close
Career Advice

10 ເທັກນິກສຸດເດັດຊ່ວຍໃຫ້ວຽກແລ້ວກ່ອນເວລາ

າ້່ສາາ

   ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຮົາເຮັດວຽກຈະພົບບັນຫາວຽກຫຼາຍຈົນລົ້ມມື, ເຮັດບໍ່ທັນ, ຈົນຕ້ອງມານັ່ງເຮັດໝົດມື້ໝົດຄືນ ແລະ ສົ່ງວຽກໃນນາທີ່ສຸດທ້າຍຕະຫຼອດ. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາ 10 ເທັກນິກສຸດເດັດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວຽກແລ້ວກ່ອນເວລາ, ເຈົ້າກໍສະບາຍໃຈ, ວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍກໍມີປະສິດທິພາບ.

  2. ສ້າງພະລັງໃຫ້ເກີດຄວາມກະຕືລືລົ້ນ.

   ພະລັງທີ່ເວົ້ານີ້ສ້າງໄດ້ບໍ່ຍາກພຽງແຕ່ຮູ້ສຶກກະຕືລີລົ້ນ ຫຼື ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເຮັດວຽກພຽງເທົ່ານີ້ພະລັງກະຕືລືລົ້ມກໍຈະສົ່ງໃຫ້ເຈົ້າຢາກເລີ່ມລົງມືເຮັດວຽກ ມັນໝາຍເຖິງໂອກາດທີ່ວຽກນັ້ນຈະສໍາເລັດກໍຈະມີຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ຍັງບໍ່ລົງມືເຮັດຈັກເທື່ອ.

  2.  ສະຫຼຸບແບບຫຍໍ້ໆດ້ວຍຕົວເອງກ່ອນ.

ວຽກຈະແລ້ວໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີການວາງແຜນທີ່ດີ. ສະນັ້ນ, ຄວນເຮັດ list ຫຼື ຈັດລໍາດັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ເຮັດວຽກຊໍ້າໄປຊໍ້າມາ.

  3. ບໍ່ນີ່ງນອນໃຈ.

  ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າຈະມີເວລາຫຼາຍພໍທີ່ຈະເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ຕ້ອງເລັ່ງດ່ວນ ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນເຮັດໂຕແບບຊິວໆ ປ່ອຍໃຫ້ເວລາຜ່ານໄປຈົນສຸດທ້າຍກໍຕ້ອງມານັ່ງເຮັດຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ. ຢ່າລືມວ່າທຸກຄົນມີເວລາເທົ່າກັນ, ຢູ່ທີ່ວ່າເຈົ້າຈະບໍລິຫານເວລາໄດ້ດີສໍາໃດ.

   4. ກໍານົດເສັ້ນຕາຍ.

  ກະຕຸ້ນຕົວເອງດ້ວຍການກໍານົດ Deadline ຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມນັ້ນ ສຸດທ້າຍເຈົ້າກໍຈະເຮັດວຽກສົມບູນຕາມເວລາທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້.

  5. ຮູ້ຈັກກະຈາຍວຽກ.

  ຄົນເກັ່ງບໍ່ແມ່ນຄົນເຮັດທຸກຢ່າງໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງຄົນດຽວ ແຕ່ເປັນຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກະຈາຍວຽກໄປໃຫ້ຄົນອື່ນທີ່ເກັ່ງໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນເຮັດ ເມື່ອວຽກແຕ່ລະສ່ວນສາມາດເຮັດໄດ້ພ້ອມກັນວຽກດັ່ງກ່າວຍ່ອມແລ້ວໄວກວ່າການຖ້າໃຫ້ຄົນພຽງຄົນດຽວເຮັດ.

  6. ຊອກຫາທາງລັດ.

  ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບທີ່ມັນຄືກັນສາມາດອອກມາໄດ້ຈາກຫຼາກຫຼາຍວິທີ. ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງເລືອກວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ມີເຄື່ອງມື ແລະ ມີຫົນທາງໃດແດ່ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ ຕ້ອງຮູ້ຈັກນໍາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ.

  7. ກໍາຈັດສິ່ງລົບກວນ.

  ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າວອກແວກ ແລະ ເສຍສະມາທິໄດ້ງ່າຍສຸດຄື: ໂທລະສັບ, ອີເມວ, ກຸ່ມ whatsapp, facebook ແລະ ວົງສົນທະນາ. ຄວນຈະຈັດສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກໃຫ້ປາສະຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າມີສະມາທິກັບວຽກຢ່າງເຕັມທີ່.

  8. ແຜນສໍາຮອງເມື່ອເກີດບັນຫາ.

  ຫາກມີຫຍັງບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ຄິດໄວ້ຢ່າຝືນເຮັດຕໍ່ໄປເພາະວ່າຍັງມີວິທີອື່ນອີກຫຼາກຫຼາຍວິທີທີ່ຍັງເປັນໄປໄດ້, ກັບຕົວໃຫ້ໄວແລ້ວໄປທາງອື່ນ.

  9. ຢາກສະໝອງໄວຕ້ອງພັກ.

  ຄົນທີ່ເຮັດວຽກຈົນບໍ່ໄດ້ພັກໄດ້ຜ່ອນນັ້ນແທນທີ່ວຽກຈະແລ້ວໄວແຕ່ມັກຈະເກີດການຜິດພາດເພາະຮ່າງກາຍບໍ່ພ້ອມ. ການພັກຜ່ອນພຽງພໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງແລ່ນດີ ແລະ ຄິດອອກໄດ້ໄວ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

  10. ຄົ້ນຫາຄວາມສໍາເລັດ.

  ໝັ່ນສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ກັບຕົວເອງເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີອຸປະສັກ ແຕ່ຖ້າຫາກເຈົ້າຄິດບວກ ແລະ ໄຝ່ຝັນເຖິງຄວາມສໍາເລັດເຈົ້າຈະມີພະລັງ ແລະ ລົງມືເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: th.jobsdb.com

Editor

The author Editor