close
Top Scoops

​​ກຽມໂຕວ່າງງານໄວ້ເລີຍ!!! ເມື່ອຫຸ່ນຍົນຄອງໂລກ

job-interview-robot

ຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ຮ້ານອາຫານປະສົບກັບບັນຫານີ້ແທ້ໆ!!

ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ກຳລັງວິຕົກກັງວົນຢ່າງໜັກກັບການຖືກຫຸ່ນຍົນ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ “ຍາດວຽກ” ໂດຍມີການຄາດຄະເນວ່າ ວຽກຫຼາຍລ້ານຕຳແໜ່ງມີສິດຖືກລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເຂົ້າມາແທນທີ່ ແລະ ຈາກແນວໂນ້ມດັ່ງກ່າວຍັງພົບອີກວ່າ “ຜູ້ຍິງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະວ່າງງານຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ” ໂຕເລກດັ່ງກ່າວເປັນລາຍງານຂອງ Institute for Spatial Economic Analysis ຫຼື ISEA ທີ່ພົບວ່າ ລັກສະນະວຽກສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຈ້າງຜູ້ຍິງ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານເກັບເງິນ (Cashier) ເປັນວຽກທີ່ມີໂອກາດຈະຖືກທົດແທນທີ່ດ້ວຍລະບົບອັດຕະໂນມັດສູງເຖິງ 97% ຂໍ້ມູນຈາກ ISEA ໄດ້ລະບຸວ່າ ໃນອານາຄົດຂ້າງໜ້າ ຜູ້ທີ່ມີໜ້າທີ່ເກັບເງິນ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ນັ້ນເປັນຜູ້ຍິງເຖິງ 73% (ຕົວເລກປີ 2016)

ນອກຈາກນີ້ ການຈັດອັນດັບຂອງ ISEA ໂດຍພິຈາລະນາຕາມເຊື້ອຊາດແລ້ວ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະວ່າງງານຍັງພົບວ່າ ແຮງງານທີ່ເປັນຊາວອາເມລິກາລາຕີນ ແລະ ຊາວອາຟຣິກາ-ອາເມລິກາ ນັ້ນມີໂອກາດສ່ຽງທີ່ຈະເສຍຕຳແໜ່ງງານໃຫ້ກັບລະບົບອັດຕະໂນມັດເຖິງ 25 % ແລະ 13% ຕາມລຳດັບ ໃນຂະນະທີ່ແຮງງານຈາກອາຊຽນນັ້ນມີຄວາມສ່ຽງປະມານ 11 % ເມື່ອທຽບກັບແຮງງານຜິວຂາວ.

ລາຍງານດັ່ງກ່າວເປັນການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈ້າງງານໃນປີ 2016 ຈາກງານວິໄຈຂອງ ອ໋ອກຟອດ(Oxford ) ແລະ ສະຖິຕິຈາກສຳນັກງານແຮງງານ (Bureau of Labor) ວ່າຕຳແໜ່ງງານໃດແດ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສູງສຸດຈາກລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເພຶ່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າກຸ່ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການຖືກຍົກເລີກຈ້າງ ໃນກໍລະນີທີ່ນາຍຈ້າງຫັນໄປເພິ່ງພາລະບົບອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກແທນແຮງງານຄົນ.

ISEA ພົບວ່າ ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ການວ່າງງານຄື: ລະດັບການສຶກສາ ຄົນທີ່ບໍ່ຈົບ ມໍປາຍ ຈະສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍໂອກາດໃນການຫາລາຍໄດ້ສູງກວ່າຄົນທີ່ຈົບປະລິນຍາເອກປະມານ 6 ເທົ່າ ເພາະຄົນເຫຼົ່ານິ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ສະເພາະວຽກທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ວຽກເຫຼົ່ານັ້ນກຳລັງຈະຖືກແທນທີ່ດ້ວຍຫຸ່ນຍົນ.

ຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍ-ຮ້ານອາຫານມີຄວາມສ່ຽງສູງ

ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຊີບຫຼາຍອາຊີບສ່ຽງຕົກວຽກກໍ່ຄືຄວາມກ້າວໜ້າທາງເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດນຳເທັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານັ້ນ ມາປະຍຸກໃຊ້ໃນການຂາຍໄດ້ດີຫຼາຍຂື້ນ ແທນການຈ້າງພະນັກງານ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ແທັບເລັດກາຍເປັນອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການຂາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງສີນຄ້າໄດ້ຈາກແທັບເລັດທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການໄດ້ເລີຍ ຫຼື ໃນກໍລະນີຂອງ ຫ້າງ Lowe ທີ່ນຳຫຸ່ນຍົນເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການແນະນຳສີນຄ້າ ແລະ ຊ່ວຍຫາສີນຄ້າທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ

 

ພາບຈາກຫ້າງ Lowe ທີ່ນຳເອົາຫຸ່ນຍົນມາໃຊ້ໃນການແນະນຳສີນຄ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

ທຸລະກິດຮ້ານອາຫານກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍ ທ່ານ ເກຣັກກຣີດ(Greg Creed) ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດ (CEO) ຂອງແບຣນຍຳ(Yum) ອອກມາປະກາດໃນເດືອນ ມີນາ ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຄື່ອງຈັກຈະເຂົ້າມາແທນທີ່ແຮງງານຄົນໃນຮ້ານອາຫານໃນອີກ 10 ປີ ຂ້າງໜ້າຢ່າງແນ່ນອນ ເຊິ່ງຮູບແບບການປ່ຽນແປງຈະຄືກັນກັບການຕົ້ມກົບ ທີ່ຄ້ອຍໆປ່ຽນແປງຮູບແບບໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ ເມື່ອຮູ້ສືກຕົວອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຊ່ວງປີ 2025-2030 ພາບເຫຼົ່ານັ້ນຈື່ງອາດຈະຊັດເຈນຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນຈະປາກົດຢູ່ຮ້ານອາຫານຈານດ່ວນ (Fast Food) ທີ່ບໍລິສັດຖືຄອງຢູ່ກໍຄື: KFC, Taco Bell, Pizza Hut.

ໄປຮູ້ຈັກເວັບໄຊທນີ້ນຳກັນ “Will Robots Take My Job?”

ສຳລັບຜູ້ໃດທີ່ສົນໃຈຢາກປະເມີນວ່າໂອກາດທີ່ເຮົາຈະວ່າງງານນັ້ນມີຫລາຍໜ້ອຍພຽງໃດສາມາດເຂົ້າໄປໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ

https://willrobotstakemyjob.com/

ແລ້ວພິມຊື່ຕຳແໜ່ງລົງໄປ ແລະ ເວັບໄຊທຈະຕອບກັບມາເປັນ ເປີເຊັນຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະວ່າງງານ.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: http://positioningmag.com/1133157

 

Editor

The author Editor