close
Top Scoops

108JOB ON CAMPUS CAREER SEMINAR ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກສັບພະວິຊາ

DSCF6510ddd

ປັດຈຸບັນ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຈະຈົບ ມັກມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຊອກວຽກ, ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລີ່ມຊອກວຽກແນວໃດ,ເອກະສານໃນການຊອກວຽກມີຫຍັງແດ່?, ຈະເລືອກວຽກແນວໃດໃຫ້ເຂົ້າກັນຕົນເອງ ຄໍາຖາມຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ຍັງແມ່ນໂຈດທີ່ ທາງໂຮງຮຽນເອງ ຍັງບໍ່ມີສອນໃຫ້ນັກຮຽນ.

ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາເອງ 108Job ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຢູ່ລະຫວ່າງກາງ ຂອງຜູ້ຊອກວຽກ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ພວກເຮົາຈຶ່ງຢາກເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບດ້ານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາທີ່ກໍາລັງຈະຈົບໄດ້ ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການວາງເປົ້າໝາຍອາຊີບ ແລະ ການສະໝັກວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກສັບພະວິຊາ ເປັນໂຮງຮຽນອັນດັບທໍາອິດທີ່ຕ້ອນຮັບພວກເຮົາ ໃນການເຂົ້າໄປຈັດສໍາມະນາ ແນະນໍາເປົ້າໝາຍອາຊີບ. ງານສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 25 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ມີນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການວາງແຜນ, ກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນຈະຈົບ ແລະ ເລີ່ມສະໝັກວຽກ ເຊິ່ງຖືວ່າ ເປັນອີກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນສໍາລັບນັກສຶກສາ.

ນອກຈາກນັ້ນ ນັກສຶກສາ ຍັງໄດ້ຮ່ວມຫຼີ້ນກິດຈະກໍາ ຕອບຄໍາຖາມ ຮັບຂອງລາງວັນຈາກ 108Job ພວກເຮົາ.

ງານຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະເປັນໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນໃດນັ້ນ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່

Facebook Group: 108Job On Campus Career Seminars (OCCS)

ສໍາລັບໂຮງຮຽນໃດ ສະຖາບັນການສຶກສາໃດ ທີ່ຢາກໃຫ້ພວກເຮົາໄປຈັດງານສໍາມະນາ ໃຫ້ກັບນັກສຶກສາຂອງທ່ານ ກ່ອນຈະຈົບ ສາມາດຕິດຕໍ່ທີມງານພວກເຮົາໄດ້.

ຕິດຕໍ່ທີມງານຈັດສຳມະນາໄດ້ທີເບີ: 020 22217637 (ຕ້ອມ)

Nee

The author Nee