close

Career Advice

4d0af93214970d26ade2f4d8de584911
Career Advice

ລັກສະນະວຽກຂອງ HR (ສະໄໝເກົ່າ, ຍຸກປັດຈຸບັນ, ຍຸກອະນາຄົດກໍາລັງຈະເກີດ)

ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ(HR)ຖືເປັນວຽກທີ່ສຳຄັນໃນການສັນຫາກຳລັງຄົນມາເຮັດວຽກໃນອົງກອນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ແມ່ນໜ່ວຍງານທີ່ສາມາດສ້າງຜົນຜະລິດ ຫຼື ກຳໄລເຂົ້າອົງກອນ ຄືກັບໜ່ວຍງານອື່ນກໍ່ຕາມ. ບົດບາດຂອງ HR ນອກຈາກການສັນຫາຄົນເຂົ້າອົງກອນແລ້ວຍັງຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ເບິ່ງສະຫວັດດີການ, ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມກ້າວໜ້າທາງອາຊີບ ແລະ ຍັງມີການພັດທະນານຳອີກ ເຊິ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າບົດບາດຂອງ HR ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ນຳວຽກສັນຫາ, ພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ໃຫ້ອົງກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຊັດເຈນຂຶ້ນ ລອງມາເບິ່ງວ່າ HR ແຕ່ອາດີດ, ປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ ເຮັດວຽກກັນແບບໃດ ສະໄໝເກົ່າ (ຍຸກອາດີດ): ລັກສະນະວຽກຂອງ HR ຈະເປັນວຽກທຸລະການ ຫຼື ວຽກປະຈໍາວັນເຊັ່ນ: ຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ, ຮັບຄົນເຂົ້າ,
read more
Career Advice

5 ຂໍ້ຄິດໃນການຂຽນຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ Curriculum Vitae (CV) ໃຫ້ໂດດເດັ່ນ ສໍາລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນວຽກໄປສາຍງານໃໝ່

p
ບໍ່ມີຄຳວ່າຊ້າເກີນໄປ ສຳລັບຄົນທີ່ຄິດຢາກປ່ຽນວຽກໄປສາຍງານໃຫມ່ ຖ້າເຮົາກຳລັງຄິດວ່າ ຊີວະປະຫວັດ(CV)ຂອງເຮົາທີ່ສົ່ງໄປສະຫມັກງານຈະຖຶກຄັດອອກຍ້ອນເຮົາບໍ່ມີຄຸນສົມບັດຫຼືປະສົບການກ່ຽວຂອງກັບວຽກມາກ່ອນດັ່ງນັ້ນ, ທາງ 108job ຈຶ່ງຢາກສະເໜີ 5 ຂໍ້ຄິດໃຫ້ທຸກຄົນລອງໄປໃຊ້ເບິ່ງເພື່ອ ຊີວະປະຫວັດ(CV)ຂອງເຮົາທີ່ກຳລັງຕ້ອງການປ່ຽນວຽກສາຍໃຫມ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນບໍ່ເປັນຮອງໃຜດັ່ງນີ້:   1. ຕອບໂຕເອງໃຫ້ໄດ້ກ່ອນວ່າ ຍ້ອນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຈະປ່ຽນວຽກໄປສາຍງານໃຫມ່ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຂຽນປະຫວັດຫຍໍ້(CV)ໃຫມ່ເຮົາຕ້ອງຖາມໂຕເອງກ່ອນວ່າຍ້ອນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຢາກປ່ຽນວຽກໄປສາຍງານໃຫມ່ເພາະວ່າຄຳຖາມນີ້ຈະເປັນຄຳຖາມຈາກນາຍຈ້າງ ຫຼື ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນແນ່ນອນເວລາສຳພາດວຽກ, ມັນຈຳເປັນຫຼາຍທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຕອບຄຳຖານນີ້ໃຫ້ຊັດເຈນ ເພາະຖ້າເຮົາບອກແຕ່ວ່າຕ້ອງການປ່ຽນອາຊີບໃຫມ່ ຫຼື ຕ້ອງການຄວາມປ່ຽນແປງເທົ່ານັ້ນ ບອກໄດ້ເລີຍວ່າຄຳຕອບນີ້ຈະໜ້າສົນໃຈທີ່ຈະດຶງດູດໃຫ້ນາຍຈ້າງສົນໃຈເຮົາ ເພາະນາຍຈ້າງເຂົາຕ້ອງການຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າຖ້າຈ້າງເຮົາມາເຮັດວຽກແລ້ວ ເຮົາຈະມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກງານໃນສາຍງານໃຫມ່ໄດ້ແທ້ ແລະ ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ເຂົາຕ້ອງການໄດ້ເພາະສະນັ້ນ,
read more
Career Advice

9 ສິ່ງທີ່ ເຮັດແລ້ວສະຫຼາດຂຶ້ນ

hqdefault
 ການຕັ້ງຄຳຖາມ:  ຈະສາມາດເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຮົາ ກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ. ການອອກກຳລັງກາຍ:   ການວິໄຈໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການອອກກຳລັງກາຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງຂອງເຮົາປອດໂປ່ງ, ທັກສະຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຮົາມີການພັດທະນາເພີ່ມຂຶ້ນ. ກິນອາຫານຄົບ 5 ໝູ່: ອາຫານຈະຊ່ວຍພັດທະນາລະບົບສະໝອງ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດຍັງແນະນຳໃຫ້ກິນປາ ແລະ ສັດປີກຢ່າງນ້ອຍສອງເທື່ອຕໍ່ອາທິດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ການກິນໝາກໄມ້ກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ດີເຊັ່ນດຽວກັນ.  ການຂີດຂຽນ ຫຼື ບັນທຶກ:  ທຸກມື້ເຮົາຄວນມີການຂີດຂຽນ ຫຼື ບັນທຶກຕ່າງໆ
read more
ox
Career Advice

ລູກນ້ອງ 3 ປະເພດ “ເສືອ”, “ງົວ”, “ໝາ”

ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າຈ້າງ ເສືອ       ທຳມະຊາດຂອງເສືອແລ້ວມັນມັກທີ່ຈະອອກລ່າເຫຍື່ອດ້ວຍໂຕຄົນດຽວ ຫາກບັງຄັບມັນແລ້ວແນ່ນອນວ່າ ຜົນເສຍມັກຈະມາທຳຮ້າຍຜູ້ທີ່ຕັ້ງໃຈບັງຄັບມັນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ ກໍລະນີດຽວກັນຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າມີລູກນ້ອງທີ່ມີລັກສະນະແນວດຽວກັບເສືອ ພວກເຂົາມັກເຮັດວຽກຄົນດຽວ, ສ້າງຜົນງານໄດ້ຢ່າງຍອດຢ້ຽມ ແລະ ມີໄຫວພິບປະຕິພານ. ແນ່ນອນວ່າເຈົ້າຄົງບໍ່ຢາກບັງຄັບພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະວ່າເຈົ້າອາດເສຍກຳລັງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າໄປຕະຫຼອດການເລີຍກໍ່ເປັນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກວ່າລູກນ້ອງຂອງເຈົ້າມີຄວາມສາມາດແບບເສືອຈົ່ງປ່ອຍເຂົາໃຫ້ເຮັດວຽກງານຂອງເຈົ້າໃຫ້ສຳເລັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງບັງຄັບ ແລ້ວ ພວກເຂົາຈະລ່າເຫຍື່ອກັບມາໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ໂດຍທີ່ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງອອກເຫື່ອອອກແຮງຫຼາຍ ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າຈ້າງ ງົວ        ທຳມະຊາດຂອງງົວນັ້ນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນມັກທີ່ຈະກິນຫຍ້າຢູ່ຢ່າງງຽບໆ ແລະ ຖືກໃຊ້ວຽກຢູ່ສະເໝີ ຫາກປຽບທຽບກັບຄົນແລ້ວ ມັນເປັນດັ່ງຄົນທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໜັກໄດ້ ແຕ່ມັກຈະ ຂີ້ຄ້ານ ໂດຍຈຳເປັນຕ້ອງມີຄົນຄວບຄຸມ ແລະ ກະຕຸ້ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ເພື່ອໃຫ້ວຽກອອກມາໃນທິດທາງທີ່ຄວນຈະເປັນ ແລະ
read more
Career Advice

10 ເທັກນິກສຸດເດັດຊ່ວຍໃຫ້ວຽກແລ້ວກ່ອນເວລາ

າ້່ສາາ
   ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຮົາເຮັດວຽກຈະພົບບັນຫາວຽກຫຼາຍຈົນລົ້ມມື, ເຮັດບໍ່ທັນ, ຈົນຕ້ອງມານັ່ງເຮັດໝົດມື້ໝົດຄືນ ແລະ ສົ່ງວຽກໃນນາທີ່ສຸດທ້າຍຕະຫຼອດ. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາ 10 ເທັກນິກສຸດເດັດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວຽກແລ້ວກ່ອນເວລາ, ເຈົ້າກໍສະບາຍໃຈ, ວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍກໍມີປະສິດທິພາບ.   2. ສ້າງພະລັງໃຫ້ເກີດຄວາມກະຕືລືລົ້ນ.    ພະລັງທີ່ເວົ້ານີ້ສ້າງໄດ້ບໍ່ຍາກພຽງແຕ່ຮູ້ສຶກກະຕືລີລົ້ນ ຫຼື ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເຮັດວຽກພຽງເທົ່ານີ້ພະລັງກະຕືລືລົ້ມກໍຈະສົ່ງໃຫ້ເຈົ້າຢາກເລີ່ມລົງມືເຮັດວຽກ ມັນໝາຍເຖິງໂອກາດທີ່ວຽກນັ້ນຈະສໍາເລັດກໍຈະມີຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ຍັງບໍ່ລົງມືເຮັດຈັກເທື່ອ.   2.  ສະຫຼຸບແບບຫຍໍ້ໆດ້ວຍຕົວເອງກ່ອນ. ວຽກຈະແລ້ວໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີການວາງແຜນທີ່ດີ. ສະນັ້ນ,
read more
Career Advice

ວິທີຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ຫຼື ບັນດິດໃໝ່

วิธีตอบคำถามสัมภาษณ์งาน
        ສິ່ງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດຂອງການຊອກຫາວຽກສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃຫ່ມ ກໍຄືການສຳພາດວຽກຄັ້ງທຳອິດ ຊຶ່ງວ່າເຮົາຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າອັນໃດຄວນເຮັດ ແລະ ອັນໃດບໍ່ຄວນເຮັດ, ຕອບແບບໃດຈຶ່ງຈະດີ, ຕອບແນວໃດຈຶ່ງຈະຕົກຮອບຢ່າງແນ່ນອນ. ຖ້າຫາກວ່າເຮົາໄດ້ມີການກຽມຄວາມພ້ອມໂດຍຕອບຄຳຖາມທີ່ມັກພົບເຫັນເລື້ອຍໆໄວ້ລ່ວງໜ້າ ມັນກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຕອບຄຳຖາມໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ນາຍຈ້າງຢາກໄດ້ເຮົາເຂົ້າໄປເຮັດວຽກນຳຢ່າງແນ່ນອນ. ເຮົາມາເບິ່ງຄຳແນະນຳສຳລັບການຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກຂອງນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ພ້ອມໆກັນ ໂດຍຄຳຖາມທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນການສຳພາດວຽກສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ມີດັ່ງນີ້:  1. ຍ້ອນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງສະໝັກວຽກຕຳແໜ່ງນີ້? ໃຫ້ເຮົາອ່ານເບິ່ງຄຸນສົມບັດທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງການ ຈາກໃບປະກາດຮັບສະໝັກວຽກຢ່າງລະອຽດເສຍກ່ອນ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການຕອບຄຳຖາມ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນວ່າ: ເຮົາອາດຈະຕອບວ່າ ມັນເປັນວຽກທີ່ຕົງກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຮຽນມາ ແລະ ເຮົາມີຄວາມສົນໃຈ ຮັກມັກໃນວຽກລັກສະນະນີ້. ສົມມຸດວ່າມັນເປັນວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່
read more
image
Career Advice

How to be a talented student ເຄັດລັບເຮັດໃຫ້ຮຽນເກັ່ງ

ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີ 10 ເຄັດລັບ ການຮຽນດີຮຽນເກັ່ງຕິດ 10 ອັນດັບຂອງຫ້ອງ ມາຝາກສຳລັບຄົນທີ່ຢາກເປັນໜຶ່ງໃນກຸ່ມນັກຮຽນລະດັບແຖວໜ້າ ລອງນຳໄປປັບໃຊ້ ຢ່າຟ້າວຄິດວ່າມັນເປັນເລື່ອງຍາກ ຖ້າຕັ້ງໃຈສະຢ່າງຕ້ອງເຮັດໄດ້ແນ່ນອນ. ຊີວິດຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍ.ເຄັດລັບສຳຄັນຂອງຄົນຮຽນດີ ແລະ ເກັ່ງແມ່ນຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍ. ວາງເປົ້າໝາຍກ່ອນວ່າ: ຕ້ອງການຢືນຢູ່ຈຸດໃດຂອງການຮຽນ ເປັນການປຽບທຽບຄືກັບພູເຂົາ: ເຮົາຈະຢືນຢູ່ຈອມພູ, ສັນພູ ຫຼື ຕີນພູ. ຖ້າຢາກຮຽນໃຫ້ຕິດ 10 ອັນດັບໃນຫ້ອງກໍ່ຄ່ອຍໆພັດທະນາຕາມລະດັບຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆຈົນກວ່າຈະເຖິງຈອມພູ. ການວາງເປົ້າໝາຍບໍ່ແມ່ນການກົດດັນຕົວເອງ ແຕ່ເປັນການວາງແຜນເພື່ອພະຍາຍາມໄປໃຫ້ເຖິງຈຸດເປົ້າໜາຍ ດ້ວຍການລົງມືເຮັດຢ່າງສະໜໍ່າສະເໜີ ແລະ ຮູ້ໜ້າທີ່ວ່າເຮົາຄວນເຮັດຫຍັງແດ່ ມັນຈຶ່ງຈະບໍ່ເປັນພຽງຄວາມຝັນອີກຕໍ່ໄປ ຮູ້ຈັກວາງແຜນການຮຽນ.ການວາງແຜນການຮຽນໂດຍ ເຮັດຕາຕະລາງ ຫຼື ປະຕິທິນການຮຽນ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນປະສົບຜົນສຳເລັດມາແລ້ວ. ວິທີກໍຄື
read more
Career Advice

7 ວິທີການນໍາສະເໜີໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ

່້ສ້ີສາ້່
 ທັກສະການນໍາສະເໜີງານເປັນອີກທັກສະສໍາຄັນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການຄວນມີ. ເພາະວ່າຖ້າ presentation ຈະງາມຂະໜາດໃດກໍຕາມແຕ່ຖ້ານໍາສະເໜີແບບອ່ານໃຫ້ຟັງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບຄືຊິບໍ່ຄັກໃຈປານໃດ ແຕ່ທີ່ສໍາຄັນກວ່າເທັກນິກລີລາການນໍາສະເໜີບົດກໍຄືຈຸດເລັກນ້ອຍທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ” ການສ້າງ First impression ນັ້ນສໍາຄັນບໍ່ດ້ອຍກວ່າຈຸດອື່ນໆ.    ດັ່ງຄໍາຂອງທ່ານ ເພລໂຕ ນັກປັດສະຍາຊາວກຣີກທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າ “The beginning is the most important part of the
read more
Career Advice

6 ຄໍາຖາມທີ່ຕ້ອງຕອບກ່ອນການປ່ຽນວຽກ

ກີດນຮີ
  1. ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫັວດດີການໃນອັດຕາທີ່ໃກ້ຄຽງກັບບໍລິສັດອື່ນໆໃນສາຍງານດຽວກັນ ຫຼື ບໍ່?          ເງິນເດືອນເປັນບັນຫາຫຼັກທີ່ສຳຄັນທີ່ໃຊ້ໃນການພິຈາລະນາກ່ອນປ່ຽນວຽກ, ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມບັນຫາອື່ນໆເຊັ່ນ: ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ດີ, ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ບັນຍາກາດທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກເປັນຕົ້ນ. ຫາກທ່ານພິຈາລະນາທັງເງີນເດືອນ, ສະຫັວດດີການ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆແລ້ວ ວ່າຕົວທ່ານເອງມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກ່ວາສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຢູ່ ລອງຫາໂອກາດເວົ້າຕໍ່ລອງກັບຫົວໜ້າ ຫຼື ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານເບິ່ງວ່າຈະໄດ້ຜົນ ຫຼື
read more
້່ດ້່
Career Advice

5 ວິທີສະໜັກວຽກໃຫ້ໄດ້ວຽກ ຫຼັງຈາກວ່າງງານມາດົນ

     ການວ່າງງານມີຫຼາຍສາເຫດ. ບາງຄົນສະມັກໃຈວ່າງງານດ້ວຍຕົວເອງ ແຕ່ບາງຄົນຖືກບໍລິສັດເຊີນໃຫ້ອອກຈາກວຽກ. ຖ້າໃຜຖືກແບບປະໂຫຍກຫຼັງກໍຈະເສຍໃຈເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປແລ້ວຢາກກັບມາໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນຫ້ອງການອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຈະເຮັດແນວໃດດີ. ວ່າງງານໄປຊ່ວງໜຶ່ງແລ້ວຢ້ານຖືກປະຕິເສດອີກຄັ້ງ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີເຄັດ 5 ຂໍ້ມາແນະນໍາ.   1. ຊອກຫາວຽກທີ່ຄິດວ່າເໜາະສົມກັບຕົວເອງ:      ການທີ່ວ່າງງານກໍຖືເປັນໂອກາດດີທີ່ເຮົາຈະມີເວລາໃຊ້ຊີວິດແບບສະໂລໄລຟ໌ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ເວລາໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ລອງຄິດເບິ່ງວ່າເຮົາມີຄວາມສາມາດ, ຄວາມຖະນັດ ຫຼື ຄວາມມັກດ້ານໃດເປັນພິເສດບໍ່ ແລະ ນອກເໜືອຈາກນັ້ນຢ່າລືມລຽງລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນດ້ານອື່ນໆກ່ອນສະມັກວຽກເຊັ່ນ: ສະຫວັດດີການ, ຄ່າຕອບແທນ ແລະອື່ນໆ. ເມື່ອເຮົາຕ້ອງຊອກຫາວຽກໃໝ່ອີກຈະໄດ້ເລືອກວຽກທີ່ເໜາະສົມກັບເຮົາໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. 2. ປັບປ່ຽນພຶດຕິກໍາ:    ເມື່ອມີໂອກາດໄດ້ວ່າງງານ ບາງຄັ້ງອາດໃຊ້ຊີວິດຕາມສະບາຍຈົນເກີນໄປເຊັ່ນ:
read more
1 2 3
Page 1 of 3