close

Top Scoops

Top Scoops

YES360 Youth Empowerment Scheme

22770540_10154996688893302_4123611977140765795_o-2

YES360 ແມ່ນຫຍັງ?

YES360Youth Empowerment Scheme ເປັນເຟສບຸກເພຈ Facebook Page ທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການພັດທະນາໄວໜຸ່ມເຊັ່ນ: ການຮຽນ, ການພັດທະນາທັກສະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ອາສາສະໝັກ, ສະໝັກທຶນການສຶກສາ ໄປຈົນເຖິງການກຽມຄວາມພ້ອມໄປສູ່ການເຮັດວຽກ…

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ:

  ນັກຮຽນ ມ.ປາຍ ເຊັ່ນ: ການເລືອກສາຍຮຽນ, ການພັດທະນາທັກສະ…

– ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ  ເຊັ່ນ: ທຶນການສຶກສາ, ງານກິດຈະກຳ…

  ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ເຊັ່ນ: ຄຳຄົມ, ຄຳສອນພໍ່ແມ່ຕໍ່ລູກ…

ທີ່ມາ YES360

ເນື່ອງຈາກໄວໜຸ່ມ ເປັນຊ່ວງທີ່ກຳລັງຮຽນຮູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ ຈາກເດັກນ້ອຍກ້າວເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ໃຫຍ່ ແຕ່ບັນຫາຫຼັກໆທີ່ພົບແມ່ນໄວໜຸ່ມພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄົ້ນຫາຕົນເອງ ບໍ່ຮູ້ວ່າຢາກເຮັດຫຍັງກັນແທ້ ລວມທັງຂາດບັນດາທັກສະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມໝັ້ນໃຈ (Confidence), ການເວົ້າຕໍ່ສາທາລະນະ (Public Speaking), ທັກສະສື່ສານ (Communication Skill) ສະນັ້ນພວກເຮົາເລັງເຫັນວ່າ ເຮົາຄວນສ້າງແພຼັດຟອມ (platform) ໜຶ່ງທີ່ເປັນສື່ກາງໃນການລວບລວມແຫຼ່ງຂ່າວກ່ຽວກັບໄວໜຸ່ມທີ່ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເລື່ອງທຶນການສຶກສາ, ອາສາສະໝັກ, ງານກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໄວໜຸ່ມ… ແລະ ທີ່ສຳຄັນສາມາດສົ່ງເສີມການພັດທະນາໄວໜຸ່ມລາວໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ປະສົບການ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນເຂົ້າໃຈຕົນເອງ ແລ້ວສາມາດນຳໃຊ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຄົນອື່ນ.

     YES360 ແມ່ນລິເລີ່ມຂຶ້ນຈາກການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອ້າຍແກ້ວວິສຸກ ດາລາສານ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ 108job ທີ່ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼັກບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານແນວຄິດ, ທຶນຮອນ, ສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ. ດ້ວຍເຈດຕະນາຢາກເຫັນພາກເອກະຊົນ ກໍຄືພາກສັງຄົມທົ່ວໄປກໍສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ແລະ ມີສ່ວນສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາໄປນໍາກັນ.

     ສ່ວນແອັດມິນທີ່ບໍລິຫານຈັດການເພຈຫຼັກໆ ແມ່ນ ທ.ສາຄອນ ດວງພະຈັນ ເຊິ່ງມີຜົນງານສ່ວນຕົວຫຼາກຫຼາຍດັ່ງນີ້:

– ເປັນສຶກສາປີສຸດທ້າຍໃນສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ,ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ປະລິນຍາຕີລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ.

– ອະດີດນັກສຶກສາໃບປະກາດກຽດນິຍົມຈາກສະຖາບັນການທະນາຄານດ້ວຍ GPA 4.00 ໃນລະບົບຊັ້ນສູງ ສົກສຶກສາ 2015-2016.

– ອາສາສະໝັກ: AIESEC in Laos, YSEALI Business & Career Opportunity, YSS-MoES, 28th & 29th ASEAN Summit, Kumamoto Charity Walk.

– ທຶນການສຶກສາ ແລະ ການແຂ່ງຂັນຕ່າງໆທີ່ໄດ້: Mekong Business Challenge2018 (ປະເທດພູຖານ), Regional BusinessPlan Contest2017 (ປະເທດກຳປູເຈຍ), JENESYS2016 (ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ), CU YLEAD2016(ປະເທດໄທ), ASEAN Impact Challenge2015 (ປະເທດມາເລເຊຍ).

   ດ້ວຍຜົນງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນປະສົບການຢຸ່ AIESEC in Laos ເປັນເວລາ2ປີ ແລະ ໄດ້ເປັນຄະນະຈັດງານ The Annual Vientiane Career and Education Fair ທັງ2ປີ ລວມທັງການເຮັດເວີກຊ໊ອບຕ່າງໆ ສາຄອນຈຶ່ງໄດ້ເອົາປະສົບການດັ່ງກ່າວມາດຳເນີນໂຄງການYES360ນີ້.

1. YES Talk

ເປັນງານເວີກຊ໊ອບ ຫຼື ສຳມະນາທີ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຟຣີແບບບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຈະຈັດຂຶ້ນວັນເສົາທຸກໆ 2 ອາທິດ ໂດຍຈະປ່ຽນຫົວຂໍ້ເລື້ອຍໆເຊິ່ງນອນຢູ່ໃນການພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອແບ່ງປັນ ຄວາມຮູ້, ປະສົບການ ລວມທັງແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດກັບໄວໜຸ່ມໃນຫົວຂໍ້ນັ້ນໆ ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ສຳເລັດໃນ

ຫົວຂໍ້ທີ 1: ການພັດທະນາຕົນເອງ

ຫົວຂໍ້ທີ 2: ກຸ່ມກິດຈະກໍາໃນຮົ້ມມະຫາໄລ

ຫົວຂໍ້ທີ 3: ເທັກນິກການຮຽນເກັ່ງ

ຫົວຂໍ້ທີ 4: ເທັກນິກການຂຽນບົດຄວາມ Essay ສະໝັກທຶນ

ຫົວຂໍ້ທີ 5: ເຄັດລັບການສະໝັກທຶນ ປະເພດຂຽນແຜນທຸລະກິດ

ເວລາ 13:00 – 15:00 ວັນເສົາທຸກໆ 1-2 ອາທິດ ສະຖານທີ: YES Hub (ກົງກັນຂ້າມກັບວິທະຍາໄລຣັດຕະນະ)

ໝາຍເຫດ: ວັນ ແລະ ຫົວຂໍ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງ ກະລຸນາຕິດຕາມຈາກເພຈ YES360-Youth Empowerment Scheme

 

 

ວາທະເດັດແຂກຮັບເຊີນຈາກສຳມະນາແຢັສທ໋ອກ YES talk Guest’s Quote

ຫຼັງຈາກງານສຳມະນາພວກເຮົາກໍ່ຈະໂພສ Guest’s Quote ທີ່ຈະນຳສະເໜີປະໂຫຍກ, ຄຳຄົມ, ຫຼື ວາທະເດັດໆຂອງແຂກຮັບເຊີນໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ນັ້ນໆ ເພື່ອສ້າງແຮງບັນດານໃຈແກ່ຜູ້ອື່ນ ຜ່ານປະສົບການແລະທັດສະນະຄະຕິຂອງແຂກຮັບເຊີນຕໍ່ຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ.

2. ຄໍາຄົມ Quote

ເປັນການນຳສະເໜີຄຳຄົມຫຼືຄຳເວົ້າ ທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ໃຫ້ຂໍ້ຄິດ ໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ.

3. Topic Discussion

ເປັນການຕັ້ງກະທູ້ຫຼືຄຳຖາມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນສົນທະນາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທີການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມປະສົບພົບພໍ້ແລ້ວຂ້າມຜ່ານອຸປະສັກດັ່ງກ່າວແນວໃດ?

4. ຄໍາສອນທີ່ໃຫ້ຂໍ້ຄິດ Thought Provoking

ແບ່ງເປັນ2ຢ່າງຍ່ອຍຄື: ເປັນວິດີໂອສັ້ນ ແລະ ເປັນບົດຄວາມ ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຈາກໜັງສື ທີ່ສາມາດໃຫ້ຜູ້ຊົມຜູ້ອ່ານໄດ້ຄິດ ແລະ ກາຍມາເປັນຂໍ້ຄິດຄຳສອນຄະຕິເຕືອນໃຈໃນການດຳລົງຊີວິດ.

ພາບ: ຕົວຢ່າງບົດຄວາມທີ່ໃຫ້ຂໍ້ຄິດ

ອຸປະສັກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

ເງິນທຶນ: ເນື່ອງຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ ແລະ ສ້າງນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໃຊ້ເງິນທຶນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດດຳເນີນໄປໄດ້ ໂດຍສະເພາະການຈັດງານສຳມະນາ YES Talk ທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການກະກຽມ, ໃຊ້ອຸປະກອນ, ສະຖານທີ່…ລວມທັງຄ່າແຮງຂອງຄະນະຜູ້ຈັດ.

    ການຫາເນື້ອຫາ Content: ເນື່ອງຈາກຍຸກນີ້ເປັນຍຸກເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ສະນັ້ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານມີຫຼາຍແຫຼ່ງ ແລະ ໄປໄວຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ການຈະຫາເນື້ອຫາໃຫ້ແຕກຕ່າງຈາກຊ່ອງທາງອື່ນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບທີ່ດີຈາກຜູ້ໃຊ້ ແມ່ນເປັນໂຈດໜຶ່ງທີ່ທ້າທາຍ.

     ການສ້າງຈຸດເດັ່ນ: ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຕິດຕາມເພຈຂອງພວກເຮົາ ຈະງົງໆໜ້ອຍໜຶ່ງ ວ່າເປັນເພຈກ່ຽວກັບຫຍັງ? ມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນໃຜກັນແທ້? ຕ່າງຈາກເພຈທີ່ກ່ຽວກັບໄວໜຸ່ມແນວໃດ? ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ ພວກເຮົາມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຕັ້ງແຕ່ນັກຮຽນ ມ.ປາຍ ແລະ ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາໄວໜຸ່ມ. ສ່ວນຈຸດເດັ່ນຂອງເພຈເຮົາແມ່ນມີການຈັດສຳມະນາ YES360 ທີ່ຈັດເປັນຊຸດແບບຕໍ່ເນື່ອງທຸກໆ2ອາທິດ.

     ການເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາ: ງານສຳມະນາ YES Talk ເຖິງແມ່ນຈະມີການລົງທະບຽນ ແລະ ຕິດຕໍ່ເພື່ອຢືນຢັນ, ແຕ່ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຮ່ວມງານ ແມ່ນເປັນອີກສິ່ງທ້າທາຍໜຶ່ງ ເພາະພໍເຖິງເວລາງານສຳມະນາຕົວຈິງ ຊໍ້າພັດບໍ່ສາມາດມາຮ່ວມສຳມະນາໄດ້. ປົກກະຕິແລ້ວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຕົວຈິງກໍໄດ້ປະມານເຄິ່ງດຽວຂອງຜູ້ຢືນຢັນມາຈະຮ່ວມ.

ແຜນໃນອະນາຄົດ

ໃນອະນາຄົດ ອາດມີການປ່ຽນແປງຮູບແບບໃນການຈັດສຳມະນາ YES Talk ແລະ ເນື້ອຫາໃນເພຈໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງເຈາະກຸ່ມເປົ້າໝາຍອື່ນໆເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ກຸ່ມນັກສຶກສາທີ່ຮຽນວິຊາຊີບ, ກຸ່ມນັກສຶກສາທີ່ຜົນງານການຮຽນທຳມະດາ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເດັກກິດຈະກຳ ແລະ ນັກລ່າທຶນ…ເຊິ່ງຫາກຫ້າງຮ້ານ ວິສາຫະກິດ ຫຼື ອົງກອນໃດຢາກສະໜັບສະໜູນໂຄງການດີໆແບບນີ້ກໍ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນພວກເຮົາເພື່ອ ໃຫ້ມີກິດຈະກຳດີໆຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:  https://www.facebook.com/yes360laos/

read more
Top Scoops

108JOB ON CAMPUS CAREER SEMINAR ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກສັບພະວິຊາ

DSCF6510ddd

ປັດຈຸບັນ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຈະຈົບ ມັກມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຊອກວຽກ, ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລີ່ມຊອກວຽກແນວໃດ,ເອກະສານໃນການຊອກວຽກມີຫຍັງແດ່?, ຈະເລືອກວຽກແນວໃດໃຫ້ເຂົ້າກັນຕົນເອງ ຄໍາຖາມຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ຍັງແມ່ນໂຈດທີ່ ທາງໂຮງຮຽນເອງ ຍັງບໍ່ມີສອນໃຫ້ນັກຮຽນ.

ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາເອງ 108Job ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຢູ່ລະຫວ່າງກາງ ຂອງຜູ້ຊອກວຽກ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ພວກເຮົາຈຶ່ງຢາກເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບດ້ານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາທີ່ກໍາລັງຈະຈົບໄດ້ ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການວາງເປົ້າໝາຍອາຊີບ ແລະ ການສະໝັກວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກສັບພະວິຊາ ເປັນໂຮງຮຽນອັນດັບທໍາອິດທີ່ຕ້ອນຮັບພວກເຮົາ ໃນການເຂົ້າໄປຈັດສໍາມະນາ ແນະນໍາເປົ້າໝາຍອາຊີບ. ງານສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 25 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ມີນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການວາງແຜນ, ກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນຈະຈົບ ແລະ ເລີ່ມສະໝັກວຽກ ເຊິ່ງຖືວ່າ ເປັນອີກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນສໍາລັບນັກສຶກສາ.

ນອກຈາກນັ້ນ ນັກສຶກສາ ຍັງໄດ້ຮ່ວມຫຼີ້ນກິດຈະກໍາ ຕອບຄໍາຖາມ ຮັບຂອງລາງວັນຈາກ 108Job ພວກເຮົາ.

ງານຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະເປັນໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນໃດນັ້ນ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່

Facebook Group: 108Job On Campus Career Seminars (OCCS)

ສໍາລັບໂຮງຮຽນໃດ ສະຖາບັນການສຶກສາໃດ ທີ່ຢາກໃຫ້ພວກເຮົາໄປຈັດງານສໍາມະນາ ໃຫ້ກັບນັກສຶກສາຂອງທ່ານ ກ່ອນຈະຈົບ ສາມາດຕິດຕໍ່ທີມງານພວກເຮົາໄດ້.

ຕິດຕໍ່ທີມງານຈັດສຳມະນາໄດ້ທີເບີ: 020 22217637 (ຕ້ອມ)

read more
Top Scoops

ຮ້ານ ເຂົ້າປຽກໂຊກລາບ Harn Soklarb Noodles

D3X_8354

ເພິ່ນຂາຍປະເພດເສັ້ນທ່ານໃດກາຍໄປກາຍມາກະແວະເຂົ້າໄປອຸດໜູນເພິ່ນໄດ້, ນໍ້າຊຸບເພິ່ນແຊບອີຫຼີເປັນສູດຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານທີ່ຄິດຄົ້ນຂື້ນມາເອງຮັບຮອງວ່າບໍ່ຊໍ້າໃຜແນ່ນອນ.
ສະຕາຍຮ້ານເພິ່ນແມ່ນແບບສະບາຍສະບາຍເປັນກັນເອງແຖມລາຄາບໍ່ແພງອີກ

ເມນູມີ:
ເຂົ້າປຽກໄກ່, ໝູກອບ
ມີ່ເຫຼືອງ
ເຝີ
ຕົ້ມລ້ອນ ແລະ ອື່ນໆ,
ສ່ວນເຄື່ອງດືມກະຈະມີເປັນປະເພດນໍ້າປັ່ນເຊັ່ນ: ປັ່ນໝາກໄມ້ຕ່າງໆ.

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຊອກຫາໄດ້ງ່າຍ: ຢູ່ແຖວຕະຫຼາດຂົວດິນແຄມທາງໃຫຍ່ ຊ້າຍສວຍກັບ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕິດກັບຮ້ານຂາຍຢາແສງດາວ

ພິເສດ

ຖ້າທ່ານບໍ່ສະດວກເຂົ້າໄປກິນຢູ່ຮ້ານເພິ່ນກະມີບໍລິການສົ່ງເຖິງທີ່ກັນເລີຍ

ສາມາດຕິດຕໍ່ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ: 030 4419 314
ເວລາເປີດ-ປິດ: 8:00ເຊົ້າ – 2:00 ແລງ
(ທຸກ2ອາທິດຂອງຕົ້ນເດືອນແມ່ນພັກວັນອັງຄານ)

read more
Top Scoops

ຕອນ: ຊ່າງກ້ອງ ຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ສິລະປະພາບຖ່າຍ

AO1_1791-copy

ຫຼາຍຄົນເຄີຍຕັ້ງຄໍາຖາມບໍ່ ວ່າໃນສັງຄົມບ້ານເຮົາມີອາຊີບຫຍັງແດ່? ຖ້າເວົ້າເຖິງສາຂາຮຽນໃນບ້ານເຮົາ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ມີບໍ່ຫຼາຍ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມີ 12 ຄະນະ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ແລະ ບັນດາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ທີ່ມີສາຂາຮຽນຄ້າຍຄືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ລະດັບຊັ້ນສູງ). ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ໃນຕົວຈິງຍັງມີອີກຫຼາຍໆ ສາຍງານ ທີ່ມີວຽກຕົວຈິງ ແຕ່ບ້ານເຮົາຍັງບໍ່ມີສອນ ຫຼື ມີບາງອາຊີບ ອິດສະຫຼະ ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກປະຈໍາ. ວາລະສານ ຂອງພວກເຮົາເປັນໜຶ່ງດຽວກ່ຽວກັບ ວາລະສານອາຊີບ ທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ນໍາສະເໜີ ໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກກັບຫຼາກຫຼາຍອາຊີບ ແຕ່ອີກໜຶ່ງອາຊີບທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ສໍາພາດ ແລະ ເຊື່ອວ່າທ່ານຜູ້ອ່ານເອງກໍ່ຍັງບໍ່ຮູ້ ນັ້ນຄື “ອາຊີບອິດສະຫຼະ”. ອາຊີບອິດສະຫຼະແມ່ນຫຍັງ? ເຮັດຫຍັງແດ່? ແລະ ມັນແມ່ນສາຂາໃດກັນແທ້ ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກອິດສະຫຼະໄດ້. ຕໍ່ໄປນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບການນໍາສະເໜີ ອາຊີບອິດສະຫຼະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ການເຮັດວຽກ, ຄວາມຍາກງ່າຍຂອງອາຊີບນີ້ເປັນແນວໃດ ມາຕິດຕາມແຕ່ລະຕອນ ພ້ອມໆກັບພວກເຮົາເລີຍ.

ຄອນສະຫວັນ ບູລົມ

ປະຈຸບັນອາຊີບອິດສະຫຼະ ແມ່ນເປັນຊ່າງຖ່າຍພາບ ແລະ ໄວໆນີ້ກຳລັງເລີ່ມເຮັດຫນັງໂຄສະນາ ທີ່ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກດີໆໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

ເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ແນວໃດ?

ສິ່ງທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ ມາເຮັດວຽກດ້ານນີ້ ແມ່ນເລີ່ມຈາກໄດ້ຮັບໂອກາດ ຈາກລຸ້ນອ້າຍຊ່າງພາບໃນວົງການ ໃຫ້ມາຖ່າຍຮູບຊ່ວຍ. ອີກທັງອາຊີບຊ່າງພາບ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຮັກທີ່ສຸດ ເຮັດແລ້ວມີຄວາມສຸກ. ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຮົາເທົ່ານັ້ນທີ່ມີຄວາມສຸກ ແຕ່ເຫັນຄົນທີ່ເຮົາໄດ້ຖ່າຍຮູບໃຫ້ ມີຄວາມສຸກ ກໍ່ເລີຍເປັນສິ່ງທີ່ ເຮັດວຽກດ້ານນີ້ ມາຕະຫຼອດ 6 ປີ .

ສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບວຽກອິດສະຫຼະ ມີຫຍັງແດ່? ຂໍ້ດີມີຄື? ບັນຫາມີຫຍັງແດ່?

ຖ້າຖາມເຖິງສິ່ງທ້າທາຍ ທຳອິດ ແມ່ນອຸປະກອນ, ຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບນີ້ ຮູ້ດີວ່າອຸປະກອນກ້ອງ-ເລນ ແພງທີ່ສຸດ, ຊື້ມາເທື່ອໜຶ່ງ ກິນຕົ້ມຫມີ່ໄປຫລາຍເດຶອນ.  ບວກກັບຕົວເຮົາຍັງບໍ່ມີຮ້ານເປັນຂອງຕົນເອງ, ມີຊ່າງພາບນ້ອງໃຫມ່ ຂຶ້ນມາຫລາຍ. ແຕ່ອຸປະສັກ ຍ່ອມມີໂອກາດຕາມມາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ແນ່ນອນ ເຮົາຕ້ອງບໍລິການໃຫ້ດີກ່ວາ ແລະ ແຕກຕ່າງ ຊ່າງພາບອື່ນໆທີ່ມີຮ້ານ  ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ມີຄົນມາຈ້າງເຮົາ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮັບມືກັບອາຊີບອິດສະຫຼະຕ້ອງຮູ້?

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮັບມື ສຳລັບອາຊີບຊ່າງພາບອິດສະຫຼະ ແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ມີການພັດທະນາໄວເຫຼືອເກີນ ໃນປັດຈຸບັນການຫາກ້ອງມາຖ່າຍຮູບ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກຄືສະໄໝກ່ອນ (ມືຖືຍັງສາມາດຖ່າຍຮູບໄດ້), ອຸປະກອນທີ່ເຮົາມີ ຕ້ອງໄດ້ຫາທາງອັບເກດຕະຫລອດ. ດັ່ງນັ່ນ, ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຢ່າຢຸດພັດທະນາຕົນເອງ, ສ້າງຕົນເອງໃຫ້ແຕກຕ່າງ ສຳຄັນຄືຕ້ອງຮັກສາ ວິໄນ ແລະ ສັດຈະຕໍ່ຕົນເອງ ກັບລູກຄ້າ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. ສິ່ງນີ້ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ອາຊີບຊ່າງພາບເທົ່ານັ້ນ ອາຊີບອື່ນໆ ກໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ເມື່ອພົບກັບບັນຫາ ຢາກກັບຄືນໄປເຮັດວຽກປະຈໍາຄືນບໍ່?

ເຄີຍຄິດຢູ່ຄືກັນວ່າຈະກັບໄປດີບໍ່? ແຕ່ຮູ້ສຶກວ່າ ວຽກທີ່ເຮົາເຮັດທຸກມື້ ກໍ່ເໝືອນວຽກປະຈຳ ເຮັດທຸກມື້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. ຈຶ່ງຄິດວ່າ ບໍ່ຢາກກັບໄປເຮັດວຽກປະຈຳ. ແຕ່ບໍ່ຫມາຍຄວາມວ່າ ວຽກປະຈຳບໍ່ດີ ຂຶ້ນຢູ່ກັບມຸມມອງຂອງໃຜມັນ, ສຳລັບ ຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ທຸກວຽກມີດີ ໃນຕົວຂອງມັນເອງ.

ສາມາດຕິດຕາມຜົນງານໄດ້ຢູ່ໃສແດ່?

ສາມາດຕິດຕາມຜົນງານໄດ້ທີ່ Facebook.com: Khonesavanhboulome

ລ່າສຸດຂໍຝາກຜົນງານຫນັງໂຄສະນາ ເພສ We share social media world

 

read more
Top Scoops

Chicken Mania

IMG_3306

ໃຜທີ່ມັກອາຫານເກົາຫຼີ ແລະ ກຳລັງຊອກຫາອາຫານເກົາຫຼີ, ມື້ນີ້ສະປູ້ນຂໍແນະນຳຮ້ານ Chicken Mania ເລີຍ, ຖ້າໃຜມັກກິນຈືນໄກ່ກອບໆເເລ້ວ ຮ້ານນີ້ແມ່ນຄຳຕອບທີ່ລົງໂຕເລີຍ, ໂດຍທາງຮ້ານຈະມີຈືນໄກ່ຫຼາກຫຼາຍເມນູທີ່ຕ້ອງລອງໃຫ້ໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄກ່ລາດຊອສ, ເເລະ ຮ້ານກໍ່ຍັງມີເມນູອາຫານເກົາຫຼີອີກຫຼາຍເມນູໄວ້ຄ່ອຍບໍລິການອີກດ້ວຍ.

ທາງຮ້ານຍັງຮັບຈັດງານລ້ຽງສ່ວນຕົວ, ງານວັນເກີດ, ໂດຍທາງຮ້ານຈະເປີດໂຊນຊັ້ນ 2 ສຳຫຼັບຈັດງານ. ໂຊນງານລ້ຽງຊັ້ນ 2 ຈະມີຈໍໂປຣເຈັກເຕີຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າມາເບີ່ງເຕະບານ, ຟັງເພງ ແລ້ວ ຮ້ານຍັງມີ Wifi ແລະ Computer ຟຣີໄວ້ໃຫ້ລູກຄ້າຫຼີ້ນເພີນໆກັນເລີຍ.

 

ສະຖານທີ່ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຮ້ານຂອບໃຈເດີ

ເວລາເປີດປິດ: 10:30 – 23:30

ເບີໂທ: 030 4705494 / 020 28210000

ບ້ານ ຊຽງຢືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ເເຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

ສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ Facebook fanpage: Chicken Mania

read more
Top Scoops

​​ກຽມໂຕວ່າງງານໄວ້ເລີຍ!!! ເມື່ອຫຸ່ນຍົນຄອງໂລກ

job-interview-robot

ຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ຮ້ານອາຫານປະສົບກັບບັນຫານີ້ແທ້ໆ!!

ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ກຳລັງວິຕົກກັງວົນຢ່າງໜັກກັບການຖືກຫຸ່ນຍົນ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ “ຍາດວຽກ” ໂດຍມີການຄາດຄະເນວ່າ ວຽກຫຼາຍລ້ານຕຳແໜ່ງມີສິດຖືກລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເຂົ້າມາແທນທີ່ ແລະ ຈາກແນວໂນ້ມດັ່ງກ່າວຍັງພົບອີກວ່າ “ຜູ້ຍິງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະວ່າງງານຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ” ໂຕເລກດັ່ງກ່າວເປັນລາຍງານຂອງ Institute for Spatial Economic Analysis ຫຼື ISEA ທີ່ພົບວ່າ ລັກສະນະວຽກສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຈ້າງຜູ້ຍິງ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານເກັບເງິນ (Cashier) ເປັນວຽກທີ່ມີໂອກາດຈະຖືກທົດແທນທີ່ດ້ວຍລະບົບອັດຕະໂນມັດສູງເຖິງ 97% ຂໍ້ມູນຈາກ ISEA ໄດ້ລະບຸວ່າ ໃນອານາຄົດຂ້າງໜ້າ ຜູ້ທີ່ມີໜ້າທີ່ເກັບເງິນ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ນັ້ນເປັນຜູ້ຍິງເຖິງ 73% (ຕົວເລກປີ 2016)

ນອກຈາກນີ້ ການຈັດອັນດັບຂອງ ISEA ໂດຍພິຈາລະນາຕາມເຊື້ອຊາດແລ້ວ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະວ່າງງານຍັງພົບວ່າ ແຮງງານທີ່ເປັນຊາວອາເມລິກາລາຕີນ ແລະ ຊາວອາຟຣິກາ-ອາເມລິກາ ນັ້ນມີໂອກາດສ່ຽງທີ່ຈະເສຍຕຳແໜ່ງງານໃຫ້ກັບລະບົບອັດຕະໂນມັດເຖິງ 25 % ແລະ 13% ຕາມລຳດັບ ໃນຂະນະທີ່ແຮງງານຈາກອາຊຽນນັ້ນມີຄວາມສ່ຽງປະມານ 11 % ເມື່ອທຽບກັບແຮງງານຜິວຂາວ.

ລາຍງານດັ່ງກ່າວເປັນການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈ້າງງານໃນປີ 2016 ຈາກງານວິໄຈຂອງ ອ໋ອກຟອດ(Oxford ) ແລະ ສະຖິຕິຈາກສຳນັກງານແຮງງານ (Bureau of Labor) ວ່າຕຳແໜ່ງງານໃດແດ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສູງສຸດຈາກລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເພຶ່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າກຸ່ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການຖືກຍົກເລີກຈ້າງ ໃນກໍລະນີທີ່ນາຍຈ້າງຫັນໄປເພິ່ງພາລະບົບອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກແທນແຮງງານຄົນ.

ISEA ພົບວ່າ ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ການວ່າງງານຄື: ລະດັບການສຶກສາ ຄົນທີ່ບໍ່ຈົບ ມໍປາຍ ຈະສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍໂອກາດໃນການຫາລາຍໄດ້ສູງກວ່າຄົນທີ່ຈົບປະລິນຍາເອກປະມານ 6 ເທົ່າ ເພາະຄົນເຫຼົ່ານິ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ສະເພາະວຽກທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ວຽກເຫຼົ່ານັ້ນກຳລັງຈະຖືກແທນທີ່ດ້ວຍຫຸ່ນຍົນ.

ຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍ-ຮ້ານອາຫານມີຄວາມສ່ຽງສູງ

ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຊີບຫຼາຍອາຊີບສ່ຽງຕົກວຽກກໍ່ຄືຄວາມກ້າວໜ້າທາງເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດນຳເທັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານັ້ນ ມາປະຍຸກໃຊ້ໃນການຂາຍໄດ້ດີຫຼາຍຂື້ນ ແທນການຈ້າງພະນັກງານ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ແທັບເລັດກາຍເປັນອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການຂາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງສີນຄ້າໄດ້ຈາກແທັບເລັດທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການໄດ້ເລີຍ ຫຼື ໃນກໍລະນີຂອງ ຫ້າງ Lowe ທີ່ນຳຫຸ່ນຍົນເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການແນະນຳສີນຄ້າ ແລະ ຊ່ວຍຫາສີນຄ້າທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ

 

ພາບຈາກຫ້າງ Lowe ທີ່ນຳເອົາຫຸ່ນຍົນມາໃຊ້ໃນການແນະນຳສີນຄ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

ທຸລະກິດຮ້ານອາຫານກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍ ທ່ານ ເກຣັກກຣີດ(Greg Creed) ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດ (CEO) ຂອງແບຣນຍຳ(Yum) ອອກມາປະກາດໃນເດືອນ ມີນາ ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຄື່ອງຈັກຈະເຂົ້າມາແທນທີ່ແຮງງານຄົນໃນຮ້ານອາຫານໃນອີກ 10 ປີ ຂ້າງໜ້າຢ່າງແນ່ນອນ ເຊິ່ງຮູບແບບການປ່ຽນແປງຈະຄືກັນກັບການຕົ້ມກົບ ທີ່ຄ້ອຍໆປ່ຽນແປງຮູບແບບໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ ເມື່ອຮູ້ສືກຕົວອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຊ່ວງປີ 2025-2030 ພາບເຫຼົ່ານັ້ນຈື່ງອາດຈະຊັດເຈນຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນຈະປາກົດຢູ່ຮ້ານອາຫານຈານດ່ວນ (Fast Food) ທີ່ບໍລິສັດຖືຄອງຢູ່ກໍຄື: KFC, Taco Bell, Pizza Hut.

ໄປຮູ້ຈັກເວັບໄຊທນີ້ນຳກັນ “Will Robots Take My Job?”

ສຳລັບຜູ້ໃດທີ່ສົນໃຈຢາກປະເມີນວ່າໂອກາດທີ່ເຮົາຈະວ່າງງານນັ້ນມີຫລາຍໜ້ອຍພຽງໃດສາມາດເຂົ້າໄປໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ

https://willrobotstakemyjob.com/

ແລ້ວພິມຊື່ຕຳແໜ່ງລົງໄປ ແລະ ເວັບໄຊທຈະຕອບກັບມາເປັນ ເປີເຊັນຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະວ່າງງານ.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: http://positioningmag.com/1133157

 

read more
Top Scoops

ຕອນທີ 17! ຜູ້ມີຄວາມຝັນນໍາໃຊ້ສາຂາການພັດທະນາສາກົນມາປະກອບສ່ວນສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຕໍ່ໄປ

Image-1

ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ແມັກລີ ອິນທະໄຊ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ແມັກ ກໍ່ໄດ້ ປັດຈຸບັນເປັນນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ເສດຖະສາດກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາສາກົນ (International Development and Agricultural Economics) ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Czech University of Life Sciences Prague, ນະຄອນປຣາກ ປະເທດສາທາລະນະລັດເຊັກ
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກມາຮຽນຢູ່ປະເທດນີ້?
ປະເທດສາທາລະນະລັດເຊັກ ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີຈຸດຍຸດທະສາດຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງທະວີບເອີຣົບ ຫຼື ເອີນວ່າ The Heart of Europe ແລະ ເປັນສູນກາງທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ມີເມືອງທີ່ສວຍງາມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນະຄອນຫຼວງປຣາກ ແລະ ເປັນອີກປະເທດໜຶ່ງໃນເອີຣົບທີ່ມີລະບົບການສຶກສາດີທີ່ສຸດ ແລະ ຖືວ່າຢູ່ໃນລະດັບແນວຫນ້າຂອງໂລກເຊິ່ງຖືກຈັດໃນລຳດັບທີ 19 ໃນປີ 2015/2016 (ອີງຕາມການສຶກສາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຮ່ວມກັບ SPI Social Progress Index ຕີແຜ່ໂດຍ mbctime.com) ແລະ ຍັງມີລະບົບການຮຽນການສອນທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງເປັນການດີໃນການຮໍ່າຮຽນສຶກສາຕໍ່ ແລະ ຍັງມີໂອກາດໄດ້ສຶກສາການເປັນຢູ່ຂອງຄົນປະເທດນີ້ ເພາະປະເທດສາທາລະນະລັດເຊັກເປັນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈໍາເປັນໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ.


ໄດ້ຫຍັງແດ່ຈາກການມາຮຽນຕ່າງປະເທດ?
ການໄດ້ມາຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນໂອກາດໜຶ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການໄດ້ຮຽນຮູ້ວິຊາການດ້ານຕ່າງໆແລ້ວ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຄືການທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຮຽນຮູ້ແນວຄວາມຄິດ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ ເພາະມັນເປັນບົດຮຽນທີ່ສໍາຄັນທີ່ນອກເໜືອບົດຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ ທີ່ບໍ່ສາມາດຫາໄດ້ຈາກການຮຽນການສອນ ແຕ່ຫາໄດ້ຈາກການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຕົວຈິງເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ມີຄ່າ ແລະ ຫາຈາກໄສບໍ່ໄດ້ນອກຈາກລົງມືເຮັດເອງ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະເທດນີ້ກັບປະເທດລາວ?
ແນ່ນອນເລີຍສະພາບອາກາດ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ກະທົບທີ່ສຸດ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກບ້ານເຮົາ ເພາະທີ່ນີ້ມີອາກາດທີ່ໜາວຫຼາຍ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ປັບໂຕ ແລະ ອີກຢ່າງກໍ່ຄື ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆເຊິ່ງປະເທດລາວເຮົາຍັງແຕກຕ່າງພໍສົມຄວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສາທາລະນຸປະໂພກ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານອື່ນໆ.
– ຄິດຮອດຫຍັງຢູ່ບ້ານທີ່ສຸດ?
ຕອບໄດ້ເລີຍວ່າ ອາຫານ (ຮ່າຮ່າ) ເພາະເປັນອີ່ຫຍັງທີ່ຫາໃສບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ທີ່ຈະມີລົດຊາດອັນເປັນເອກະລັກ ແລະ ເຮົາຄຸ້ນເຄີຍດີທີ່ສຸດ ແຕ່ຢູ່ນີ້ກໍ່ມີໂອກາດໄດ້ກິນອາຫານລາວຢູ່ ແຕ່ກໍ່ຄິດຮອດ ຕໍາໝາກຮຸ່ງ, ຕໍາປູຕໍາຫອຍ ຢູ່ບ້ານຫຼາຍກວ່າ ເພາະເຄີຍໄດ້ກິນກັບພໍ່ແມ່, ໝູ່ເພື່ອນ ຍາດຕິມິດສະຫາຍ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ວິເສດຫຼາຍໆ.
ເວລາຢູ່ໄກບ້ານເຫັນຂໍ້ດີຂອງລາວຄືແນວໃດ?
ການທີ່ໄດ້ມາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ເລີຍວ່າຫຼາຍສິ່ງທີ່ປະເທດເຮົາຍັງຮັກສາໄວ້ຄື ຄົນລາວເຮົາມີນໍ້າໃຈ ມິດໄມຕີ ຕໍ່ແຂກຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນ ເພາະຄົນລາວເປັນຄົນທີ່ມີຈິດໃຈເອື້ອເຝື້ອເພື່ອແຜ່, ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ
ແລະ ອັດທະຍາໄສດີ ບໍ່ວ່າຄົນນັ້ນຈະເປັນຄົນລາວດ້ວຍກັນເອງ ຫຼື ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດກໍ່ຕາມ ຂໍ້ນີ້ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ເລີຍວ່ານີ້ຄືຈຸດດີຂອງ ປະເທດລາວ ຄືຈຸດແຂງທີ່ຍັງສາມາດຮັກສາໄດ້ນອກເໜືອຈາກວັດທະນະທຳການນຸ່ງຖືຂອງຄົນລາວເຮົາທີ່ຍັງຄົງເປັນເອກະລັກທີ່ເອກອ້າງທະນົງໃຈໃນຄວາມເປັນຄົນລາວໄດ້.


ອຸປະສັກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດຂອງການໃຊ້ຊີວິດໃນຕ່າງແດນແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ຜ່ານມາໄດ້ແນວໃດ?
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຜ່ານອຸປະສັກຕ່າງໆໄດ້ຄື ການເອົາຊະນະກັບອຸປະສັກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ເພາະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນເຮົາເອງເປັນຄົນຕັດສິນໃຈ ແລະ ເລືອກທີ່ຈະເຮັດ ຫຼື ບໍ່ເຮັດ, ເຊິ່ງຫຼາຍໆສິ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນສັງຄົມອ້ອມຂ້າງ ທີ່ບໍ່ຄືກັບສັງຄົມທີ່ເຮົາເຄີຍຢູ່ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດສິ່ງໃໝ່ໆສະເໝີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອຸປະສັກ ຫຼື ໂອກາດ ເຊິ່ງມັນກໍ່ຂຶ້ນກັບວິໄສທັດຂອງເຮົາວ່າ ຈະຄິດໄປໃນແນວທາງໃດເພື່ອສ້າງສິ່ງນັ້ນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ຕົວເຮົາເອງ ເພາະໃນທີ່ສຸດແລ້ວເຮົາເອງເປັນທີ່ເພິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ເກີດອຸປະສັກ ເພາະໂຕເຮົາເອງນັ້ນລະທີ່ຈະເປັນຄົນເອົາຊະນະອຸປະສັກດັ່ງກ່າວນັ້ນໄປໃຫ້ໄດ້.
ຄິດວ່າສິ່ງດີໆຈາກປະເທດນີ້ ທີ່ຈະນໍາກັບໄປນໍາໃຊ້ຢູ່ປະເທດລາວແມ່ນຫຍັງ?
ແນ່ນອນທີ່ສຸດແມ່ນ ບົດຮຽນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກທີ່ນີ້ ນໍາເອົາບົດຮຽນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮຽນມານັ້ນ ເຂົ້າໄປໝູນໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ກໍ່ປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພາະການຮຽນ ໂດຍສະເພາະສາຂາພັດທະນາ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອາໄສການຮ່ວມມືຈາກທຸກຄົນ ເພື່ອຂ້າມຜ່ານອຸປະສັກ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ນໍາເອົາບົດຮຽນນັ້ນໄປປັບໃຊ້ໃຫ້ເກີດໝາກຜົນ, ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເອງຄິດວ່າ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຍັງເປັນທ່າແຮງອັນສຳຄັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາປະເທດຊາດ ເຊິ່ງຄິດວ່ານີ້ຄືຈຸດທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໄປປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ຫຼັງຈາກຈົບກັບມາແລ້ວ ຄິດວ່າຈະປະກອບອາຊີບຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງ?
ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫວັງວ່າຢາກປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມສາຂາວິຊາຮຽນ ເພາະການພັດທະນາສາກົນແມ່ນເປັນສາຂາໜຶ່ງທີ່ສາມາດໝູນໃຊ້ບົດຮຽນຈາກນາໆຊາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ແລະເຫັນວ່າສ່ວນນີ້ ຄືສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້່າເອງມີຄວາມປາຖະໜາຢາກຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາປະເທດຊາດກໍ່ຄືສັງຄົມລາວໃນປັດຈຸບັນ.

read more
Top Scoops

ຕອນທີ 16 ເປົ້າໝາຍເພື່ອເປັນນັກບັນຊີໃນອະນາຄົດ

IMG_1587

ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ປາເຊຍ ວາຊົວມະ, ປັດຈຸບັນຮຽນຢູ່ປີ 4 ສາຂາການບັນຊີ ມະຫາວິທະຍາໄລ Southwest Forestry University, ມາຮຽນຢູ່ປະເທດຈີນໄດ້ 4 ປີ ແລ້ວ.
*ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກມາຮຽນຢູ່ປະເທດນີ້*
ຫຼາຍໆຄົນມີຄວາມຝັນ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈຕ່າງກັນ ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າປະເທດຈີນເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ຈະເລີນກ້າວໜ້າຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ລະບົບການສຶກສາຕ່າງ ເປັນຕົ້ນ.
ນອກຈາກນີ້, ນັບແຕ່ປີ 1997 ປະເທດລາວໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ ບວກກັບການເປີດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນປີ 2015 ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນ ນັກລົງທຶນມາລົງທຶນຢູ່ປະເທດລາວຍິ່ງນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກລົງທຶນຈາກ ສ.ປ ຈີນ, ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີຄວາມສາມາດເວົ້າ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາຈີນໄດ້ດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເລືອກມາຮຽນຢູ່ປະເທດຈີນ ເພື່ອຍົກລະດັບການສຶກສາຂອງຕົນເອງໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຊຳນານໃນການໃຊ້ພາສາຈີນຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມເຖິງການຢາກຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈການດຳລົງຊີວິດ, ຄວາມນຶກຄິດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຄົນຈີນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
*ໄດ້ຫຍັງແດ່ຈາກການມາຮຽນຕ່າງປະເທດ?*
ອັນດັບຕົ້ນໆເລີຍແມ່ນ ໄດ້ເຫັນການພັດທະນາ, ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຂອງປະເທດຈີນ ກໍຄືປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການດຳລົງຊີວິດ, ການຄົມະນາຄົມທີ່ສະດວກສະບາຍ; ນອກຈາກນັ້ນ ແຂວງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມາຮຽນຢູ່ (ແຂວງຢຸນນານ) ເປັນແຂວງທີ່ມີຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຈີນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າໃນຈີນ ແລະ ຢູ່ໂຮງຮຽນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສຶກສາຢູ່ກໍມີນັກສຶກສາແລກປ່ຽນຈາກປະເທດອື່ນໆ ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຮັດໃຫ້ໄດ້ແລກປ່ຽນພາສາ ແລະ ວັດທະນາທຳຂອງປະເທດອຶ່ນອີກນຳ ຖືໄດ້ວ່າເປັນປະສົບການດີໆທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້.


*ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະເທດນີ້ກັບປະເທດລາວ?*
ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານພາສາ, ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຄົມມະນາຄົມ, ການສຶກສາ; ນອກນັ້ນ ຄວາມເຂັ້ມງວດ, ເຄັ່ງຄັດໃນລະບຽບ ຖືໄດ້ວ່າປະເທດຈີນແມ່ນເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງດີໆທີ່ຄວນເອົາເປັນແບບຢ່າງ.
*ຄິດຮອດຫຍັງຢູ່ບ້ານທີ່ສຸດ?*
ຄິດຮອດຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນພໍ່ແມ່, ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈເວລາເຮົາພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ; ຄິດຮອດຄູອາຈານທີ່ເຄີຍສັ່ງສອນໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນດີ, ມີຄວາມຮູ້; ຄິດຮອດໝູ່ເພື່ອນທີ່ເຄີຍສຶກສາຮໍ່າຮຽນ, ຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ; ຄິດຮອດສະຖານທີ່, ບັນຍາກາດ ແລະ ຕຳໝາກຫຸ່ງຢູ່ລາວເປັນທີ່ສຸດ.
*ເວລາຢູ່ໄກບ້ານເຫັນຂໍ້ດີຂອງລາວຄືແນວໃດ?*
ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີ່ມີອິດສະຫຼະ, ສະຫງົບ, ປອດໄພ, ບໍ່ແອອັດ, ບໍ່ມີຕຶກສູງ, ມີອາກາດບໍລິສຸດ; ແລະ ຄົນລາວກໍເປັນຄົນມີນ້ຳໃຈ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່ານັກສຶກສາຫຼາຍໆຄົນຄິດແບບດຽວກັບຂ້າພະເຈົ້າ.
*ອຸປະສັກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດຂອງການໃຊ້ຊີວິດໃນຕ່າງແດນແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ຜ່ານມາໄດ້ແນວໃດ?*
ແນ່ນອນວ່າການມາຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ກໍຄືການມາຮຽນໂດຍນຳໃຊ້ພາສາຂອງປະເທດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາແມ່, ເຊິ່ງເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດຂອງການມາຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ພາສາແມ່ນເປັນສື່ກາງຂອງການສື່ສານທັງໝົດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ, ການໄປການມາ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ອາໄສການແປ, ການຈື່, ການເວົ້າໂອ້ລົມສົນທະນາພາສາຈີນຫຼາຍໆ ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງເລື້ອຍໆ; ນອກນັ້ນ ກໍຍັງມີບັນຫາເລື່ອງອາຫານການກິນ ແລະ ສຸຂະພາບ ເພາະອາຈານຈີນສ່ວນຫຼາຍ
ຈະມີລົດຊາດເຜັດ ແລະ ມີນໍ້າມັນຫຼາຍ ແລະ ອຸນຫະພູມອາກາດກໍ່ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດ ເຊິ່ງສິ່ງດຽວທີ່ເຮັດໄດ້ຄື ການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍການອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດປັບສະພາບໄດ້ ແລະ ສາມາດຢູ່ໄດ້.
*ຄິດວ່າສິ່ງດີໆຈາກປະເທດນີ້ ທີ່ຈະນໍາກັບໄປນໍາໃຊ້ຢູ່ປະເທດລາວແມ່ນຫຍັງ?*
ສິ່ງດີໆຈາກປະເທດຈີນ ທີ່ຈະນຳກັບໄປໃຊ້ຢູ່ປະເທດລາວ ຫຼັກໆແມ່ນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີຂ້າພະເຈົ້າຮຽນຮູ້ໄດ້ຈາກການມາຢູ່ຈີນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສຶກສາ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ຂັດກັບ
ວັດທະນາທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງປະເທດລາວ.
*ຫຼັງຈາກຈົບກັບມາແລ້ວຄິດວ່າຈະປະກອບອາຊີບຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງ?* 
ຫຼັງຈາກຈົບກັບມາແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະປະກອບອາຊີບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຶກສາຮໍ່າຮຽນມາໂດຍກົງ ກໍຄືເປັນນັກການບັນຊີ ໃຫ້ກັບລັດວິສາຫະກິດພັດທະນາກະສິກຳ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍລິການຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ທີ່ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດໄປສຶກສາຮໍ່າຮຽນຢູ່ປະເທດຈີນ. ເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເລືອກປະກອບອາຊີບນີ້ເພາະວ່າ ເປັນອາຊີບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມັກ ແລະ ເປັນອາຊີບທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງທຸກໜ່ວຍງານ.

read more
Top Scoops

ວາລະພອນ ພັນທຸລະອາສາ

12494838_785862804848298_5931184344591834721_n

ແນະນຳຕົວເອງແດ່
ຂ້າພະເຈົ້າ ວາລະພອນ ພັນທຸລະອາສາ ຊື່ຫລິ້ນ ໂມ່ນ້າ ຕອນນີ້ກໍາລັງສຶກສາທີ່ປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ສາຂາວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລໂຊລ (Seoul National University) ລະດັບດການສຶກສາປີທີຫນຶ່ງ ແຕ່ອາໄສຢູ່ເກົາຫຼີໄດ້ 2ປີແລ້ວ.  ວາລະພອນ ພັນທຸລະອາສາ
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກມາຮຽນຢູ່ປະເທດນີ້?
ທີ່ຈິງຕອນນັ້ນນ້ອງຮຽນແພດຢູ່ລາວ ແຕ່ໃຈຮູ້ສຶກວ່າມັນຍັງບໍ່ແມ່ນ ເລີຍລອງສະໝັກທຶນນີ້ເພາະທຶນໃຫ້ເຮົາເລືອກວິຊາຮຽນໄດ້, ເລືອກໂຮງຮຽນ, ເລືອກໄດ້ທຸກຢ່າງເລີຍ ອີກຢ່າງໂດຍສ່ວນຕົວມັກປະເທດເກົາຫຼີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດຈາກທຶນນີ້.
ໄດ້ຫຍັງແດ່ຈາກການມາຮຽນຕ່າງປະເທດ?
ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຫມູ່ຄູ່ໃໝ່, ໄດ້ຮຽນຮູ້ວັດທະນະທຳ, ພາສາເກົາຫຼີ ໄດ້ພັດທະນາທັກສະການເອົາໂຕລອດ ຮຽນຮູ້ການໃຊ້ຊີວິດແບບອິດສະຫຼະ, ໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳກັບຫມູ່ຕ່າງຊາດ ແລະ ຮູ້ທີ່ຈະປັບຕົວເຂົ້າກັບສັງຄົມ ເວົ້າງ່າຍໆຄືມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍຂຶ້ນທາງດ້ານຄວາມຄິດ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະເທດນີ້ກັບປະເທດລາວ?
ເກືອບຈະທຸກບ່ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ລາວເຮົາໃຊ້ຊີວິດແບບລຽບງ່າຍ ຄົນລາວມີນິໄສໃຈເຢັນ ແຕ່ຄົນເກົາຫຼີເປັນປະເທດທີ່ເວົ້າໄດ້ວ່າບໍ່ຫລັບບໍ່ນອນ ທຸກເວລາ ທຸກວິນາທີມີຄ່າຫມົດ ອີກຢ່າງຍ້ອນປະຊາກອນຫລາຍ ການແຂ່ງຂັນເລີຍສູງ ເຮັດໃຫ້ຄົນເກົາຫຼີເກືອບວ່າທັງຫມົດເປັນຄົນຟ້າວໆ, ມີນິໄສແບບກະຕືລືລົ້ນ ຕະຫລອດເວລາ, ສ່ວນບ້ານເມືອງແມ່ນພັດທະນາຫລາຍ ສະດວກສະບາຍທຸກຢ່າງໄປໃສມາໃສກະງ່າຍ.ວາລະພອນ ພັນທຸລະອາສາ

ຄິດຮອດຫຍັງຢູ່ບ້ານທີ່ສຸດ?
ຄິດຮອດພໍ່ຮອດແມ່, ຫມູ່ຄູ່ທີ່ຮຽນມານຳກັນ ສຸດທ້າຍກະຄິດຮອດອາຫານລາວ ອາຫານຢູ່ໃສກະບໍ່ທໍ່ບ້ານເຮົາ.
ເວລາຢູ່ໄກບ້ານເຫັນຂໍ້ດີຂອງລາວຄືແນວໃດ?
ເວລາຢູ່ໄກບ້ານເຫັນວ່າບ້ານເຮົາຢູ່ແລ້ວລະສະບາຍໃຈທີ່ສຸດ ບໍ່ຕ້ອງກົດດັນ, ບໍ່ຕ້ອງເມື່ອຍ ມີພໍ່ມີແມ່ຢູ່ຂ້າງໆຕະຫລອດ ບໍ່ວ່າຈະເຈິອຸປະສັກຫຍັງ ແຕ່ຢູ່ເກົາຫຼີຕ້ອງເພິ່ງຕົວເອງເປັນຫຼັກ.
ອຸປະສັກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດຂອງການໃຊ້ຊີວິດໃນຕ່າງແດນແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ຜ່ານມາໄດ້ແນວໃດ?
ຫຍຸ້ງຍາກສຸດສຳລັບນ້ອງແມ່ນການຮຽນ, ເວົ້າໄດ້ເລີຍວ່າຢູ່ເກົາຫຼີຮຽນໜັກຫຼາຍ ບວກກັບໂຮງຮຽນທີ່ຮຽນເປັນອັນດັບຫນຶ່ງຂອງເກົາຫຼີແຮງຍາກໄປຕື່ມ, ຄຳວ່າເກັ່ງບໍ່ພຽງພໍສຳລັບເກົາຫລີ ຕ້ອງມີຄວາມຕັ້ງໃຈພ້ອມ, ໂຕນ້ອງເອງເຈິເຫດການກົດດັນແບບນີ້ຫລາຍຄັ້ງ ໄຫ້ມາແລ້ວຈັກຮອບ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ກັດແຂ້ວສູ້ອີ່ຫລີ ບໍ່ໄດ້ນອນເປັນ 2-3 ມື້ ກະຜ່ານມາແລ້ວ, ຖືກອາຈານຮ້າຍຈັກກີ່ຮອບ ແຕ່ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຍ້ອນນ້ອງຄິດວ່າຄົນອື່ນກະຍັງຜ່ານໄປໄດ້ ເປັນຫຍັງເຮົາຊິເຮັດບໍ່ໄດ້ ຫິ້ວກະເປົາກັບບ້ານຕອນນີ້ພໍ່ແມ່ຊິເອົາຫນ້າໄປໄວ້ໃສນ້ອງເລີຍສູ້ມາເລື້ອຍໆ.ວາລະພອນ ພັນທຸລະອາສາ
ຄິດວ່າສິ່ງດີໆຈາກປະເທດນີ້ ທີ່ຈະນໍາກັບໄປນໍາໃຊ້ຢູ່ປະເທດລາວແມ່ນຫຍັງ?
ນ້ອງເອງຄິດວ່າຖ້າຈົບໄປແລ້ວ ສິ່ງທີ່ຈະນໍາກັບໄປໄດ້ເລີຍຄືຄວາມຮູ້ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງໝັ້ນໃຈວ່າຕົນເອງ ຈະສາມາດນຳເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ແນ່ນອນ ບວກກັບຄວາມອົດທົນ, ທັກສະ ແນວຄິດ ເຊິ່ງສາມາດນຳເອົາໄປໃຊ້ ໄປແລກປ່ຽນກັບຄົນຢູ່ປະເທດເຮົາໄດ້.
ຫຼັງຈາກຈົບກັບມາແລ້ວ ຄິດວ່າຈະປະກອບອາຊີບຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງ?
ນ້ອງຢາກເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສາຍງານທີ່ຕົວເອງຈົບມາຄືດ້ານສິ່ງເແວດລ້ອມ ເພາະຄິດວ່າເຮົາຮຽນມາໜັກຂະຫນາດນີ້ແລ້ວ ກະຢາກເຕັມທີ່ກັບມັນ ຢາກເຮັດວຽກທີ່ຄຸ້ມກັບແຮງທີ່ເຮົາຮຽນມາ ແລະ ມ່ວນກັບມັນວຽກນັ້ນ.

ວາລະພອນ ພັນທຸລະອາສາ

read more
Top Scoops

ສົມ​ໝາຍ ເຮືອນ​ແກ້ວ​ມະ​ນີ

13495098_1024244824289336_2111761622669520810_n

ຂ້າພະເຈົ້າ ສົມໝາຍ ເຮືອນແກ້ວມະນີ, ປະຈຸບັນກຳລັງສຶກສາປະລິນຍາຕີ ປີທີ 2, ສາຂາເສດຖະສາດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄຼີນສແລນ (University of Queensland), ບຣີສເບີນ (Brisbane), ປະເທດອົດສະຕາລີ.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກມາຮຽນຢູ່ປະເທດນີ້

ປະເທດອົດສະຕາລີເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີລະບົບການສຶກສາທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານລະດັບໂລກ. ມີຫຼາຍໆສະຖາບັນການສຶກສາຂອງອົດສະຕາລີທີ່ຕິດອັນດັບໜຶ່ງໃນ 60 ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໂລກໃນດ້ານສາຂາເສດຖະສາດ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ອົດສະຕາລີໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາກາງ ແລະ ມີວັດທະນະທຳຕາເວັນຕົກທີ່ປະສົມປະສານຢ່າງລົງຕົວກັບວັດທະນະທຳຕາເວັນອອກ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີ້ເອງ ອົດສະຕາລີຈຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໄປສຶກສາຮໍ່າຮຽນແຕ່ດົນແລ້ວ. ໂຊກດີຫລາຍທີ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງໄດ້ຮັບທຶນມາຮຽນຢູ່ນີ້.

ໄດ້ຫຍັງແດ່ຈາກການມາຮຽນຕ່າງປະເທດ?

ນອກຈາກເລື່ອງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເສດຖະສາດທີ່ລຶກເຊິ່ງ ແລະ ພາສາອັງກິດທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງວັດທະນະທຳຂອງຄົນອື່ນຈາກຫຼາຍໆປະເທດ, ໄດ້ຮຽນຮູ້ລະບົບການຈັດສັນສັງຄົມ ແລະ ຕົວເມືອງຂອງອົດສະຕາລີ, ໄດ້ມູມມອງໃໝ່ໆ, ແນວຄິດວິເຄາະວິຈານ ແລະ ຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຈຳກັດແຕ່ໃນຂອບເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະເທດນີ້ກັບປະເທດລາວ?

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະເທດເຮົາກັບປະເທດອົດສະຕາລີມີຫຼາຍ, ນັບຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງສະພາບອາກາດໄປຈົນຮອດລະບົບການສຶກສາ ແລະ ເລື່ອງສັງຄົມການໃຊ້ຊີວິດ. ເວົ້າສະເພາະເລື່ອງລະບົບການຮຽນການສອນ, ການເຂົ້າຫາອາຈານ ແມ່ນຈະມີຫຼາຍໆຊ່ອງທາງ ແລະ ອາຈານກໍ່ເປັນກັນເອງຫຼາຍ. ສະຖາບັນການສຶກສາຢູ່ນີ້ມີສູນພົວພັນ ແລະ ບໍລິການໃນຫລາຍໆດ້ານເພື່ອເອື້ອຍອຳນວຍການສຶກສາຮໍ່າຮຽນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ.

ຄິດຮອດຫຍັງຢູ່ບ້ານທີ່ສຸດ?

ຄິດຮອດພໍ່ແມ່ ແລະ ໝູ່ຢູ່ລາວເປັນອັນດັບໜຶ່ງ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນອາຫານລາວ.

ເວລາຢູ່ໄກບ້ານເຫັນຂໍ້ດີຂອງລາວຄືແນວໃດ?

ຄ່າຄອງຊີບຢູ່ລາວຖືກກວ່າຫຼາຍໂດຍສະເພາະ ຄ່າອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖື. ຢູ່ນີ້ລາຄາແພງກວ່າປະມານ 3 ເທົ່າພຸ້ນແຫລະ!

ອຸປະສັກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດຂອງການໃຊ້ຊີວິດໃນຕ່າງແດນແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ຜ່ານມາໄດ້ແນວໃດ?

ອຸປະສັກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດກໍອາດຈະແມ່ນເລື່ອງວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອົດສະຕາລີມີນັກສຶກສາຈາກຫຼາຍໆບ່ອນມາຮຽນ ເພາະສະນັ້ນ ວັດທະນະທຳການປະຕິບັດຕົວໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງແຕ່ລະຄົນກໍບໍ່ຄືກັນ, ບາງຄັ້ງເຮົາກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງປະພຶດໂຕແນວນີ້? ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຜິດໃຈກັນ ແຕ່ກໍຜ່ານມາໄດ້ຍ້ອນຄວາມອົດທົນ, ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເປີດໃຈ ແລະ ເຂົ້າໃຈມຸມມອງຄວາມຄິດຕ່າງ.

ຄິດວ່າສິ່ງດີໆຈາກປະເທດນີ້ ທີ່ຈະນໍາກັບໄປນໍາໃຊ້ຢູ່ປະເທດລາວແມ່ນຫຍັງ?

ຂ້າພະເຈົ້າມັກທີ່ສຸດແມ່ນເລື່ອງທັດສະນະຄະຕິໃນການສຶກສາ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງຄົນຢູ່ນີ້ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຢາກບອກຕໍ່ກັບຜູ້ອ່ານ, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ໄວໜຸ່ມທັງຫລາຍ. ທັດສະນະຄະຕິນີ້ສາມາດໝູນໃຊ້ໃນທຸກວຽກງານ ແລະ ທຸກບ່ອນ. ນັກສຶກສາອົດສະຕາລີຢູ່ນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ທຸ້ມເທກັບການຮຽນຢູ່ນຳປື້ມນຳສໍ. ເຂົາເຈົ້າໃສ່ໃຈເລື່ອງການເຂົ້າສັງຄົມ, ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ກິດຈະກຳນອກການຮຽນ. ຫຼາຍໆຄົນຢູ່ນີ້ເຮັດວຽກຫາເງິນລ້ຽງຕົວເອງມາຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ ບໍ່ແມ່ນເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີເງິນ ຫຼື ຖືກບັງຄັບ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຢາກຫາປະສົບການ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃນເວລາເຮັດວຽກຕົວຈິງ. ຍ້ອນຂ້າພະເຈົ້າເຫັນແນວນັ້ນ ຈຶ່ງເລີ່ມເຮັດວຽກໃນໄລຍະທີ່ຮຽນຢູ່ນີ້ ທັງໆທີ່ແຕ່ກ່ອນບໍ່ເຄີຍຄິດຢາກເຮັດວຽກເສິມຈັກເທື່ອ ຍ້ອນເຄີຍຄິດແຕ່ວ່າ ຢາກມຸ່ງໃສ່ເລື່ອງຮຽນລູກດຽວ. ການຮຽນຮູ້ຈາກຕົວຈິງ, ຮຽນນຳຄົນອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເປີດຮັບທຸກໂອກາດທີ່ທ້າທ້າຍ ມັນກໍເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຊວ່ຍພັດທະນາແນວຄິດສ້າງສັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຫັນລຸ້ນນ້ອງຜູ້ເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຮັດຫຍັງດີໆໃໝ່ໆ.

ຫຼັງຈາກຈົບກັບມາແລ້ວ ຄິດວ່າຈະປະກອບອາຊີບຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງ? 

ຫຼັງຈາກຈົບກັບມາແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຮັດວຽກເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າທາງເສດຖະສາດໃນຂົງເຂດການພັດທະນາ ແລະ ນະໂຍບາຍພາກລັດ ເພື່ອທີ່ຈະຊວ່ຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ບ້ານເຮົາ.

 

 

read more
1 2 3 5
Page 1 of 5