດ ບອສຈ໌ ຜູ້ສະໜອງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການບໍລິການຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ ໄດ້ເປີດສູນທຸລະກິດທາງການຄັ້ງທໍາອິດ ໃນວັນທີ 12 ມີນາ 2018. ຫ້ອງການດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຕຶກທະນາຄານ ANZ)ຖືວ່າເປັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຂດບໍລິການພາກພື້ນຂອງ ບໍລິສັດ ບອສຈ໌ ແລະ ເປັນສູນທີ 9 ຂອງປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຮ່ວມກັບປະເທດສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟິລິບປິນ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ.

ໃນງານໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມເປີດສູນໂດຍ: ພະນະທ່ານ ເຢັນສ໌ ລຸດເກັນແຮມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຢຍລະມັນປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ມາຕິນ ຫາເຢສປະທານ ບໍລິສັດ BOSCH ປະຈໍາພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ທ່ານ ອອງເດຣ ເດີ ຢົງ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ BOSCH ປະຈໍາມຽນມາ, ລາວ ແລະ ໄທ, ທ່ານ ບຸນສີ ດວງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ສູນທຸລະກິດໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ ບອສຈ໌ ແມ່ນລວມມີຫ້ອງການ, ສະຖານທີ່ອົບຮົມ, ຫ້ອງວາງສະແດງ ພ້ອມທັງໜ່ວຍບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ແລະ ໜ່ວຍຈໍາໜ່າຍ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ.


ເປົ້າໝາຍແມ່ນແນໃສ່ອຸປະກອນດ້ານພະລັງງານ, ບໍລິການຫຼັງການຂາຍສໍາລັບລົດຍົນ, ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ລະບົບຂັບເຄື່ອນ ແລະ ຄວບຄຸມ, ການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງ, ບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ.

ທຸກທ່ານສາມາດເຂົ້າຊື້ຜະລິດຕະພັນໄດ້ແລ້ວທີ່: ຕຶກທະນາຄານ ANZ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

Nee

The author Nee