close
New Biz New Product

HUBB – Premium Shirt First Class Quality

Hubb

HUBB – Premium Shirt First Class Quality

HUBB (ຮັບ) ເປັນແບຣນທຸລະກິດນ້ອງໃໝ່ ໄຟແຮງທີ່ຫາກໍ່ເປີນຕົວໄດ້ບໍ່ດົນ ເຊິ່ງໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຄື່ອງແຕ່ງກາຍທ່ານຊາຍ ຕັ້ງແຕ່ ນັກສຶກສາ ຫຼື ໄວໝຸ່ມຮຸ້ນໃໝ່ໄປເຖິງພະນັກງານລັດຖະກອນ, ອົງກອນແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ.

HUBB ເປັນການລວມຕົວກັນລະຫວ່າງ ຄວາມຫລູຫລາ ແລະ ທັນສະໄໝ ເຂົ້ານຳກັນ ນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບການຜະລິດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານດ້ວຍຜ້າຝ້າຍແທ້ 100% ທີ່ໃສ່ສະບາຍ ລີດງ່າຍໝົດປັນຫາເລື່ອງຜ້າຫຍໍ່ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຄືອອກແບບມາເພື່ອຄົນລາວໂດຍສະເພາະ.

ທ້າວ ພິມມະສອນ (ເບັນ) ແລະ ນາງ ສຸພາພອນ (ເປິນ) ທັງສອງຄົນເປັນນັກສຶກສາຫາກໍ່ຈົບໃໝ່ ແລະ ຖືໄດ້ວ່າເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍກໍ່ວ່າໄດ້ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮ່ວມມືກັນສ້າງແບຣນນີ້ຂຶ້ນມາ ຍ້ອນຄວາມມັກ ຄວາມຝັນທີ່ຢາກມີຮ້ານເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຕ້ອງການສ້າງສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນະພາບ (ໂດຍສະເພາະເສື້ອສຸພາບຊາຍທີ່ຫາຊື້ໄດ້ຍາກຫຼາຍໃນບ້ານເຮົາ) ໃຫ້ກັບສັງຄົມລາວ.

Hubb-Shirt-for-web

ທັງສອງໄດ້ເລົ່າເຖິງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ທີມງານເຮົາຟັງວ່າ “ພວກເຮົາສອງຄົນແມ່ນມີຄວາມຄິດຢາກມີຮ້ານເສື້ອຜ້າເປັນຂອງພວກເຮົາເອງມາດົນແລ້ວໃນຕອນນັ້ນ (2-3 ປີກ່ອນ) ເຮົາເຄີຍຄິດວ່າຈະສ້າງແບຣນເສື້ອຜ້າຜູ້ຍິງ ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມກັນຄິດ ແລະ ສັງເກດເບິ່ງແລ້ວເຫັນວ່າ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ແບຣນເສື້ອສຸພາບຊາຍ ຍັງບໍ່ທັນມີຫຼາຍ ແລະ ຮ້ານທີ່ມີກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນລາວໄດ້ເທື່ອ ນັ້ນຈຶ່ງເປັນຈຸດປ່ຽນໃຫ້ກັບເຮົາໃນການຫັນມາສ້າງແບຣນເສື້ອສຳລັບຜູ້ຊາຍແທນ ໂດຍການໃຊ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ຂະໜາດຂອງຄົນລາວໃນກາ ຕັດຫຍິບ ແລະ ເຮົາກໍ່ສາມາດສ້າງຝັນໃຫ້ເປັນຈິງແລ້ວໃນຕອນນີ້ ແຕ່ເຮົາກໍ່ຍັງຄົງຕ້ອງສືບຕໍ່ພັດ ທະນາສິ້ນຄ້າ ແລະ ການອອກແບບຂອງເຮົາຕໍ່ໄປຂໍຝາກສິນຄ້າຂອງເຮົາ ໂດຍສະເພາະເສື້ອສຸພາບຂອງທ່ານຊາຍ ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຄົນລາວໂດຍສະເພາະ ເຊິ່ງພວກເຮົາຮັບຮອງວ່າສິນຄ້າເຮົາທຸກໂຕແມ່ນໄດ້ ມາດຕະຖານ ຄຸນະພາບດີ ເພາະເຮົາໃສ່ໃຈໃນລາຍລະ ອຽດການຕັດຫຍິບ ທີ່ສຳຄັນລາຄາເປັນກັນເອງ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ໃຜໆກໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້.

ເລີ່ມຈາກຊອກຫາສິ່ງທີ່ເຮົາມັກລົງມືເຮັດຈາກສິ່ງນ້ອຍໆ ຄ່ອຍໆສະສົມປະສົບການ ກ້າວຍ່າງໄປຊ້າໆສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນຳເຮົາໄປສູ່ເປົ້າໝາຍທີ່ເຮົາຕັ້ງໄວ້ໄດ້

 

admin

The author admin