close
Career Advice

How to be a talented student ເຄັດລັບເຮັດໃຫ້ຮຽນເກັ່ງ

image

ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີ 10 ເຄັດລັບ ການຮຽນດີຮຽນເກັ່ງຕິດ 10 ອັນດັບຂອງຫ້ອງ ມາຝາກສຳລັບຄົນທີ່ຢາກເປັນໜຶ່ງໃນກຸ່ມນັກຮຽນລະດັບແຖວໜ້າ ລອງນຳໄປປັບໃຊ້ ຢ່າຟ້າວຄິດວ່າມັນເປັນເລື່ອງຍາກ ຖ້າຕັ້ງໃຈສະຢ່າງຕ້ອງເຮັດໄດ້ແນ່ນອນ.

  1. ຊີວິດຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍ.ເຄັດລັບສຳຄັນຂອງຄົນຮຽນດີ ແລະ ເກັ່ງແມ່ນຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍ. ວາງເປົ້າໝາຍກ່ອນວ່າ: ຕ້ອງການຢືນຢູ່ຈຸດໃດຂອງການຮຽນ ເປັນການປຽບທຽບຄືກັບພູເຂົາ: ເຮົາຈະຢືນຢູ່ຈອມພູ, ສັນພູ ຫຼື ຕີນພູ. ຖ້າຢາກຮຽນໃຫ້ຕິດ 10 ອັນດັບໃນຫ້ອງກໍ່ຄ່ອຍໆພັດທະນາຕາມລະດັບຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆຈົນກວ່າຈະເຖິງຈອມພູ. ການວາງເປົ້າໝາຍບໍ່ແມ່ນການກົດດັນຕົວເອງ ແຕ່ເປັນການວາງແຜນເພື່ອພະຍາຍາມໄປໃຫ້ເຖິງຈຸດເປົ້າໜາຍ ດ້ວຍການລົງມືເຮັດຢ່າງສະໜໍ່າສະເໜີ ແລະ ຮູ້ໜ້າທີ່ວ່າເຮົາຄວນເຮັດຫຍັງແດ່ ມັນຈຶ່ງຈະບໍ່ເປັນພຽງຄວາມຝັນອີກຕໍ່ໄປ
  2. ຮູ້ຈັກວາງແຜນການຮຽນ.ການວາງແຜນການຮຽນໂດຍ ເຮັດຕາຕະລາງ ຫຼື ປະຕິທິນການຮຽນ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນປະສົບຜົນສຳເລັດມາແລ້ວ. ວິທີກໍຄື ອາດຈະຂຽນໃສ່ເປັນຂໍ້ມູນໂດຍປະມານໄວ້ ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າແຕ່ລະມື້ໃນ 1 ອາທິດ ມີແບບແຜນຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເຊັ່ນ: ອ່ານໜັງສືກຽມເສັງ, ເຮັດວຽກບ້ານ, ທົບທວນບົດຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ. ການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ຈະຊ່ວຍເຕືອນຄວາມຈຳ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງກັບຄົນທີ່ຮຽນຢູ່ມໍປາຍ ຫຼື ຮຽນວິຊາຊີບ ທີ່ມີສິ່ງຕ້ອງເຮັດຈົບລົ້ມມື ເມື່ອມີການວາງແຜນ ທຸກຢ່າງໃນຊີວິດຈະເປັນລະບຽບຫຼາຍຂຶ້ນ.
  3.  ຄົນຮຽນຕິດ 10 ອັນດັບໃນຫ້ອງຈະແບ່ງເວລາເປັນ.ຄົນຮຽນເກັ່ງມັກຈະຮູ້ຈັກແບ່ງເວລາ: ຮຽນ, ເວລາຫຼີ້ນ, ເວລາທົບທວນບົດຮຽນຄືນ. ການຮຽນເກັ່ງລະດັບແຖວໜ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອ່ານໜັງສືຕະຫຼອດເວລາ, ເພາະວ່າການເຮັດຫຍັງຫຼາຍເກີນໄປບໍ່ແມ່ນເລື່ອງດີ ແຕ່ເຮັດຫຍັງໜ້ອຍເກີນໄປກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງດີເຊັ່ນກັນ ສະນັ້ນຕ້ອງຮູ້ຂອບເຂດຂອງຕົວເອງວ່າຈະຮຽນແນວໃດ ແລະ ແບ່ງເວລາຫຼີ້ນໃຫ້ພໍດີ.
  4. ໃນຫ້ອງຮຽນ “ຕັ້ງໃຈຟັງ”.ການຕັ້ງໃຈຟັງ ແມ່ນການເອົາໃຈໃສ່, ມີສະມາທິ ຢູ່ກັບການຮຽນ ແລະ ພະຍາຍາມທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໄປພ້ອມ, ເກັບຄວາມຮູ້ ຫຼື ເທັກນິກຕ່າງໆ ທີ່ອາຈານເນັ້ນຢໍ້າຕະຫຼອດໃຫ້ໄດ້ລະອຽດ ແລ້ວຈະຄົ້ນພົບເອງວ່າການຮຽນເກັ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ. ເມື່ອເຂົ້າໃຈ ຈະເຮັດໃຫ້ການທວນຄືນຄັ້ງຕໍ່ໄປງ່າຍຂຶ້ນ.
  5. ຈົດສະຫຼຸບດ້ວຍຕົວເອງ.ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກຄົນອື່ນ ບໍ່ສູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກຕົນເອງ, ຢືມປື້ມຂຽນຈາກໝູ່ມາກ່າຍກໍບໍ່ສູ້ປື້ມຂຽນທີ່ຈົດດ້ວຍລາຍມືເຮົາເອງ. ຈາກປະສົບການໂດຍກົງຂອງຫຼາຍຄົນທີ່ຮຽນເກັ່ງ ທຸກຄົນຈະມີເຄັດລັບການຮຽນແຕກຕ່າງກັນໄປ ບາງຄົນເນັ້ນອ່ານແບບຄ່ອຍໆຈົດ ແລະ ສະຫຼຸບບັນທຶກໄປເລື້ອຍໆ, ບາງຄົນອ່ານພ້ອມກັບສະຫຼຸບບາດດຽວຕອນຊ່ວງກ່ອນເສັງ ແຕ່ສິ່ງທີ່ທຸກຄົນເຮັດຄືກັນແມ່ນ “ຈົດສະຫຼຸບດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕົນເອງ”,  ມັນອາດໃຊ້ເວລາ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮົາຈົດໄວ້ຈະຄ່ອຍໆຊຶມເຂົ້າໄປໃນສະໜອງ ເມື່ອເຮົາກັບມາອ່ານອີກຄັ້ງກໍ່ເໝືອນໄດ້ທົບທວນຄວາມຮູ້ອີກຄັ້ງ.
  6. ທົບທວນບົດຮຽນເປັນປະຈຳ.ຫຼັງຈາກຮຽນໝົດແຕ່ລະວິຊາແລ້ວ ເຮົາຄວນກັບມາທົບທວນບົດຮຽນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເພາະວ່າຕອນຮຽນສະໝອງເຮົາຖືກໃຊ້ງານຢ່າງໜັກ ບາງຊ່ວງອາດ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈບົດຮຽນໄດ້ທັງໝົດ ສະນັ້ນ ການກັບມາທົບທວນອີກ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ລືມສິ່ງທີ່ຮຽນມາ, ສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍ່ກັບມາຖາມອາຈານໄດ້ ຫຼື ໃຫ້ໝູ່ຊ່ວຍອະທິບາຍຄືນອີກ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ບໍ່ຮູ້ຕໍ່ໄປເດັດຂາດ.
  7. ສົ່ງວຽກບ້ານໃຫ້ທັນເວລາ. ການສົ່ງວຽກບ້ານໃຫ້ຄົບ ແລະ ທັນເວລາເປັນສິ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາເອງ. ນັກຮຽນບາງຄົນເຮັດວຽກບ້ານບໍ່ເປັນ ອາດຈະໃຫ້ໝູ່ສອນ ແລ້ວເຮັດສົ່ງອາຈານດ້ວຍຕົວເອງ, ແຕ່ບາງຄົນບໍ່ສົ່ງວຽກບ້ານເລີຍ, ບາງເທື່ອກໍເຮັດບໍ່ທັນ, ຢ້ານເຮັດແລ້ວອອກມາບໍ່ໄດ້ດີ ແລ້ວກໍຂໍເລື່ອນອອກໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ຄະແນນວຽກບ້ານຂອງເຮົາກໍ່ຈະຖືກຕັດອອກໄປເລື້ອຍໆເຊັ່ນດຽວກັນ ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງເຮັດວຽກບ້ານສົ່ງອາຈານ. ການຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກບ້ານໃຫ້ອາຈານຫຼາຍເທົ່າໃດຄະແນນກໍຍິ່ງດີຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
  8. ເພິ່ມຄວາມຮູ້ຮອບຕົວ.ຄວາມຮູ້ບໍ່ມີແຕ່ຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງຮຽນເທົ່ານັ້ນ ເຮົາຄວນຫາຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການເພີ່ມທັ້ງໃນ ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນຢູ່ສະເໝີ ອາດຈະເຂົ້າຫໍສະໝຸດເພື່ອຊອກອ່ານປື້ມທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຊອກເຂົ້າສຳມະນາເຝິກອົບຮົມ ເພື່ອຄົ້ນຫາຕົວເອງ ອີກຢ່າງໜຶ່ງຄື ການຊອກຮຽນແບບ E-Learning ແມ່ນການເປັນການເພີ່ມຄວາມຮູ້ອີກວິທີໜຶ່ງທິດທັນສະໄໝ ແລະ ເຮົາສາມາດຊອກຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງໃນນັ້ນ.
  9. ຄິດຕາມ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມໃຫ້ເປັນ.ໜຶ່ງໃນວິທີເຮັດໃຫ້ການຮຽນປະສົບຄວາມສຳເລັດຄື ຕ້ອງຮູ້ຈັກຄິດຕາມ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມໃຫ້ເປັນ. ການຄິດຕາມສິ່ງທີ່ອາຈານສອນຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າຈຸດໃດທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈ ແລະ ຈຸດໃດທີ່ເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັ້ງຄຳຖາມ ແລະ ນຳໄປສູ່ການຄົ້ນຄວ້າຫາຄຳຕອບຂອງສິ່ງທີ່ສົງໄສ. ວິທີຄົ້ນຫາຄຳຕອບແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເກັ່ງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ເພີ່ມຕື່ມຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຍົກມືຂຶ້ນ ຖາມອາຈານໃນຫ້ອງຮຽນກໍເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ດີຫຼາຍ ເພາະວ່ານອກຈາກເຮົາຈະເຂົ້າໃຈ ແລ້ວໜູ່ເພື່ອນໃນຫ້ອງກໍຈະເຂົ້າໃຈອີກ. ນອກຈາກນັ້ນ ການຫາຄວາມຮູ້ຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆກໍຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈບົດຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.

10. ມີຄວາມສຸກກັບການຮຽນ.ການຮຽນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ຖ້າຮຽນແບບບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຜົນທີ່ໄດ້ກໍຍ່ອມບໍ່ຄ່ອຍຈະດີ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຄວນມາເລີ່ມຕົ້ນຈາກວິຊາທີ່ມັກ, ສໍາລັບວິຊາທີ່ບໍ່ມັກ ໃຫ້ຄິດວ່າເປັນພຽງສິ່ງທີ່ທ້າທາຍທີ່ເຮົາຕ້ອງຜ່ານໃຫ້ໄດ້. ຢ່າງນ້ອຍວິຊາທີ່ມັກຄວນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນສູງໆ, ເກຣດດີໆ. ສ່ວນວິຊາທີ່ຍາກ ລອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ແລ້ວທຸກຄົນຈະຮູ້ວ່າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກເກີນໄປ.ເຄັດລັບສຸດທ້າຍທີ່ພວກເຮົາຢາກຝາກໄວ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງມັດທະຍົມຈົນເຖິງມະຫາວິທະຍາໄລ ກໍຄື “ຄວາມຮັບຜິດຊອບ“ຄຽງຄູ່ກັບ “ຄວາມເອົາໃຈໃສ່”, ເຮົາຕ້ອງຕັ້ງໃຈໃນທຸກສິ່ງທີ່ລົງມືເຮັດ ສົ່ງວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍມາໃຫ້ທັນເວລາ ເພື່ອຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ.

ພວກເຮັຂໍເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ທຸກຄົນ…….

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: www.dek-d.com

Editor

The author Editor