close
Career Advice

10 ພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນບ່ອນເຮັດວຽກເດັດຂາດ

ໃນບ່ອນເຮັດວຽກບໍ່ມີໃຜຢາກຖືກຈັບຜິດໂດຍຄົນອື່ນ ຫຼື ຢາກໃຫ້ໝູ່ພາຍໃນຫ້ອງການເຮົາບໍ່ມັກເຮົາຢູ່ແລ້ວແມ່ນບໍ່? ຖ້າເປັນແບບນັ້ນ ຫ້າມຫຼົງໄປເຮັດບັນດາພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ເດັດຂາດເດີ້!

 1. ຄອບຂາດຕະຫຼອດ

  ຢ່າມັກເປັນຄົນທີ່ໜ້ອຍໜຶ່ງກະຂໍຂາດໆ ເພາະວ່າຄົນໃນຫ້ອງການເຮົາຕ້ອງຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າແບບໃດເຈັບປ່ວຍແທ້, ແບບໃດຂີ້ຕວົະ ຫຼື ພາສາເຮົາເອີ້ນວ່າ ເຈັບການເມືອງ, ຂາດການເມືອງ. ແນ່ນອນວ່າຖ້າທ່ານມັກຂາດເລື້ອຍໆຕ້ອງມີຄົນທີ່ຮູ້ສຶກເບື່ອທ່ານ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບວຽກແທນ ຫຼື ບັນດາໝູ່ໆໃນພະແນກ ເຊິ່ງແບບນີ້ບໍ່ດີແນ່ນອນ.

 2. ມາຊ້າເປັນກິດຈະວັດ

  ມາຊ້າພ້ອມຂໍ້ອ້າງພັນແປດບໍ່ວ່າຈະເປັນ ລົດຕິດ, ບໍ່ສະບາຍ, ເຈັບຫົວ, ເຈັບທ້ອງ. ການມາຊ້າຫຼາຍໆເທື່ອຈະເຮັດໃຫ້ໝູ່ໆ ຫຼື ບັນດາຜູ້ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມນຳທ່ານ ຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍກັບຄວາມມາຊ້າຂອງທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ໜ້າຕ້ອງຝຶກຝົນຕົນເອງໃຫ້ມາໄວໄວເດີ້.

 1. ແຂງກະດ້າງ ບໍ່ຍອມຄົນ

  ເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມແຍກໃຫ້ອອກລະຫວ່າງຄວາມກົງໄປກົງມາ ແລະ ຄວາມແຂງກະດ້າງເອົາຕົນເອງເປັນໃຫຍ່, ເພາະວ່າຄົນອື່ນໆທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາ ເຂົາສາມາດຈຳແຍກໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈະຈຳແນກບໍ່ໄດ້ແຕ່ການແຂງກະດ້າງໃສ່ຄົນອື່ນເລື້ອຍໆກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂຕເຮົາບໍ່ເປັນທີ່ຮັກຂອງໃຜເລີຍ ບວກກັບຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຮູ້ສຶກລຳບາກໃຈຍາມມາເຮັດວຽກອີກ ເພາະບໍ່ມີໃຜມັກເຮົາເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງຮູ້ຈັກວາງໂຕດີດີເມື່ອຢູ່ກັບຫຼາຍໆຄົນເດີ້.

 1. ເອົາວຽກຢູ່ນອກມາເຮັດຢູ່ໃນຫ້ອງການ

  ເລື່ອງນີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນເລື່ອງນ້ອຍໆຄືທີ່ພວກເຮົາຄິດກໍເປັນໄປໄດ້ເດີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖ້າຫົວໜ້າຮູ້ແມ່ນມີວຽກເຂົ້າແນ່ນອນ, ເຊື່ອວ່ານາຍຈ້າງຫຼາຍໆຄົນບໍ່ມັກແນ່ນອນທີ່ຈະເຫັນພະນັກງານທີ່ຕົນເອງຈ້າງ ເອົາເວລາວຽກໄປເຮັດສິ່ງອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ໜ້າວຽກນອກເອົາໄວ້ກັບໄປເຮັດຢູ່ບ້ານດີກວ່າເນາະ.

 1. ຈັບກຸ່ມເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນ

  ເປັນພຶດຕິກຳທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຫຼາຍໃນການເຮັດວຽກຫ້ອງການ ຢ່າປ່ຽນຫ້ອງການເຮັດວຽກໃຫ້ເປັນສະໜາມສົງຄາມເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ມັກໜ້າກັນແບບນີ້ຈະດີກວ່າເນາະ.

 1. ເວົ້າເລື້ອຍໆວ່າຢາກລາອອກ

  ບາງເທື່ອຫຼາຍຄົນມັກເວົ້າລອຍໆຂຶ້ນມາວ່າຢາກລາອອກເດ້, ຢາກລາອອກໄປເຮັດວຽກນັ້ນເດ້ ວຽກນີ້ເດ້ ບ່ອນອື່ນຄືວ່າດີກວ່ານີ້, ແລະ ເຫດຜົນ 108 ພັນປະການ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຄິດຢາກລາອອກ ຫຼື ຈະລາອອກແທ້ໆກະບໍ່ຄວນຈະເວົ້າອອກມາຫຼາຍໆເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຟັງຮູ້ສຶກລຳຄານ ແລະ ເປັນອີກໜຶ່ງສິ່ງທີ່ບໍ່ດີປານໃດ.

 2. ເວົ້າຂວັນຫົວໜ້າ

  ນອກຈາກຈະເວົ້າຂວັນໝູ່ໃນຫ້ອງການແລ້ວ ຍັງມີການເວົ້າຂວັນຫົວໜ້າອີກ. ເຊິ່ງເປັນພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ຄວນຈະເຮັດຢ່າງແຮງ ເພາະວ່າສິ່ງນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມບໍ່ເຄົາລົບນັບຖື. ໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້ານາຍ ຫຼື ຫົວໜ້າສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ງ່າຍກໍຄວນຈະລົມກັນໂດຍສ່ວນຕົວວ່າຄວນປັບປ່ຽນດີບໍ່ ເພື່ອການຮ່ວມງານທີ່ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ຫຼື ຖ້າບໍ່ສາມາດລົມກັນໄດ້ ກໍ່ໃຫ້ຄິດຫາດ້ານດີດີຂອງຫົວໜ້າ ຫຼື ປຶກສາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 1. ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງຫ້ອງການເລີຍ

  ມີເຫດຜົນຫຼາກຫຼາຍປະການເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໃນຫ້ອງການເລີຍ ແບບນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານກຳລັງປະຕິເສດທີ່ຈະຢູ່ ຫຼື ເປັນສັງຄົມດຽວກັບໝູ່ໆໃນຫ້ອງການ. ສະນັ້ນ, ຄວນຝຶກຕົນເອງໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງຫ້ອງການແນ່ ເຖິງແມ້ວ່າບາງອັນເຮົາອາດຈະບໍ່ມັກ ແຕ່ມັນກໍຖືວ່າເປັນວັດທະນະທຳຂອງບ່ອນເຮັດວຽກນັ້ນໆ ທີ່ບາງເທື່ອເຮົາຄວນຍອມຮັບ ແລະ ປັບໂຕເຂົ້າຫາມັນແນ່.

 2. ເວົ້າແຕ່ເລື່ອງຂອງຕົນເອງ

  ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນຖ້າໄດ້ຍິນໝູ່ໃນຫ້ອງການ ຫຼື ໃຜກໍຕາມທີ່ແຕ່ລະມື້ເວົ້າແຕ່ເລື່ອງຂອງຕົນເອງ ບໍ່ສົນໃຈຟັງເລື່ອງຂອງໝູ່ໆເລີຍ ຖ້າເປັນແບບນີ້ດົນໄປອາດຈະບໍ່ດີປານໃດ ເພາະການທີ່ເວົ້າເລື່ອງຂອງຕົນເອງຕະຫຼອດຈະເຮັດໃຫ້ໝູ່ໆ ຫຼື ຄົນອ້ອມຂ້າງຮູ້ສຶກເບື່ອ ແລະ ສຸດທ້າຍໝູ່ກໍບໍ່ຢາກລົມນຳ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນຮັບຟັງເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນ ຫຼື ເລື່ອງທີ່ໝູ່ຈະເວົ້າແນ່ ຖ້າຍັງຢາກຮັກສາຄວາມສຳພັນໝູ່ຮ່ວມງານໄວ້ ຕ້ອງພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການເວົ້າເລື່ອງຂອງຕົນເອງ ແລ້ວຫາປະເດັນທີ່ທຸກຄົນກຳລັງສົນໃຈມາລົມກັນຈະດີກວ່າຫຼາຍ.

 1. ຢືມເງິນ

  ຂໍ້ສຸດທ້າຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດເພາະເຮັດໃຫ້ມິດຕະພາບຂອງຫຼາຍຄົນແຕກຫັກມາຫຼາຍແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນສະໜິດກັນປານໃດເລື່ອງຢືມເງິນກໍຄວນຈະຖືເປັນເລື່ອງຕ້ອງຫ້າມ. ດັ້ງນັ້ນ, ທາງທີ່ດີບໍ່ຢືມເງິນກັນຈະດີກວ່າເນາະ.

 

         ຕ້ອງຮີບກວດເດີ້ຖ້າໃຜມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ ຍັງປ່ຽນທັນໃດ໋ ຄ່ອຍໆປ່ຽນໄປແລ້ວການໄປເຮັດວຽກ ແລະ ຢູ່ນຳໝູ່ຮ່ວມງານຈະມ່ວນຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມສຸກຂຶ້ນເດີ້

ຂອບໃຈທີ່ມາ:

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A8

ຂອບໃຈຮູບພາບຈາກ: Google

Anoulack

The author Anoulack