close
News

ໂປຣເຈັກຍັກ ທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ບິກບລູ ຮ່ວມມືກັບ ລັດ ຈັດໂຄສະນາທົ່ວລາວ

IMG_0546

ບໍລິສັດ ບິກບລູ ເອເຈນຊີ ລາວ (BigBlue Agency Laos)

ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາບໍລິສັດຊັ້ນນຳຢູ່ ສປປ ລາວ ທາງດ້ານ ການຜະລິດສື່ໂຄສະນາທີ່ໄດ້ຮັັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ ແລະ ເພື່ອປະຊາສຳພັນ ໂຄງການປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ມີການຈັດພິທີເຊັນສັນຍາ ທີ່ໂຮງແຮມ Crowne Plaza Vientiane ໃນວັນສຸກ ທີ 12 ມັງກອນ 2018 ເວລາ 15.00 ໂມງ. ໃນໂຄງການນີ້ທາງບໍລິສັດໄດ້ຮັບງານຜະລິດສື່ໂຄສະນາປະຊາສຳພັນກາງແຈ້ງ (Outdoor Media) ໃນບໍລິເວນຈຸດທີ່ສໍາຄັນທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ດ່ານສາກົນ, ສະໜາມບິນສາກົນ ແລະ ຕາມຕົວເມືຶອງ ລວມທັງໝົດ 50 ປ້າຍ ໂດຍມີກໍານົດໃຫ້ແລ້ວ ສົມບູນພາຍໃນເດືອນກຸມພາ 2018 ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ທາງບໍລິສັດຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜັບສະໜູນສື່ຕ່າງໆໃນການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວ ລວມໍມູນຄ່າ 232,000,000 ກີບ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລາວໃຫ້ມີການເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.


ໂຄງການປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ຜັກດັນ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນດ້ວຍການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເປັນທີ່ປະທັບໃຈ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ມີການຮອງຮັບມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ລາວທ່ຽວລາວ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫລຂອງເງິນຕາອອກໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃຫ້ເກີດຄວາມສາມາດຮັບຮອງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.

ລາຍຊື່ແຂກກິຕິມາສັກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານ

ປະທານຮ່ວມພິທີໂດຍ: ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມົນຕີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

ລົງນາມຝ່າຍເຈົ້າຂອງໂຄງການ: ທ່ານ ສູນ ມະນີວົງສ ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

ລົງນາມຝ່າຍຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ: ທ່ານ ສັນທະລັກ ຈ່າສານ ປະທານ ບໍລິສັດ ບິກບລູ ເອເຈນຊີ ລາວ (ບໍລິສັດ ຟ້າໃຫຍ່ ມີເດຍ ຈໍາກັດ)

ພ້ອມຄະນະອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ບິກບລູ ເອເຈນຊີ ລາວ (ບໍລິສັດ ຟ້າໃຫຍ່ ມີເດຍ ຈໍາກັດ)

1. ທ່ານນາງ ນັດທະອອນ ມະຫິດທິກຸນ

2. ທ່ານ ທວນທາລາ ກອງວົງສາ

Nee

The author Nee