close
Career Advice

6 ຄໍາຖາມທີ່ຕ້ອງຕອບກ່ອນການປ່ຽນວຽກ

ກີດນຮີ

  1. ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫັວດດີການໃນອັດຕາທີ່ໃກ້ຄຽງກັບບໍລິສັດອື່ນໆໃນສາຍງານດຽວກັນ ຫຼື ບໍ່

        ເງິນເດືອນເປັນບັນຫາຫຼັກທີ່ສຳຄັນທີ່ໃຊ້ໃນການພິຈາລະນາກ່ອນປ່ຽນວຽກ, ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມບັນຫາອື່ນໆເຊັ່ນ: ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ດີ, ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ບັນຍາກາດທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກເປັນຕົ້ນ. ຫາກທ່ານພິຈາລະນາທັງເງີນເດືອນ, ສະຫັວດດີການ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆແລ້ວ ວ່າຕົວທ່ານເອງມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກ່ວາສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຢູ່ ລອງຫາໂອກາດເວົ້າຕໍ່ລອງກັບຫົວໜ້າ ຫຼື ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານເບິ່ງວ່າຈະໄດ້ຜົນ ຫຼື ບໍ?

  2. ການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍ ຫຼື ບໍ່?

      ຖ້າທ່ານກຳລັງເບື່ອວຽກທີ່ເຮັດ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີຈິດໃຈຈະເຮັດວຽກຫຍັງ, ບໍ່ມີແຮງບັນດານໃຈ ຄວາມຄິດສ້າງສັນກໍບໍ່ເກີດ. ສາເຫດອາດມາຈາກວຽກທີ່ທ່ານຮັບຜິດຊອບເປັນວຽກເກົ່າຕະຫຼອດ, ບໍ່ມີຫຍັງໃຫ່ມຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໝົດຄວາມທ້າທາຍໃນການເຮັດວຽກໄປ. ໃຫ້ທ່ານລອງຄິດຫາສິ່ງໃໝ່ໆເພື່ອສະແດງສັກຍະພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ຫົວໜ້າ ຫຼື ນາຍຈ້າງເຫັນ. ຈາກນັ້ນເບິ່ງວ່າທ່ານມີໂອກາດໄດ້ເລື່ອນຕຳແໝ່ງເພື່ອເຮັດວຽກທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ ຫຼື ໄດ້ຂື້ນເງີນເດືອນບໍ່? 

  3. ເຈົ້າເໝາະກັບວັດທະນະທໍາຂອງບໍລິສັດທີ່ເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່ ຫຼື ບໍ່?

       ວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການບໍລິຫານງານຂອງອົງກອນ ໃນບໍລິສັດທີ່ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ ຢູ່ໃນທິດທາງທີ່ເໜາະກັບຕົວທ່ານ ຫຼື ບໍ່? ຖ້າແມ່ນທ່ານຄືໜຶ່ງໃນຜູ້ໂຊກດີເພາະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສ້າງຜົນງານໄດ້ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດຕິພາບ

  4. ວຽກທີ່ເຮັດຢູ່ປັດຈຸບັນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຫຼື ບໍ່?                          

  ຖ້າແມ່ນລອງສັງເກດເບິ່ງວ່ານາຍຈ້າງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເລື່ອງນີ້ຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ, ຖ້າວ່າວຽກທີ່ທ່ານເຮັດຢູ່ຕອນນີ້ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງທ່ານຊຸດໂຊມ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດ. ນີ້ແມ່ນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຄວນປ່ຽນວຽກເພາະເງິນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງທ່ານກັບຄືນມາສົມບູນ 100% ໄດ້.

  5. ຖ້າຍັງເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດເກົ່າ ທ່ານຈະມີໂອກາດທີ່ພັດທະນາໃນສາຍອາຊີບນີ້ ຫຼື ບໍ່?     

        ຖ້າທ່ານເລັງເຫັນວ່າ ການປ່ຽນວຽກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດພັດທະນາໃນສາຍອາຊີບໄປໄດ້ໄກກ່ວານີ້ ມັນກໍເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແຕ່ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັບຫົວໜ້າ ຫຼື ນາຍຈ້າງຮູ້, ໃຫ້ທ່ານລອງເບິ່ງຄຸນຄ່າ ແລະ ຜົນງານຄຸນນະພາບຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ສ້າງຂື້ນເຮັດໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ແລ້ວກັບມາເບິ່ງວ່າ ບໍລິສັດໄດ້ພະຍາຍາມຮັກສາຄົນເຮັດວຽກທີ່ມີຄຸນນະພາບຄືທ່ານໄວ້ ຫຼື ບໍ່, ຫຼື ພວກເຂົາໄດ້ຫາວີທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນສາຍອາຊີບຕໍ່ໄປ ຫຼື ບໍ່?

  6. ເຈົ້າຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ຫຼື ບໍ່    

     ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ກໍເປັນອີກປັດໄຈທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ, ຍາມເຊົ້າທ່ານຕ້ອງຕື່ນເຊົ້າແດ່ເພື່ອອອກມາຫຼີກເວັ້ນບັນຫາລົດຕິດໃນການໄປເຮັດວຽກ, ບາງມື້ໄປເຖິງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຊ້າກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສູນເສຍສິດທິບາງຢ່າງຕາມລະບຽບຂອງຫ້ອງການໄປ. ຈະດີກວ່າບໍ່ຫາກທ່ານຈະປ່ຽນວຽກ, ປ່ຽນບ່ອນເຮັດວຽກໃຫ້ໃກ້ກັບບ້ານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ວ່າຈະເປັນຫົວໜ້າວຽກເຈົ້ານາຍ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ ກໍເປັນອີກສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກໄດ້ ລອງສັງເກດເບິ່ງວ່າທ່ານເຮັດວຽກກັບພວກເຂົາແລ້ວສະບາຍໃຈ ຫຼື ບໍ?. ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານສາມາດເຊື່ອໃຈໄດ້, ເຮັດວຽກໄດ້ດີນຳກັນບໍ່, ສະມາຊິກໃນທີມມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຫຼາຍຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ. ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ທັງຄົນໃນທີມງານ ແລະ ບໍລິສັດສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ບໍ່ຄວນມອງຂ້າມເໜືອນກັນ.

    ຖ້າທ່ານໄດ້ຄໍາຕອບໃນທາງລົບຫຼາຍກ່ວາທາງບວກ ຈາກຄຳຖານຂ້າງເທິງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າເຖິງເວລາທີ່ເຈົ້າຈະຕ້ອງປ່ຽນວຽກແລ້ວ ຊີວິດດີຂື້ນໄດ້ດ້ວຍງານໃຫ່ມທີ່ດີກ່ວາເດີມ


ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: https://th.jobsdb.com
 

 

Editor

The author Editor