close
Uncategorized

ລູກນ້ອງແບບໃດຈຶ່ງຈະຖືກໃຈຫົວໜ້າ

I-ME-Mine-boss

         ບາດກ້າວທຳອິດກັບການກ້າວເຂົ້າສູ່ໂລກແຫ່ງການເຮັດວຽກ ໜ້າທີ່ທຳອິດທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຍ່ອມໜີບໍ່ພົ້ນການເປັນ “ລູກນ້ອງ” ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນກຳລັງສຳຄັນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເມື່ອມີ “ລູກນ້ອງ” ກໍຕ້ອງມີ “ຫົວໜ້າ” ທີ່ຈະເປັນຜູ້ຄອຍຕິດຕາມ, ຄວບຄຸມເບີ່ງແຍງ ໃຫ້ວຽກຂອງທີມເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ຫາກລູກນ້ອງຄົນໃດທີ່ສາມາດເອົາຊະນະໃຈຫົວໜ້າໄດ້ ຂໍບອກເລີຍວ່າການງານຂອງເຈົ້າຈະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນ ເລື່ອນຕຳແໜ່ງຢ່າງແນ່ນອນ. ມາເບິ່ງກັນວ່າເປັນລູກນ້ອງແບບໃດຫົວໜ້າຈຶ່ງມັກ.

ມີທັດສະນະຄະຕິໃນທາງບວກ  😀 

ຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີເປັນຄົນທີ່ຄິດບວກ, ເບີ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ສຳລັບຄົນທີ່ຄິດບວກຈະມີພະລັງໃນການເຮັດວຽກງານຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່, ເຊິ່ງຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນຮ່ວມງານເຮັດວຽກນັ້ນໆສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະສົບກັບບັນຫາ ເຂົາກໍຈະຊອກຫາຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກ

   ຄົນທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກກໍຄືຄົນທີ່ກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ແລະ ຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍເຫລືອຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄິດພຽງແຕ່ວ່າເຮັດໃຫ້ວຽກສຳເລັດ, ແຕ່ຈະຄິດຢູ່ສະເໝີວ່າ ພວກເຂົາຈະໄດ້ປະໂຫຍດຫຍັງ, ເປັນຜົນດີຕໍ່ອົງກອນ ຫຼື ບໍລິສັດ ແນວໃດ ແລະ ວຽກທີ່ເຮັດນັ້ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ໂຕຂອງພວກເຂົາມີການພັດທະນາແນວໃດ ເຊີ່ງມັນຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ວຽກທີ່ເຮັດອອກມາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ອົດທົນ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ມີລະບຽບວິໄນ

    ບາງຄັ້ງໃນການເຮັດວຽກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັການອົດທົນກັບສະພາວະຄວາມກົນດັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມກັງວົນທີ່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກ, ການເວົ້າຈາຮຸນແຮງ ເຊິ່ງບາງຄົນອາດມີຄວາມອົດທົນໜ້ອຍ, ເມື່ອພົບກັບສະຖານະການແບບນີ້ກໍ່ລາອອກໄປເລີຍ!! ໃນໂລກແຫ່ງການເຮັດວຽກນີ້ ການຢູ່ໃນສະພາວະທີ່ຖືກກົດດັນແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເກີດຂື້ນກັບທຸກໆຄົນ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າເຮົາມີຄວາມອົດທົນ, ມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ທຸ້ມເທ ທີ່ຈະຜ່ານພ່າສະຖານະການເຊັ່ນນີ້ໄປໃຫ້ໄດ້ ເຮົາຈະມີພູມຄຸ້ມກັນໃນການເຮັດວຽກ ແມ້ວ່າຈະປະສົບກັບຫົວໜ້າທີ່ເຄັ່ງຄັດພຽງໃດເຮົາກໍຈະສາມາດຮັບມືໄດ້ຢ່າງສະບາຍໆ.

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

    ຄົນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມນັ້ນສາມາດສຳເລັດລຸລ່ວງໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກສຳເລັດໄປຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ຫົວໜ້າເອງກໍສາມາດໄວ້ໃຈໄດ້ວ່າ ຖ້າມອບໝາຍວຽກໃຫ້ແລ້ວວຽກຈະຕ້ອງສຳເລັດລຸລ່ວງໄປໄດ້ດ້ວຍດີແນ່ນອນ.

ເປີດຮັບສີ່ງໃໝ່ໆ

           ໃນການເຮັດວຽກໃນປັດຈຸບັນ ຕ້ອງບອກເລີຍວ່າ ການເປີດໃຈຍອມຮັບສິ່ງໃໝ່ໆ ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍ ຍ້ອນເທັກໂນໂລຢີທີ່ໄດ້ມີການພັດທະນາໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເຮັດໃຫ້ມີວິທີການໃໝ່ໆເຂົ້າມາຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກງ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂື້ນ, ສະນັ້ນ, ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເປັນລູກນ້ອງທີ່ພ້ອມຈະປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການເຮັດວຽກໃຫ້ທັນຕາມຍຸກສະໄໝທີ່ປ່ຽນແປງໄປ.

ຊື່ສັດ

         ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ອົງກອນ ຫຼື ບໍລິສັດ ໂດຍການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ຂໍ້ບັງຄັບ; ຊ່ວຍຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເປັນຄົນທີ່ຫົວໜ້າຮັກຢູ່ສະເໝີ ເພາະຄົນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນຫູເປັນຕາໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້, ຫົວໜ້າສາມາດມອບໝາຍວຽກທີ່ສຳຄັນໆ ຫຼື ວຽກທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງບໍລິສັດໃຫ້ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດໄດ້, ເພາະສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ວ່າເຂົາຈະບໍ່ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້.

ປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບຜູ້ອື່ນ

        ໃນການເຮັດວຽກບໍ່ວ່າຈະເປັນບໍລິສັດນ້ອຍ ຫຼື ໃຫຍ່ຊໍ່າໃດ ກໍຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ລວມທັງເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຢູ່ໃນພະແນກດຽວກັນ ຫຼື ຕ່າງພະແນກກໍຕາມ ການປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບຄົນອື່ນໄດ້ງ່າຍ ເຮັດໃຫ້ຫົວໜ້າສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ເຮົາເປັນຕົວແທນຂອງພະແນກໃນການປະສານງານ ຫຼື ຮ່ວມງານກັບຄົນອື່ນໃນບໍລິສັດໄດ້ ເຊີ່ງຄົນທີ່ສາມາດປັບໂຕເຂົ້າກັບຄົນອື່ນໄດ້ງ່າຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນຍາກາດຂອງການເຮັດວຽກນັ້ນລາບລື່ນ, ບໍ່ມີອຸປະສັກໃນການເຮັດວຽກເປັນຕົ້ນ.

ຮອບຄອບ

       ຄວາມຮອບຄອບໃນການເຮັດວຽກສາມາດບົ່ງບອກເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກ ຫາກວ່າເຮົາມີຄວາມຮອບຄອບ ສະແດງວ່າເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ, ສຸມໃສ່ວຽກນັ້ນຢ່າງເຕັມທີ່ ເຮັດໃຫ້ມີສ່ວນທີ່ຜິດພາດໜ້ອຍ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ມີເລີຍ, ເຮັດໃຫ້ຜົນງານທີ່ອອກມາມີປະສິດທິພາບອີກດ້ວຍ.

ຕົງຕໍ່ເວລາ

       ພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລານັບວ່າເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ຄົນກຸ່ມນີ້ຈະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ວຽກທີ່ອອກມາຈະມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້. ຫົວໜ້າຈະມັກລູກນ້ອງທີ່ຕົງຕໍ່ເວລາເພາະເຂົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ວ່າວຽກທີ່ມອບໝາຍໄປຈະຕ້ອງອອກມາດີ ແລະ ສົ່ງໄດ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ.

      ຈະເຫັນໄດ້ວ່າພຶດຕິກຳຕ່າງໆທີ່ຫົວໜ້າມັກສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະເປັນລັກສະນະນິໄສຂອງຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ສະນັ້ນລອງຝືກຝົນ ແລະ ປັບເອົາລັກສະນະການເຮັດວຽກເຫຼົ່ານີ້ໄປໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກລອງເບິ່ງ ເພາະວ່ານອກຈາກພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເປັນທີ່ຮັກຂອງຫົວໜ້າ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: https://th.jobsdb.com/

Editor

The author Editor