close
Top Scoops

YES360 Youth Empowerment Scheme

22770540_10154996688893302_4123611977140765795_o-2

YES360 ແມ່ນຫຍັງ?

YES360Youth Empowerment Scheme ເປັນເຟສບຸກເພຈ Facebook Page ທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການພັດທະນາໄວໜຸ່ມເຊັ່ນ: ການຮຽນ, ການພັດທະນາທັກສະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ອາສາສະໝັກ, ສະໝັກທຶນການສຶກສາ ໄປຈົນເຖິງການກຽມຄວາມພ້ອມໄປສູ່ການເຮັດວຽກ…

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ:

  ນັກຮຽນ ມ.ປາຍ ເຊັ່ນ: ການເລືອກສາຍຮຽນ, ການພັດທະນາທັກສະ…

– ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ  ເຊັ່ນ: ທຶນການສຶກສາ, ງານກິດຈະກຳ…

  ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ເຊັ່ນ: ຄຳຄົມ, ຄຳສອນພໍ່ແມ່ຕໍ່ລູກ…

ທີ່ມາ YES360

ເນື່ອງຈາກໄວໜຸ່ມ ເປັນຊ່ວງທີ່ກຳລັງຮຽນຮູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ ຈາກເດັກນ້ອຍກ້າວເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ໃຫຍ່ ແຕ່ບັນຫາຫຼັກໆທີ່ພົບແມ່ນໄວໜຸ່ມພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄົ້ນຫາຕົນເອງ ບໍ່ຮູ້ວ່າຢາກເຮັດຫຍັງກັນແທ້ ລວມທັງຂາດບັນດາທັກສະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມໝັ້ນໃຈ (Confidence), ການເວົ້າຕໍ່ສາທາລະນະ (Public Speaking), ທັກສະສື່ສານ (Communication Skill) ສະນັ້ນພວກເຮົາເລັງເຫັນວ່າ ເຮົາຄວນສ້າງແພຼັດຟອມ (platform) ໜຶ່ງທີ່ເປັນສື່ກາງໃນການລວບລວມແຫຼ່ງຂ່າວກ່ຽວກັບໄວໜຸ່ມທີ່ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເລື່ອງທຶນການສຶກສາ, ອາສາສະໝັກ, ງານກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໄວໜຸ່ມ… ແລະ ທີ່ສຳຄັນສາມາດສົ່ງເສີມການພັດທະນາໄວໜຸ່ມລາວໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ປະສົບການ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນເຂົ້າໃຈຕົນເອງ ແລ້ວສາມາດນຳໃຊ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຄົນອື່ນ.

     YES360 ແມ່ນລິເລີ່ມຂຶ້ນຈາກການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອ້າຍແກ້ວວິສຸກ ດາລາສານ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ 108job ທີ່ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼັກບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານແນວຄິດ, ທຶນຮອນ, ສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ. ດ້ວຍເຈດຕະນາຢາກເຫັນພາກເອກະຊົນ ກໍຄືພາກສັງຄົມທົ່ວໄປກໍສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ແລະ ມີສ່ວນສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາໄປນໍາກັນ.

     ສ່ວນແອັດມິນທີ່ບໍລິຫານຈັດການເພຈຫຼັກໆ ແມ່ນ ທ.ສາຄອນ ດວງພະຈັນ ເຊິ່ງມີຜົນງານສ່ວນຕົວຫຼາກຫຼາຍດັ່ງນີ້:

– ເປັນສຶກສາປີສຸດທ້າຍໃນສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ,ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ປະລິນຍາຕີລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ.

– ອະດີດນັກສຶກສາໃບປະກາດກຽດນິຍົມຈາກສະຖາບັນການທະນາຄານດ້ວຍ GPA 4.00 ໃນລະບົບຊັ້ນສູງ ສົກສຶກສາ 2015-2016.

– ອາສາສະໝັກ: AIESEC in Laos, YSEALI Business & Career Opportunity, YSS-MoES, 28th & 29th ASEAN Summit, Kumamoto Charity Walk.

– ທຶນການສຶກສາ ແລະ ການແຂ່ງຂັນຕ່າງໆທີ່ໄດ້: Mekong Business Challenge2018 (ປະເທດພູຖານ), Regional BusinessPlan Contest2017 (ປະເທດກຳປູເຈຍ), JENESYS2016 (ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ), CU YLEAD2016(ປະເທດໄທ), ASEAN Impact Challenge2015 (ປະເທດມາເລເຊຍ).

   ດ້ວຍຜົນງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນປະສົບການຢຸ່ AIESEC in Laos ເປັນເວລາ2ປີ ແລະ ໄດ້ເປັນຄະນະຈັດງານ The Annual Vientiane Career and Education Fair ທັງ2ປີ ລວມທັງການເຮັດເວີກຊ໊ອບຕ່າງໆ ສາຄອນຈຶ່ງໄດ້ເອົາປະສົບການດັ່ງກ່າວມາດຳເນີນໂຄງການYES360ນີ້.

1. YES Talk

ເປັນງານເວີກຊ໊ອບ ຫຼື ສຳມະນາທີ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຟຣີແບບບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຈະຈັດຂຶ້ນວັນເສົາທຸກໆ 2 ອາທິດ ໂດຍຈະປ່ຽນຫົວຂໍ້ເລື້ອຍໆເຊິ່ງນອນຢູ່ໃນການພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອແບ່ງປັນ ຄວາມຮູ້, ປະສົບການ ລວມທັງແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດກັບໄວໜຸ່ມໃນຫົວຂໍ້ນັ້ນໆ ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ສຳເລັດໃນ

ຫົວຂໍ້ທີ 1: ການພັດທະນາຕົນເອງ

ຫົວຂໍ້ທີ 2: ກຸ່ມກິດຈະກໍາໃນຮົ້ມມະຫາໄລ

ຫົວຂໍ້ທີ 3: ເທັກນິກການຮຽນເກັ່ງ

ຫົວຂໍ້ທີ 4: ເທັກນິກການຂຽນບົດຄວາມ Essay ສະໝັກທຶນ

ຫົວຂໍ້ທີ 5: ເຄັດລັບການສະໝັກທຶນ ປະເພດຂຽນແຜນທຸລະກິດ

ເວລາ 13:00 – 15:00 ວັນເສົາທຸກໆ 1-2 ອາທິດ ສະຖານທີ: YES Hub (ກົງກັນຂ້າມກັບວິທະຍາໄລຣັດຕະນະ)

ໝາຍເຫດ: ວັນ ແລະ ຫົວຂໍ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງ ກະລຸນາຕິດຕາມຈາກເພຈ YES360-Youth Empowerment Scheme

 

 

ວາທະເດັດແຂກຮັບເຊີນຈາກສຳມະນາແຢັສທ໋ອກ YES talk Guest’s Quote

ຫຼັງຈາກງານສຳມະນາພວກເຮົາກໍ່ຈະໂພສ Guest’s Quote ທີ່ຈະນຳສະເໜີປະໂຫຍກ, ຄຳຄົມ, ຫຼື ວາທະເດັດໆຂອງແຂກຮັບເຊີນໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ນັ້ນໆ ເພື່ອສ້າງແຮງບັນດານໃຈແກ່ຜູ້ອື່ນ ຜ່ານປະສົບການແລະທັດສະນະຄະຕິຂອງແຂກຮັບເຊີນຕໍ່ຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ.

2. ຄໍາຄົມ Quote

ເປັນການນຳສະເໜີຄຳຄົມຫຼືຄຳເວົ້າ ທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ໃຫ້ຂໍ້ຄິດ ໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ.

3. Topic Discussion

ເປັນການຕັ້ງກະທູ້ຫຼືຄຳຖາມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນສົນທະນາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທີການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມປະສົບພົບພໍ້ແລ້ວຂ້າມຜ່ານອຸປະສັກດັ່ງກ່າວແນວໃດ?

4. ຄໍາສອນທີ່ໃຫ້ຂໍ້ຄິດ Thought Provoking

ແບ່ງເປັນ2ຢ່າງຍ່ອຍຄື: ເປັນວິດີໂອສັ້ນ ແລະ ເປັນບົດຄວາມ ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຈາກໜັງສື ທີ່ສາມາດໃຫ້ຜູ້ຊົມຜູ້ອ່ານໄດ້ຄິດ ແລະ ກາຍມາເປັນຂໍ້ຄິດຄຳສອນຄະຕິເຕືອນໃຈໃນການດຳລົງຊີວິດ.

ພາບ: ຕົວຢ່າງບົດຄວາມທີ່ໃຫ້ຂໍ້ຄິດ

ອຸປະສັກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

ເງິນທຶນ: ເນື່ອງຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ ແລະ ສ້າງນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໃຊ້ເງິນທຶນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດດຳເນີນໄປໄດ້ ໂດຍສະເພາະການຈັດງານສຳມະນາ YES Talk ທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການກະກຽມ, ໃຊ້ອຸປະກອນ, ສະຖານທີ່…ລວມທັງຄ່າແຮງຂອງຄະນະຜູ້ຈັດ.

    ການຫາເນື້ອຫາ Content: ເນື່ອງຈາກຍຸກນີ້ເປັນຍຸກເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ສະນັ້ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານມີຫຼາຍແຫຼ່ງ ແລະ ໄປໄວຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ການຈະຫາເນື້ອຫາໃຫ້ແຕກຕ່າງຈາກຊ່ອງທາງອື່ນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບທີ່ດີຈາກຜູ້ໃຊ້ ແມ່ນເປັນໂຈດໜຶ່ງທີ່ທ້າທາຍ.

     ການສ້າງຈຸດເດັ່ນ: ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຕິດຕາມເພຈຂອງພວກເຮົາ ຈະງົງໆໜ້ອຍໜຶ່ງ ວ່າເປັນເພຈກ່ຽວກັບຫຍັງ? ມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນໃຜກັນແທ້? ຕ່າງຈາກເພຈທີ່ກ່ຽວກັບໄວໜຸ່ມແນວໃດ? ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ ພວກເຮົາມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຕັ້ງແຕ່ນັກຮຽນ ມ.ປາຍ ແລະ ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາໄວໜຸ່ມ. ສ່ວນຈຸດເດັ່ນຂອງເພຈເຮົາແມ່ນມີການຈັດສຳມະນາ YES360 ທີ່ຈັດເປັນຊຸດແບບຕໍ່ເນື່ອງທຸກໆ2ອາທິດ.

     ການເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາ: ງານສຳມະນາ YES Talk ເຖິງແມ່ນຈະມີການລົງທະບຽນ ແລະ ຕິດຕໍ່ເພື່ອຢືນຢັນ, ແຕ່ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຮ່ວມງານ ແມ່ນເປັນອີກສິ່ງທ້າທາຍໜຶ່ງ ເພາະພໍເຖິງເວລາງານສຳມະນາຕົວຈິງ ຊໍ້າພັດບໍ່ສາມາດມາຮ່ວມສຳມະນາໄດ້. ປົກກະຕິແລ້ວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຕົວຈິງກໍໄດ້ປະມານເຄິ່ງດຽວຂອງຜູ້ຢືນຢັນມາຈະຮ່ວມ.

ແຜນໃນອະນາຄົດ

ໃນອະນາຄົດ ອາດມີການປ່ຽນແປງຮູບແບບໃນການຈັດສຳມະນາ YES Talk ແລະ ເນື້ອຫາໃນເພຈໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງເຈາະກຸ່ມເປົ້າໝາຍອື່ນໆເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ກຸ່ມນັກສຶກສາທີ່ຮຽນວິຊາຊີບ, ກຸ່ມນັກສຶກສາທີ່ຜົນງານການຮຽນທຳມະດາ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເດັກກິດຈະກຳ ແລະ ນັກລ່າທຶນ…ເຊິ່ງຫາກຫ້າງຮ້ານ ວິສາຫະກິດ ຫຼື ອົງກອນໃດຢາກສະໜັບສະໜູນໂຄງການດີໆແບບນີ້ກໍ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນພວກເຮົາເພື່ອ ໃຫ້ມີກິດຈະກຳດີໆຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:  https://www.facebook.com/yes360laos/

Nee

The author Nee