close
Career Advice

5 ວິທີສະໜັກວຽກໃຫ້ໄດ້ວຽກ ຫຼັງຈາກວ່າງງານມາດົນ

້່ດ້່

     ການວ່າງງານມີຫຼາຍສາເຫດ. ບາງຄົນສະມັກໃຈວ່າງງານດ້ວຍຕົວເອງ ແຕ່ບາງຄົນຖືກບໍລິສັດເຊີນໃຫ້ອອກຈາກວຽກ. ຖ້າໃຜຖືກແບບປະໂຫຍກຫຼັງກໍຈະເສຍໃຈເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປແລ້ວຢາກກັບມາໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນຫ້ອງການອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຈະເຮັດແນວໃດດີ. ວ່າງງານໄປຊ່ວງໜຶ່ງແລ້ວຢ້ານຖືກປະຕິເສດອີກຄັ້ງ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີເຄັດ 5 ຂໍ້ມາແນະນໍາ.

  1. ຊອກຫາວຽກທີ່ຄິດວ່າເໜາະສົມກັບຕົວເອງ:     

ການທີ່ວ່າງງານກໍຖືເປັນໂອກາດດີທີ່ເຮົາຈະມີເວລາໃຊ້ຊີວິດແບບສະໂລໄລຟ໌ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ເວລາໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ລອງຄິດເບິ່ງວ່າເຮົາມີຄວາມສາມາດ, ຄວາມຖະນັດ ຫຼື ຄວາມມັກດ້ານໃດເປັນພິເສດບໍ່ ແລະ ນອກເໜືອຈາກນັ້ນຢ່າລືມລຽງລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນດ້ານອື່ນໆກ່ອນສະມັກວຽກເຊັ່ນ: ສະຫວັດດີການ, ຄ່າຕອບແທນ ແລະອື່ນໆ. ເມື່ອເຮົາຕ້ອງຊອກຫາວຽກໃໝ່ອີກຈະໄດ້ເລືອກວຽກທີ່ເໜາະສົມກັບເຮົາໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

2. ປັບປ່ຽນພຶດຕິກໍາ:

   ເມື່ອມີໂອກາດໄດ້ວ່າງງານ ບາງຄັ້ງອາດໃຊ້ຊີວິດຕາມສະບາຍຈົນເກີນໄປເຊັ່ນ: ນອນຕອນ 2 ໂມງເດິກ ຕື່ນຕອນ 11 ໂມງຕອນສວາຍ, ບໍ່ແຕ່ງຕົວເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ພໍເວລາເຈົ້າຢາກຈະກັບມາເຮັດວຽກຈະຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນພຶດຕິກໍາເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບມາໃກ້ຄຽງກັບວົງຈອນຊີວິດຂອງຄົນເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ພະຍາຍາມໃຊ້ເວລາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດດ້ວຍການເຂົ້າເວບໄຊທ໌ຫາວຽກ ຫຼື ຊອກຖາມການຮັບຄົນເຂົ້າວຽກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ໝູ່ເພື່ອນກໍາລັງເຮັດຢູ່ ຫຼື ຈາກຍາດຕິພີ່ນ້ອງກໍໄດ້, ສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ຮອບຕົວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫຼາດແຮງງານປັດຈຸບັນຈາກທຸກສື່ຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມກ່ອນຖືກເອີ້ນໃຫ້ໄປສໍາພາດວຽກອີກຄັ້ງ.

3. ປັບປຸງຊີວະປະຫວັດ (resume):   

ຈັບເອົາຊີວະປະຫວັດໂຕເກົ່າຂຶ້ນມາແລ້ວປັບປຸງຄືນໃໝ່. ຖ້າເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກຟຣີແລນຊ໌ ຫຼື ໂປຣ໌ເຈັກອື່ນໃນຊ່ວງທີ່ວ່າງງານຢູ່ກໍຢ່າລືມເພີ່ມເຕີມລົງໄປໃນຊີວະປະຫວັດອີກ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຊີວະປະຫວັດທີ່ມີຊ່ວງວ່າງຂອງໄລຍະເວລາບາງຊ່ວງໄປຈະເປັນຊ່ອງວ່າງໃຫ້ບັນດາຜູ້ຈ້າງງານຖາມວ່າ “ໃນຊ່ວງເວລາວ່າງງານເຮົາໄປເຮັດຫຍັງມາ”. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃນຊ່ວງທີ່ວ່າງງານກໍຢ່າລືມເອົາເວລາໄປພັດທະນາຕົວເອງໃນດ້ານທີ່ເຮົາຂາດ. ນອກຈາກການເຝິກຝົນເພີ່ມເຕີມທັກສະສະເພາະແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ຊີວະປະຫວັດຂອງເຮົາໜ້າສົນໃຈຂຶ້ນຕື່ມອີກ ແລະ ໜ້າຄົ້ນຫາຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

4. ປັບແກ້ທັດສະນະຄະຕິ. 

ຄົນທີ່ເຄີຍວ່າງງານມາໃນໄລຍະເວລາໜຶ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນການລາອອກວຽກໂດຍສະມັກໃຈ ຫຼື ພາວະຈໍາຕ້ອງຍອມອອກກໍຕາມ ອາດຈະເກີດຄວາມຫົດຫູ່ໃນຊີວິດ, ອາດຈະເສຍຄວາມໝັ້ນໃຈຈາກການເຮັດວຽກ ຫຼື ບາງຄົນອາດເຖິງຂັ້ນມີທັດສະນະຄະຕິບໍ່ດີກັບບ່ອນເຮັດວຽກເກົ່າ ຫຼື ຫົວໜ້າເກົ່າ ແບບມີຄວາມແຄ້ນຝັງໃຈ. ຖ້າເຈົ້າເຂົ້າຄ່າຍເປັນຜູ້ທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິໃນແງ່ລົບດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້ ຂໍໃຫ້ຢຸດແລ້ວປັບທັດສະນະຄະຕິຄືນໃໝ່ໃຫ້ເປັນໄປໃນທາງບວກເພາະວ່າສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ເຮົາຄິດມັນຈະຢຶດຕິດຢູ່ໃນຈິດໃຕ້ສໍານຶກຂອງເຮົາ ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການສະແດງອອກມາທາງຄວາມຄິດ ແລະ ອາລົມຂອງເຮົາດ້ວຍ. ຄວາມຮູ້ສຶກໃນເຫຼົ່ານີ້ ຖ້ານໍາເຂົ້າໃນຫ້ອງສໍາພາດນໍາເຮົາຈະບໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ດີແນ່ນອນ. ແນ່ນອນທຸກອົງກອນກໍຢາກໄດ້ຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິໃນທາງບວກເຂົ້າໄປຮ່ວມງານກັບອົງກອນ.

5. ສໍາພາດແບບມືອາຊີບ.

ການສໍາພາດວຽກເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ. ສໍາລັບການສໍາພາດວຽກ ເປັນການສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຄັ້ງແລກໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສະແດງອອກໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດວຽກຈະເປັນໃນຕົວຊີ້ວັດຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະບອກວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ໄປຕໍ່ຫຼືບໍ່. ການສະແດງອອກທີກ່າວມາ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການເວົ້າຈາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງການແຕ່ງຕົວເວລາໄປສໍາພາດວຽກກໍຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບກາລະເທສະ, ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ, ບໍ່ຄວນໃສ່ສີແຈ້ງຈົນເກີນໄປ ຫຼື ນຸ່ງສັ້ນໆເຂີນໆ ເພື່ອສະແດງອອກເຖິງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຮົາເອງ. ກຽມເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສໍາຄັນໄປໃຫ້ຄົບ (ທາງທີ່ດີຄວນສອບຖາມຝ່າຍບຸກຄະລາກອນທີ່ໂທມານັດກ່ອນມື້ສໍາພາດວ່າຄວນກຽມຫຍັງໄປແດ່) ກຽມອຸປະກອນບິກສໍສໍາລັບຂຽນໃບສະໝັກ. ເວລາສໍາພາດວຽກຄວນຕອບສຽງດັງຟັງຊັດ, ເວລາເວົ້າໃຫ້ແນມເບິ່ງຜູ້ສໍາພາດ, ຕອບດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ, ຄິດກ່ອນຕອບ, ບໍ່ຕ້ອງຟ້າວ, ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄື ຢ່າໂອ້ອວດ, ຢ່າຕົວະ ຫຼື ເວົ້າເກີນຄວາມເປັນຈິງ. ເວລາຖືກຖາມວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງອອກຈາກວຽກເກົ່າ ບໍ່ຄວນເວົ້າແບບພາດພຶງ ຫຼື ເວົ້າແບບເສຍໆຫາຍໆໃຫ້ບ່ອນເຮັດວຽກເກົ່າຢ່າງເດັດຂາດ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ພາບລັກຂອງເຈົ້າເບິ່ງບໍ່ດີໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ສໍາພາດວຽກ ແລະ ຢ່າລືມຈື່ເອົາໄວ້ວ່າ “ໄລຍະເວລາທີ່ເຈົ້າວ່າງງານນັ້ນເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ຫຼື ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆທີ່ຈະນໍາມາຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງເຈົ້າໄດ້”

   ຖ້າເຮັດໄດ້ຕາມນີ້ ເຊື່ອເລີຍວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ວຽກສົມຕາມຄວາມປາຖະໜາຢ່າງແນ່ນອນ.    ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ:

th.jobsdb.com

Editor

The author Editor