close
New Biz New Product

QC Laundry – ຄິດຊີ ຊັກ ອົບ ລີດ

QC_Laundry

ໃນລະດູຝົນແບບນີ້ ອຸປະສັກທີ່ຫຼາຍຄົນມັກພົບກໍ່ຄື ເຄື່ອງເໝັນອັບ ເອົາໄປຊັກຢູ້ຮ້ານກໍ່ພັດວ່າໃຊ້ເວລາດົນໂພດບໍ່ທັນໃຈ ຊຳຍັງລາຄາແພງອີກ. ຫາກທ່ານເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ກຳລັງພົບກັບບັນຫານີ້ຢູ່ ທາງ 108 START-UP ຂໍແນະນຳທຸລະກິດນ້ອງໃໝ່ທີ່ຈະມາເປັນຜູ້ແກ້ບັນຫາເລົ່ານັ້ນໃຫ້ກັບທ່ານ ນັ້ນກໍ່ຄື: QC Laundry – ຄິດຊີ ຊັກ ອົບ ລີດ

QC Laundry - ຄິດຊີ ຊັກ ອົບ ລີດ

QC Laundry – ຄິດຊີ ຊັກ ອົບ ລີດ

Q. ນິຍາມຄຳວ່າ “ນັກທຸລະກິດ” ຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ນັກທຸລະກິດ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການຄິດຫາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃໝ່ໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະສາມາດບໍລິຫານທຸລະກິດທີ່ຕົນເອງເຮັດ.

Q. ແຮງບັນດ້ານໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເລີ່ມທຸລະກິດນີ້ແມ່ນຫຍັງ?
ເນື່ອງຈາກຕົນເອງມັກໃນວຽກບໍລິການ ແລະ ທາງຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງມີເຄື່ອງຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຊັກເປັນປະຈຳ ເລີຍເລີ່ມຄວາມຄິດວ່າຖ້າເຮົາເຮັດບໍລິການປະເພດນີ້ ຄົງຈະເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຮົາເລັງໃສ່ຍຸກສະໃໝທີ່ຄົນບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ. ຂ້າພະເຈົ້າເກີດມີຄວາມຄິດວ່າ ຖ້າເຮົາມີຮ້ານປະເພດນີ້ ແລະ ເລັງໃສ່ມີບໍລິການຮັບສົ່ງກໍ່ຈະເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້. ແນ່ນອນຄວາມສະອາດຂອງບໍລິການນີ້ແມ່ນເປັນຫຼັກ ແລະເຮົາກໍ່ເລັງໃສ່ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ປະສິດຕິພາບດ້ານການບໍລິການປະເພດນີ້ໂດຍສະເພາະ.

Q.ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການການເຮັດທຸລະກິດມາກ່ອນບໍ່? ຖ້າມີຊ່ວຍເລົ່າໃຫ້ເຮົາຟັງແດ່?
ກ່ຽວກັບທຸລະກິດດ້ານນີ້ແມ່ນພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດມາກ່ອນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເປັນທຸລະກິດທີ່ດີ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານນີ້ໂດຍເລັງໃສ່ ແນວຄິດການບໍລິການ ສະອາດທັນໃຈສົ່ງພາຍໃນວັນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຮັດທຸລະກິດ ຂະໜົມເບເກີຣີ ມາກ່ອນ (ແລະ ຍັງເຮັດຢູ່ໃນປະຈຸບັນ) ແຕ່ເລື່ອງໜ້າວຽກມັນກໍ່ຕ່າງກັນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຄືກັນກໍ່ຄືລາຍລະອຽດທີ່ເຮົາຕ້ອງໃສ່ໃຈຢ່າງຈິງຈັງແລະທຸກຢ່າງທີີ່ເຮົາເຮັດແມ່ນ
ຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເຮົາມີຄວາມປະທັບໃຈ.

QC Laundry – ຄິດຊີ ຊັກ ອົບ ລີດ

Q.ອຸປະສັກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ອຸປະສັກຫຼັກເລີຍກໍ່ຄືເລື່ອງເຄື່ອງຈັກ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ເພາະອຸປະກອນທີ່ດີແລະມີຄຸນນະພາບບໍ່ຄ່ອຍມີຢູ່ບ້ານເຮົາ . ຕໍ່ມາກໍ່ຄືພະນັກງານທີ່ຈະມາເຮັດ
ໜ້າທີ່ຫຼືອາຊີບນີ້ ຄ່ອນຂ້າງຊອກຢາກ ເພາະສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົ້າຈະໄປເຮັດວຽກອື່ນ ຫຼື ບໍ່ມີປະສົບການດ້ານວຽກປະເພດນີ້ ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງເນັ້ນໜັກໃສ່ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານເປັນຫຼັກແລະການຕິດຕາມວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ.

Q.ທ່ານວາງແຜນທຸລະກິດໃນອານາຄົດໄວ້ແນວໃດ?
ທາງເຮົາໄດ້ມີການວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍສາຂາໄປຕາມຈຸດຕ່າງໆທີ່ລູກຄ້າສາມາດຊອກຫາໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງເຮົາກໍ່ຄືຄອບຄົວ, ພະນັກງານ, ນັກທຸລະກິດ,ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເວລາຫຼາຍແລະຢາກຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານນີ້. ໃນອານາຄົດນີ້ເຮົາກໍ່ຈະເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເຮົາກວ້າງຂຶ້ນ ເຊິ່ງພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຮອງຮັບ ຫຼື ກຽມພ້ອມຮັບລູກຄ້າຄົນຕ່າງປະເທດເຊັ່ນກັນ.

 

ສາມາດຕິດຕາມ QC Laundry ໄດ້ທາງ facebok fanpage ທີ່: QC Laundry
Anousone

The author Anousone