close
News

ມາແລ້ວ!!! ງານ Lao ICT EXPO 2018 ງານສະແດງເຕັກໂນໂລຊີ ສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

DSC_6855

ເປີດຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ICT EXPO 2018 ຈັດໂດຍ ກະຊວງໄປຊະນີ ໂທລະຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມ ການຄ້າໄອຊີທີລາວ ແລະ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ

ຈັດພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ພ້ອມກັນກ້າວໄປສູ່ ການຫັນເປັນສັງຄົມດິຂີຕອນ”

ງານນີ້ງານດຽວ ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບ ບໍລິສັດໄອທີ ແຖວໜ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາຈັດສະແດງເຕັກໂນໂລຊີລະບົບຕ່າງໆເຊັ່ນ:

  • ລະບົບຄົມມະນາຄົມ
  • ດ້ານຄອມພິວເຕີ ຮາດ໌ແວ໌ ແລະ ຊອບແວ໌
  • ເຕັກໂນໂລຊີລະບົບຄວາມປອດໄພ
  • ລະບົບໂປຣແກຣມຮັບໃຊ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ໄອທີ, ການບໍລິຫານ, SME ແລະ Startup, ການຄ້າ, ການເງິນ, ການຜະລິດ, ກະສິກໍາ, ການສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ

ນອກຈາກນີ້ ໃນງານຍັງມີກອງປະຊຸມສົນທະນາຜູ້ບໍລິຫານ ໄອຊີທີ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 6, ກອງປະຊຸມສົນທະນາ ຜູ້ປະກອບການ ໄອຊີທິ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ກອງປະຊຸມສົນທະນາ ດີຈີຕອນລາວ ທີ່ມີຜູ້ແທນຕ່າງປະເທດ ຈາກບັນດາປະເທດໃນອາຊຽນ ແລະ ອາຊີ-ປາຊີຟິກເຂົ້າຮ່ວມ.

ງານດີໆ ສໍາລັບຄົນມັກເຕັກໂນໂລຊີ ບໍ່ຄວນພາດ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່: www.ictexpo2018.la

DC

The author DC