close

Cover Story

cover shichida final
Cover Story

ສູນພັດທະນາສະໝອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ “ຊິຈິດະ”

ລູກຄືສິ່ງທີ່ລໍ້າຄ່າ ແລະ ປະເສີດທີ່ສຸດ, ລູກຄືແກ້ວຕາດວງໃຈ, ເປັນສິ່ງທີ່ຮັກ ແລະ ຫວງແຫນສໍາລັບພໍ່ແມ່ທຸກໆຄົນ, ເວລາໃດພໍ່ແມ່ກໍ່ຢາກໃຫ້ລູກໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ດີໆມີຄຸນະພາບ, ຢາກພາລູກໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນທີ່ດີໆ ເພື່ອເພີ່ມພູນຄູນສ້າງພອນສະຫວັນ ແລະ ສັກກະຍະພາບຄວາມສາມາດຂອງລູກໃຫ້ໂດດເດັ່ນ, ເປັນເດັກທີ່ສະຫຼາດ, ມີສະມາທິສູງ ແລະ ມີຄວາມຈໍາດີເລີດ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາສະຖາບັນການສຶກສາເພື່ອເປັນທາງເລືອກອີກທາງໜຶ່ງໃຫ້ທ່ານໄດ້ມີໂອກາດພາລູກໄປສໍາພັດ ໃນການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມສັກກະຍະພາບການໃຊ້ສະໝອງຂອງລູກເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນເດັກທີ່ສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ, ມີສະຕິປັນຍາດີເລີດ ແລະ ເກັ່ງໃນຫຼາຍດ້ານ ນັ້ນກໍ່ຄື: ສູນພັດທະນາສະໝອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ “ຊິຈິດະ.   ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງທ່ານ ສາດສະດາຈານ ດຣ. ມາໂກໂຕະ ຊິຈິດະ ທ່ານ ສາດສະດາຈານ ດຣ. ມາໂກໂຕະ ຊິຈິດະ
read more
Cover Story

Asean Economics Community

Asean-Logo
“One Vision, One Identity, One Community” ຫຼາຍທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ AEC ຫຼື ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນມາແລ້ວ ແຕ່ວ່າຄຳຖາມກໍ່ຄື ທ່ານຮູ້ຈັກ AEC ຫຼາຍປານໃດ? ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າປະຈຸບັນມີຈັກປະເທດ ຫຼື ມີປະເທດໃດແດ່? ແນ່ນອນວ່າຫຼາຍທ່ານອາດຈະຕອບໄດ້ ແຕ່ກໍ່ຍັງຄົງມີຫຼາຍທ່ານທີ່ອາດບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນກໍ່ມີ. ແຕ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ
Cover Story

ບໍລິສັດ ຊ້າງລາວ

xang lao
ບໍລິສັດ ຊ້າງລາວ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອອກແແບບ ແລະ ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ ຖ້າເຮົາຈະຊອກຫາ ບໍລິສັດຮັບອອກແບບ ແລະ ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ ຈັກບ່ອນໃນປະເທດລາວຄືຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກໃນປັດຈຸບັນ, ແຕ່ອາດຈະແມ່ນເລື່ອງທີ່ຍາກຫຼາຍກວ່າ ຖ້າເຮົາຢາກໝັ້ນໃຈວ່າ ບໍລິສັດທີ່ເຮົາຕັດສິນໃຈເລືອກນັ້ນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ດີ ເກັ່ງ ມີຄວາມສາມາດ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ອອກມາຖືກໃຈເຮົາຫຼືບໍ່.
Cover Story

ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ

12434715_859950760788090_948158344_n
ສິລະປະຫຼວດລາຍແມ່ນໜຶ່ງໃນເອກະລັກສະເພາະຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງເຊິ່ງສະແດງເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດໃນແຕ່ລະຍຸກສະໄໝ ທີ່ສືບທອດກັນມາຈາກລຸ້ນໜຶ່ງໄປສູ່ອີກລຸ້ນໜຶ່ງ,ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະສົ່ງຕໍ່ນັ້ນຄື: ສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ຈະເຝຶກອົບຮົມ ບົ່ມສອນໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາທີມງານວາລະສານ 108 ຈະມາແນະນໍາສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມເປັນລາວຄື ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງນັກສິນລະປິນທາງດ້ານສິລະປະການແຕ້ມ, ການຄວັດ, ຮູບປັ້ນ ທີ່ສະແດງເຖິງເອກະລັກຄວາມເປັນລາວມາຫຼາຍລຸ້ນ ແລະ ຍັງເປັນທີຍອມຮັບຈາກສັງຄົມ ແລະ ກາຍເປັນສິນລະປິນແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານ. ຄໍາວ່າວິຈິດສິນແມ່ນຫຍັງ?
Cover Story

ຮ້ານອາຫານ ແມ່ຄົວຕຸກກີ້

ຮ້ານອາຫານ ແມ່ຄົວຕຸກກີ້
ປະຈຸບັນນີ້ ບໍ່ວ່າຈະລ້ຽວໄປທາງໃດກໍ່ເຫັນແຕ່ຮ້ານອາຫານ ຫຼື ຄ່າເຟ່ ເຕັມໄປໝົດ, ໂດຍສະເພາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ແຕ່ບັນຫາກໍ່ຄື ເຖິງແມ່ນຈະມີຫຼາກຫຼາຍຮ້ານໃຫ້ເລືອກ ຍັງມີໜ້ອຍຮ້ານທີ່ຈະຜ່ານມາດຕະຖານ (ຂອງລູກຄ້າເອງ) ເຊັ່ນ: ວັດຖຸດິບທີ່ນຳມາປຸງແຕ່ງ, ບັນຍາກາດພາຍໃນຮ້ານ, ສຽງເພງ, ເຟີນິເຈີ ສາລະພັດຢ່າງທີ່ອາດບໍ່ຄ່ອຍຖືກໃຈລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ. ມື້ນີ້ ວາລະສານເຮົາເລີຍຂໍນຳເອົາ ຮ້ານອາຫານ (ອີກແລ້ວຫວາ??) ທີ່ມີຄຸນນະພາບບັນຍາກາດໂອເຄ ສຽງເພງມ່ວນ
DSC_0993
Cover Story

ຕະຫລາດ​ຫລັກຊັບລາວ

ຕະຫລາດ​ຫລັກຊັບລາວ​ໄດ້ເລີ່ມ​ໃຫ​ບໍລິການ​ຊ​-ຂາຍ​ຫລັກ​ຊັບ (​ໃນ​ຕະຫລາດ​ຂນ​ສອງ) ​ຕງ​ແຕ​ວັນ​ທີ 11/1/11 ​ເປັນຕນ​ມາ ​ເຊອ​ແນ​ວາຫລາຍໆ​ທານ​ກໍ​ຄົງ​ໄດ​ຮັບ​ຮູ​ການ​ເຄອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ເພນຢູ​ເປັນ​ໄລຍະໆ ​​​​ຫາກ​ມີ​ການ​ເກັບ​ກຳສະຖິຕິ​ທາງ ​ດານ​ຄຳ​ສັບ​ພາສາ​ລາວ​ທ​ໄດ​ກາວ​ເຖິງ​ຫລາຍ​ທ​ສຸດ​ໃນ​ນງ​ປີ ຂາພະ​ເຈາ​ຄິດ(​​ເອົາ​ເອງ)​ວາ ຄຳວ່າ ຫລັກ​ຊັບ ຄົງ​ຈະ​ໄດ​ຮັບ​ການ​ຈັດ​​ອັນ​ດັບຢູ​ລຳດັບ​ຕນໆ​​ແນນອນ ຫາກວາ​ທານ​ບ​ຄອຍ​ໄດ​ຮັບ​ຂາວສານ​ບານ​ເມືອງ ​ຢາງ​ໜອຍ​ທ​ສຸດ​ ເວ​ລາ​ທ​ໄດ​ກາຍ​ໄປກາຍມາ​ທາງສູນ​ການ​ຄາ​ລາວໄອ​ເຕັກ ນະຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ທານ​ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ສົງ​ໄສບໍ່ໜອຍ​ວາ ຕຶກ​ໃຫຍ​​​ໂຕ​ທ​ຕງ​ສະງາ​ຢູ​ແຄມຖະໜົນ​ກຳ​ແພງ​ເມືອງ​ນ​ແມນ​ຕຶກ​ຫຍັງນ? ສຳ​ຫລັບຂາພະ​ເຈາ​ແມນ​ສະອອນ​ນຳ​ເພນ​ຜູ​ໄດ​ນງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ​​ໃນຫອງການ​ງາມໆ​ນນ​ພຸນ​ແຫລະ. ​​ ໃນ​ກາລະເລີກ​ງາມ​ຍາມ​ດີ ​​ເປີດ​ໂຕວາລະສານ ຮອຍ​ແປດອາຊີບ ​ໂດ​ຍສະ​ເພາະ​ແມນ​ໃນສວນຂອງ​ແນະນຳ​ອາຊີບ​ນ ຂາພະ​ເຈາຈງ​ພູມ​ໃຈ​ນຳ​ສະ​ເໜີ ວິຊາອາຊີບ​​ໃນ​ທຸລະ​ກິດ​ຫລັກ​ຊັບ​ເປັນອັນ​ດັບ​ທຳ​​ອິດ​, ​​ທາງ​ວາລະສານ​​ເຮົາໄດ​ຮັບ​ກຽດ​ໃຫ​ຂ​ມູນ​ ແລະ ​ສະຫລະ​ເວລາ​ໃຫ​ເຂາ​ສຳພາດໂດຍ​ທີ​ມນາຍ​ໜາ​ຫລັກຊັບຂອງ ​ບໍລິສັດ ຫລັກ​ຊັບລານ​ຊາງ ມະຫາຊົນ ​ເຊງປະກອບ​ດວຍ​ ທານ​ ຮຸນຕງກາວ
read more
1 7 8 9
Page 9 of 9